Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải vở bài xích tập Toán lớp 5Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích
Chương 2: Số thập phân. Những phép toán với số thập phân
I - Số thập phân
II - những phép tính cùng với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ3. Phép nhân4. Phép chia
Chương 3: Hình học

Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang VBT toán 5 bài bác 70 : Chia một vài thập phân cho một vài thập phân với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Đặt tính rồi tính : 

(28,5 : 2,5) (8,5 : 0,034) (29,5 : 2,36)

Phương pháp giải:

Muốn chia một vài thập phân cho một trong những thập phân ta làm cho như sau:

- Đếm xem bao gồm bao nhiêu chữ số tại đoạn thập phân của số phân chia thì chuyển dấu phẩy sinh sống số bị phân tách sang bên buộc phải bấy nhiêu chữ số.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 70

- bỏ dấu phẩy ngơi nghỉ số phân tách rồi triển khai phép phân chia như chia số từ nhiên.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Biết rằng (3,5l) dầu trọng lượng (2,66kg). Hỏi (5l) dầu trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của (1) lít dầu (=) khối lượng của (3,5) lít dầu (: 4,5).

- Tính khối lượng của (5) lít dầu (=) khối lượng của (1) lít dầu ( imes ,5).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

(3,5l) dầu: (2,66kg)

(5l) dầu: ....(kg)?

(1l) dầu nặng số ki-lô-gam là: 

(2,66 : 3,5 = 0,76 ;(kg))

(5l) dầu nặng nề số ki-lô-gam là:

(0,76 imes 5 = 3,8 ;(kg))

Đáp số: (3,8kg.)


May mỗi bộ xống áo hết (3,8m) vải. Hỏi bao gồm (250m) vải vóc thì may được nhiều nhất từng nào bộ quần áo như vậy và còn vượt mấy mét vải vóc ?

Phương pháp giải:

Thực hiện nay phép tính chia: (250 : 3,8). Thương thiết yếu số bộ áo xống may được còn số dư là số vải vóc còn thừa. 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (250 : 3,8 = 65) dư (3)

Vậy tất cả (250m) vải thì may được nhiều nhất (65) bộ áo quần còn thừa (3m) vải.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Khoảng 200 Chữ, Về Suy Nghĩ Ý Kiến Tự Đó Trước Hết Là Chính Mình

Đáp số: 65 cỗ quần áo

quá 3 m vải

robinsonmaites.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả

Giải nặng nề hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp robinsonmaites.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng robinsonmaites.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép robinsonmaites.com gửi các thông tin đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.