vải áo dài

Bạn đang xem: vải áo dài

Vải Áo Dài Thái Tuấn Premium

DUKA001-322-HBH | Vải Áo Dài Premium Kim Tuyến Kháng Khuẩn

3,615,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DUKA001YAAC322DHBHIBAZA

Mô tả: - Chất liệu: Kim tuyến teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế may và...

DKIL001-024-HAS | Vải Áo Dài Premium KIm Tuyến Kháng Khuẩn

3,615,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DKIA001YAAE024DHASHAAZA

Mô tả: - Chất liệu: Kim tuyến teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế may và...

ASBA720-909-HAR | Vải Áo Dài Premium Hương Thơm Kháng Khuẩn

3,528,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAD909DHARHAAZA

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- HƯƠNG THƠM + Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế...

ASBA720-603-HAP | Vải Áo Dài Premium Hương Thơm Kháng Khuẩn Màu Nâu

3,528,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAI603DHAPKBAZA

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- HƯƠNG THƠM + Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế...

ASBA720-514-HAH | Vải Áo Dài Premium Hương Thơm Kháng Khuẩn Màu Tím

3,528,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAI514DHAHKBAZA

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- HƯƠNG THƠM + Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế...

ASBA720-462-HAQ | Vải Áo Dài Premium Hương Thơm Kháng Khuẩn

3,528,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAH462DHAQKBAZA

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- HƯƠNG THƠM + Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế...

ASBA720-403-HAM | Vải Áo Dài Premium Hương Thơm Kháng Khuẩn

3,528,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720-403-HAM

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- HƯƠNG THƠM + Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế...

ASBA720-257-HAK | Vải Áo Dài Premium Hương Thơm Kháng Khuẩn Màu Xanh

3,528,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720-211-HAN

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- HƯƠNG THƠM + Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế...

ASBA720-211-HAN | Vải Áo Dài Premium Hương Thơm Kháng Khuẩn Màu Trắng Xám Ghi

3,528,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720-211-HAN

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- HƯƠNG THƠM + Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế...

ASBA720-205-HAG | Vải Áo Dài Premium Hương Thơm Kháng Khuẩn Màu Xanh

3,528,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720-205-HAG

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- HƯƠNG THƠM + Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế...

Xem thêm: hoddie

ASBA720-042-HAI | Vải Áo Dài Premium Hương Thơm Kháng Khuẩn Màu Xanh

3,528,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720-042-HAI

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- HƯƠNG THƠM + Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế...

ASBA720-608-HAL | Vải Áo Dài Premium Hương Thơm Kháng Khuẩn Màu Cam Ánh Đỏ

3,528,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAH608DHALHBAZA

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- HƯƠNG THƠM + Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế...

ASBA720-241-HAF | Vải Áo Dài Premium Hương Thơm Kháng Khuẩn Màu Đỏ

3,528,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720-241-HAF

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- HƯƠNG THƠM + Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế...

ASBA720-041-HAE | Vải Áo Dài Premium Hương Thơm Kháng Khuẩn

3,528,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAH041DHAEHBAZA

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- HƯƠNG THƠM + Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế...

ASBA720-041-HAD | Vải Áo Dài Premium Hương Thơm Kháng Khuẩn

3,528,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAH041DHADHBAZA

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- HƯƠNG THƠM + Kháng trùng đảm bảo an toàn mức độ khỏe- Hoa văn chuyên nghiệp biệt- Công nghệ: In(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế...

APTA132-757-ZKR | Vải Áo Dài Satin Premium Cao Cấp

3,341,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: APTA132757ZKR

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- Hoa văn chuyên nghiệp biệt(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế may và địa điểm hình tiết, người sử dụng rất có thể sinh động...

APTA132-024-ZK6 | Vải Áo Dài Satin Premium Cao Cấp

3,341,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: APTA132024ZK6

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- Hoa văn chuyên nghiệp biệt(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế may và địa điểm hình tiết, người sử dụng rất có thể sinh động...

APTA132-040-N19 | Vải Áo Dài Satin Premium Cao Cấp

3,341,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: APTA132040N19

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- Hoa văn chuyên nghiệp biệt(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế may và địa điểm hình tiết, người sử dụng rất có thể sinh động...

APTA132-257-N07 | Vải Áo Dài Satin Premium Cao Cấp

3,341,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: APTA132VBBC257DN07HBEZA

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- Hoa văn chuyên nghiệp biệt(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế may và địa điểm hình tiết, người sử dụng rất có thể sinh động...

APTA132-657-N04 | Vải Áo Dài Satin Premium Cao Cấp

3,341,000₫

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: APTA132657N04

Mô tả: - Chất liệu: Satin teo giãn- Quy cách: Khổ 1m50 (±2), Dài 2m3- Hoa văn chuyên nghiệp biệt(*) Lưu ý:- Sản phẩm ko bao hàm vải vóc quần.- Hình hình họa chỉ mang tính chất hóa học xem thêm cơ hội hạn chế may và địa điểm hình tiết, người sử dụng rất có thể sinh động...

Xem thêm: sk2