Khai thác giỏi hơn tài nguyên thiên nhiên và những di sản văn hóa, lịch sử, những thành tựu của cuộc biện pháp mạng khoa học-kĩ thuật hiện nay đại.


Bạn đang xem: Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ

 Hà Nội là trung tâm kinh tế, chủ yếu trị, văn hóa, y tế, giáo dục bậc nhất cả nước, triệu tập dân cư đông đảo (là thành phố đặc biệt).
 Hà Nội là hà nội thủ đô của nước ta, tập trung nhiều trung trung ương hành chính, văn hóa, giáo dục số 1 cả nước.
Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA VIỆT nam giới GIAI ĐOẠN 2016 – 2019(Đơn vị: tỉ KWh)Cho bảng số liệu:SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ lợi nhuận DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014
*
Biểu vật nào tương thích nhất thể hiện số lượng khách du ngoạn đến và lợi nhuận du lịch của những nước trên ?
Cho bảng số liệu:
200Ml Nước Là Bao Nhiêu - 200Ml Nước Bằng Bao Nhiêu Lít

Nj