trangnguyen.edu.vn đăng nhập lớp 1

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học tập 2022 – 2023 Cuộc thi đua Trạng Nguyên Tiếng Việt cho tới học viên Tiểu học ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm phát âm từng phần hoặc nhấn nhanh chóng nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Ngày 29/08/2022, Ban tổ chức triển khai cuộc thi đua Trạng Nguyên Tiếng Việt phát hành thể lệ sảnh đùa dạy dỗ trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” bên trên Internet giành cho học viên Tiểu học tập năm học tập 2022 – 2023. Cuộc thi đua Trạng Nguyên Tiếng Việt đem 19 vòng, chính thức từ thời điểm ngày 8/9/2022 – 28/4/2023.

Bạn đang xem: trangnguyen.edu.vn đăng nhập lớp 1

Trạng nguyên vẹn giờ Việt

Cuộc thi đua Trạng Nguyên Tiếng Việt đưa đến sảnh đùa có ích cho tới học viên học hành, tập luyện, trở nên tân tiến ngữ điệu. Tạo môi trường xung quanh thân thích thiện, trong mát nhằm học viên học hành, chia sẻ, đấu trí. Vậy cụ thể mời mọc những em nằm trong theo dõi dõi thể lệ cuộc thi đua Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học tập 2022 – 2023:

Thể lệ cuộc thi đua Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học tập 2022 – 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Thể lệ sảnh đùa dạy dỗ trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt”
trên Internet giành cho học viên đái học tập năm học tập 2022 – 2023

Thực hiện tại Quyết toan số 1008/QĐ-TTg ngày 02/06/2016 của Thủ tướng tá nhà nước phê duyệt Đề án “Tăng cường giờ Việt cho tới trẻ nhỏ thiếu nhi, học viên đái học tập vùng dân tộc bản địa thiểu số quy trình 2016-2020, kim chỉ nan cho tới 2025”;

Quyết toan số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15 mon 08 năm năm nhâm thìn của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra phát hành plan tiến hành Đề án “Tăng cường sẵn sàng giờ Việt cho tới trẻ nhỏ thiếu nhi và học viên đái học tập vùng dân tộc bản địa thiểu số quy trình năm nhâm thìn – 2020, kim chỉ nan cho tới 2025”;

Căn cứ thông tư 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra về sự kiểm soát và chấn chỉnh hiện tượng dạy dỗ thêm thắt, học tập thêm thắt so với dạy dỗ đái học tập, bên cạnh đó khuyến nghị học viên tự động nguyện nhập cuộc những sảnh đùa trí tuệ;

Căn cứ công văn số 6373/BGDĐT-GDTH ngày 06/11/2014 về sự kiểm soát và điều chỉnh một số trong những nội dung chỉ dẫn học viên đái học tập nhập cuộc những sinh hoạt chia sẻ, sảnh đùa trí tuệ;

Căn cứ Quyết toan số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/08/2022 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra về sự phát hành khuông plan thời hạn năm học tập 2022-2023;

Căn cứ Quyết toan số 117/QĐ-NXBGDVN của Nhà xuất phiên bản Giáo dục đào tạo nước ta về sự xây dựng Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Cố vấn sảnh đùa dạy dỗ trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” bên trên Internet giành cho học viên đái học tập ngày 05/04/2022;

Căn cứ nhập yêu cầu và ước muốn tiến hành trách cứ nhiệm xã hội của Nhà xuất phiên bản Giáo dục đào tạo nước ta (NXBGDVN), Viện Nghiên cứu giúp Sách và Học liệu Giáo dục đào tạo, Công ty Đầu tư Giáo dục đào tạo Trạng Nguyên với rất nhiều mới học viên, nghề giáo của non sông.

Ban Tổ chức phát hành Thể lệ sảnh đùa dạy dỗ trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” bên trên Internet giành cho học viên đái học tập năm học tập 2022 – 2023 như sau:

Chương I
MỤC ĐÍCH SÂN CHƠI

Đẩy mạnh phần mềm technology vấn đề nhập dạy dỗ và học tập bên trên những ngôi trường đái học tập bên trên cả nước. Học sinh được dùng Internet là một trong cách thức học hành, rèn luyện và tự động đánh giá, tự động Review nhằm thông qua đó kiểm soát và điều chỉnh cơ hội học tập những môn học tập tương thích.

Tạo rời khỏi sảnh đùa trực tuyến về giờ Việt nhằm học viên học hành, tập luyện, trở nên tân tiến ngữ điệu. Tạo môi trường xung quanh thân thích thiện, trong mát nhằm học viên học hành, chia sẻ, đấu trí, không khiến áp lực đè nén cho tới học viên, mái ấm gia đình và căn nhà ngôi trường.

Giúp học viên thêm thắt yêu thương giờ Việt, làm rõ về địa lí, lịch sử dân tộc, văn hoá, kể từ bại liệt yêu thương quê nhà non sông, nâng lên ý thức lưu giữ gìn và đẩy mạnh phiên bản sắc văn hoá dân tộc bản địa nhập quy trình hội nhập quốc tế.

Tăng cường giờ Việt cho tới học viên đái học tập vùng dân tộc bản địa thiểu số theo dõi Quyết toan số 1008/QĐ-TTg ngày 02/06/2016 của Thủ tướng tá nhà nước.

Chương II
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA

1. Đối tượng

Học sinh đái học tập kể từ lớp 1 đi học 5 bên trên cả nước đem ĐK truy vấn Internet và đem nguyện vọng nhập cuộc sảnh đùa “Trạng Nguyên Tiếng Việt”

2. Đăng kí tham ô gia

a. Mỗi học viên chỉ được đăng kí độc nhất 01 thông tin tài khoản bên trên website: trangnguyen.edu.vn.
(Tài khoản này tiếp tục dùng từ thời điểm năm lớp 1 đi học 5 và thi đua được cả Trạng Nguyên Tiếng Việt và Trạng Nguyên Toàn Tài).

b. Đăng kí member bên trên website: www.trangnguyen.edu.vn (xem phần chỉ dẫn bên trên website). Học sinh cần thiết đăng kí trúng những thông tin: Họ và tên; vị trí lớp; trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố; số năng lượng điện thoại; tin nhắn. Học sinh đang được học tập khối lớp nào là chỉ được đăng kí tham dự cuộc thi ở khối lớp bại liệt.

c. Học sinh nhập trang web và singin với thương hiệu singin và password đang được đăng kí. Sau Lúc singin thành công xuất sắc, học viên bấm lựa chọn “Vào thi” nhằm nhập cuộc.

d. Tên truy vấn của học viên ko được vi phạm những quy toan về mệnh danh của website: www.trangnguyen.edu.vn. Họ và thương hiệu hiển thị cần đúng chuẩn theo dõi giấy tờ khai sinh, hình hình họa đại diện thay mặt cần phù hợp thuần phong mĩ tục vừa được duyệt là member của sảnh đùa “Trạng Nguyên Tiếng Việt” bên trên Internet.

Chương III
QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI

1. Số vòng thi đua của hàng năm và cơ hội thực hiện

a. Số vòng thi: Mỗi năm học tập đem 19 vòng thi đua. Các vòng thi đua này tự Ban Tổ chức (BTC) update bên trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

b. Vòng thi đua tự động do: Thí sinh thi đua tự tại kể từ vòng thi đua số 1 cho tới vòng thi đua số 15.

c. Vòng thi đua những cấp

– Vòng Thi Sơ Khảo (cấp Trường): Đơn vị tổ chức triển khai cho tới học viên thi đua vòng thi đua số 16 nhằm lấy thành quả xét nhập vòng Thi Hương (cấp Quận/Huyện).

– Vòng Thi Hương (cấp Quận/ Huyện): Đơn vị tổ chức triển khai cho tới học viên thi đua vòng thi đua số 17 nhằm lấy thành quả xét nhập vòng Thi Hội (cấp Tỉnh/Thành phố).

– Vòng Thi Hội (cấp Tỉnh): Đơn vị tổ chức triển khai cho tới học viên thi đua vòng thi đua số 18 nhằm lấy thành quả xét nhập vòng Thi Đình (cấp Quốc gia).

– Vòng Thi Đình (cấp Quốc gia): BTC phối phù hợp với Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra những tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương nhằm lựa chọn ra sỹ tử khéo khối 4 và khối 5. Thí sinh tham dự cuộc thi vòng thi đua số 19 và để được vinh danh Trạng nguyên vẹn, Bảng nhãn, Thám hoa, Hoàng giáp, Tiến sĩ và những phần thưởng không giống.

2. Thời điểm nhập cuộc và phương pháp tính thời hạn thực hiện bài bác cho từng vòng thi

– Thí sinh hoàn toàn có thể chính thức nhập cuộc sảnh đùa dạy dỗ trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” bất kể thời gian nào là, chỉ việc băng qua được toàn bộ những vòng thi đua để sở hữu đầy đủ ĐK tham dự cuộc thi vòng thi đua những cung cấp (Ví dụ: Thi Sơ Khảo cần vượt lên qua chuyện vòng thi đua số 15, Thi Hương rất cần được băng qua vòng thi đua số 16, Thi Hội cần vượt lên qua chuyện vòng thi đua số 17, Thi Đình cần vượt lên qua chuyện vòng thi đua số 18). Vòng thi đua từng cung cấp đem sự tổ chức triển khai và giám sát của BTC và Hội đồng thi đua cung cấp bại liệt.

– Tổng thời hạn thực hiện bài bác tối nhiều của từng vòng thi đua là 60 phút.

– Đối với vòng thi đua tự tại và thi đua những cung cấp, thời hạn thực hiện bài bác được xem kể từ Lúc sỹ tử nhấp vào nút “Bắt đầu”.

– Đối với kì thi đua cung cấp Huyện, cung cấp Tỉnh chỉ mất những sỹ tử đăng kí SBD với BTC vừa được duyệt thi đua.

3. Điều khiếu nại nhằm băng qua một vòng thi

– Đối với từng vòng thi đua tự động do: Điểm tối nhiều của một vòng thi đua là 300 điểm. Thí sinh được thi đua lại rất nhiều lần nếu như ko đạt 150 điểm. Nếu đạt kể từ 150 điểm trở lên trên thì mới có thể được thừa nhận băng qua vòng thi đua bại liệt.

– Đối với vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình: Thí sinh chỉ được tạo bài bác thi đua 01 đợt độc nhất (trừ Lúc bắt gặp trường hợp hi hữu chống thi đua, Hội đồng thi đua tương tác với BTC và để được giải quyết).

– Thí sinh cần băng qua vòng thi đua trước vừa được tham dự cuộc thi vòng thi đua tiếp sau.

4. Thông báo điểm thi đua và thời hạn thực hiện bài bác của từng vòng thi

Điểm thi đua và thời hạn thực hiện bài bác của từng vòng thi đua được thông tin bên trên trang web sau thời điểm sỹ tử triển khai xong vòng thi đua. Kết trái ngược này được đánh dấu nhập phần “Bảng Vàng” của website: www.trangnguyen.edu.vn.

5. Xếp hạng thí sinh

Thứ hạng sỹ tử bên trên website: www.trangnguyen.edu.vn được địa thế căn cứ bên trên tổng điểm và tổng thời hạn thực hiện bài bác thi đua của sỹ tử qua chuyện những vòng thi đua.

Điểm nhằm xét giải trong những vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được địa thế căn cứ bên trên điểm và thời hạn của vòng thi đua tuy nhiên sỹ tử tham dự cuộc thi. Trường phù hợp điểm và thời hạn cân nhau, BTC tiếp tục xét tổng điểm, tổng thời hạn thi đua qua chuyện toàn bộ những vòng của sỹ tử.

6. Cấp giấy tờ khen/giấy bệnh nhận

BTC phối phù hợp với Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, ngôi trường học tập cung cấp giấy tờ khen/giấy ghi nhận cho tới sỹ tử theo dõi tiêu chuẩn của từng địa hạt.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) và Ban Tổ chức (BTC)

Để cai quản lí, lãnh đạo và tổ chức triển khai tiến hành những sinh hoạt của sảnh đùa dạy dỗ trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” bên trên Internet:

– Nhà xuất phiên bản Giáo dục đào tạo nước ta xây dựng Ban lãnh đạo (BCĐ).

– Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tổ chức triển khai cho tới sỹ tử nhập cuộc sảnh đùa thì xây dựng BCĐ, BTC Thi Hương (cấp Huyện), Thi Hội (cấp Tỉnh) và lên kế hoạch tổ chức triển khai triệu tập bên trên địa hạt.

– Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ko tổ chức triển khai vòng Thi Hương, Thi Hội triệu tập thì tạo ra ĐK tiện nghi nhằm những Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, những ngôi trường học tập tổ chức triển khai cho tới sỹ tử được tự động nguyện nhập cuộc sảnh đùa dạy dỗ trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt”.

2. Tổ chức vòng thi đua những cấp

2.1. Các Tỉnh/Thành phố tổ chức triển khai thi đua luyện trung

2.1.1. Vòng Thi Sơ Khảo (cấp Trường)

– Nhà ngôi trường cử một nghề giáo tạo ra thông tin tài khoản đem xác nhận của phòng ngôi trường nhằm BTC kích hoạt thông tin tài khoản nghề giáo.

– Giáo viên chỉ dẫn học viên thi đua qua chuyện 15 vòng thi đua tự động luyện.

– Hội đồng thi đua căn nhà ngôi trường tổ chức triển khai thi đua theo dõi công văn chỉ dẫn cung cấp ngôi trường của BTC.

– Thời gian giảo tổ chức triển khai thi đua (dự kiến):

+ Vòng thi đua số 16:

 • Đợt 1: 26/12/2022 cho tới ngày 31/12/2022
 • Đợt 2: 02/01/2023 cho tới ngày 07/01/2023

+ Ngày thi đua, ca thi đua từng khối tự từng địa hạt bố trí và đăng kí với BTC.

– Địa điểm thi: Tại chống PC đem liên kết Internet.

– Thí sinh được tạo bài bác 01 đợt độc nhất (trường phù hợp bắt gặp trường hợp hi hữu khách hàng quan lại, học viên sẽ tiến hành BTC đánh giá và cho tới thi đua lại ngay).

– Kết trái ngược thi: Kết trái ngược thi đua địa thế căn cứ theo phía dẫn bên trên Chương III Điều 5.

– Chọn sỹ tử thi đua Hương: BTC tiếp tục phối phù hợp với những Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra những Quận/Huyện/Thành phố trực nằm trong tỉnh để mang rời khỏi tiêu chuẩn lựa chọn sỹ tử tham gia vòng Thi Hương.

2.1.2. Vòng Thi Hương (cấp Quận/Huyện/Thành phố trực nằm trong tỉnh)

– Quận/Huyện/Thành phố trực nằm trong tỉnh tổ chức triển khai cho tới sỹ tử nhập cuộc vòng thi đua Hương triệu tập thì địa thế căn cứ thực tiễn hạ tầng vật hóa học, con số PC và đàng truyền nhằm đăng kí list sỹ tử tham dự cuộc thi vòng Thi Hương với BTC Tỉnh/Thành phố và BTC cung cấp Quốc gia.

– BTC kết hợp nằm trong Phòng Giáo dục đào tạo (PGD) xây dựng Hội đồng thi đua.

– Hội đồng thi đua tổ chức triển khai thi đua theo phía dẫn Thi Hương của BTC.

– Thời gian giảo tổ chức triển khai thi đua (dự kiến):

 • Vòng thi đua số 17: Từ ngày 13/02/2023 cho tới ngày 18/02/2023.
 • Ngày thi đua, ca thi đua từng khối tự từng địa hạt bố trí và đăng kí với BTC.

– Địa điểm thi: Các địa hạt dữ thế chủ động lựa chọn. Thí sinh triệu tập nhằm thi đua bên dưới sự giám sát của những Hội đồng thi đua và BTC.

– Yêu cầu chống thi: Phòng PC đem liên kết Internet.

– Thí sinh được tạo bài bác 01 đợt độc nhất (trường phù hợp bắt gặp trường hợp hi hữu khách hàng quan lại, Hội đồng thi đua lập biên phiên bản và cho tới sỹ tử thi đua lại).

– Kết trái ngược thi: Kết trái ngược thi đua địa thế căn cứ theo phía dẫn bên trên Chương III Điều 5.

Xem thêm: cá phướng

– Chọn sỹ tử Thi Hội: BTC phối phù hợp với Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra những tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương thể hiện tiêu chuẩn cộng đồng nhằm lựa chọn sỹ tử tham dự cuộc thi vòng Thi Hội phù phù hợp với ĐK thực tiễn từng Tỉnh/Thành phố.

2.1.3. Vòng Thi Hội (cấp Tỉnh/Thành phố trực nằm trong Trung ương)

– Tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương tổ chức triển khai cho tới sỹ tử nhập cuộc vòng Thi Hội triệu tập thì địa thế căn cứ thực tiễn hạ tầng vật hóa học, con số PC và đàng truyền nhằm đăng kí list sỹ tử tham dự cuộc thi vòng Thi Hội với BTC.

– BTC kết hợp nằm trong Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra xây dựng Hội đồng thi đua.

– Hội đồng thi đua tổ chức triển khai thi đua theo phía dẫn Thi Hội của BTC.

– Thời gian giảo tổ chức triển khai thi đua (dự kiến):

 • Vòng thi đua số 18: Từ ngày 13/03/2023 cho tới ngày 16/03/2023.
 • Ngày thi đua, ca thi đua từng khối tự từng địa hạt bố trí và đăng kí với BTC.

– Địa điểm thi: Các địa hạt dữ thế chủ động lựa chọn. Thí sinh triệu tập nhằm thi đua bên dưới sự giám sát của những Hội đồng thi đua và BTC.

– Yêu cầu chống thi: Phòng PC đem liên kết Internet.

– Thí sinh được tạo bài bác 01 đợt độc nhất (trường phù hợp bắt gặp trường hợp hi hữu khách hàng quan lại, Hội đồng thi đua lập biên phiên bản và cho tới sỹ tử thi đua lại).

– Kết trái ngược thi: Kết trái ngược thi đua địa thế căn cứ theo phía dẫn bên trên Chương III Điều 5.

– Chọn sỹ tử dự Thi Đình: BTC phối phù hợp với Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra những tỉnh, TP.HCM trực nằm trong Trung ương thể hiện tiêu chuẩn cộng đồng nhằm lựa chọn sỹ tử khối 4 và khối 5 tham dự cuộc thi vòng Thi Đình.

2.2. Các Tỉnh/Thành phố ko tổ chức triển khai thi đua luyện trung

2.2.1. Vòng Thi Sơ Khảo (cấp Trường)

– Nhà ngôi trường cử một nghề giáo tạo ra thông tin tài khoản đem xác nhận của phòng ngôi trường nhằm BTC kích hoạt thông tin tài khoản nghề giáo.

– Giáo viên chỉ dẫn học viên thi đua qua chuyện 15 vòng thi đua tự động luyện.

– Hội đồng thi đua căn nhà ngôi trường tổ chức triển khai thi đua theo dõi công văn chỉ dẫn cung cấp ngôi trường của BTC.

– Thời gian giảo tổ chức triển khai thi đua (dự kiến):

+ Vòng thi đua số 16: Đợt 1: 26/12/2022 cho tới ngày 31/12/2022

Đợt 2: 02/01/2023 cho tới ngày 07/01/2023

+ Ngày thi đua, ca thi đua từng khối tự từng địa hạt bố trí và đăng kí với BTC.

– Địa điểm thi: Tại chống PC đem liên kết Internet.

– Thí sinh được tạo bài bác 01 đợt độc nhất (trường phù hợp bắt gặp trường hợp hi hữu khách hàng quan lại, học viên sẽ tiến hành BTC đánh giá và cho tới thi đua lại ngay).

– Kết trái ngược thi: Kết trái ngược thi đua địa thế căn cứ theo phía dẫn bên trên Chương III Điều 5.

– Chọn sỹ tử thi đua Hương: BTC tiếp tục phối phù hợp với những Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra những quận//huyện/thành phố trực nằm trong tỉnh để mang rời khỏi tiêu chuẩn lựa chọn sỹ tử tham gia vòng Thi Hương.

2.2.2. Vòng Thi Hương (cấp Quận/Huyện/Thành phố trực nằm trong tỉnh)

– BTC phối phù hợp với căn nhà ngôi trường xây dựng Hội đồng thi đua.

– Hội đồng thi đua tổ chức triển khai thi đua theo phía dẫn Thi Hương của BTC.

– Thời gian giảo tổ chức triển khai thi đua (dự kiến):

+ Vòng thi đua số 17: Từ ngày 13/02/2023 cho tới ngày 18/02/2023.

+ Ngày thi đua, ca thi đua từng khối tự từng địa hạt bố trí và đăng kí với BTC.

– Địa điểm thi: Các địa hạt dữ thế chủ động lựa chọn. Thí sinh triệu tập nhằm thi đua bên dưới sự giám sát của Hội đồng thi đua và BTC.

– Yêu cầu chống thi: Phòng PC đem liên kết Internet.

– Thí sinh được tạo bài bác 01 đợt độc nhất (trường phù hợp bắt gặp trường hợp hi hữu khách hàng quan lại, Hội đồng thi đua lập biên phiên bản và cho tới sỹ tử thi đua lại).

– Kết trái ngược thi: Kết trái ngược thi đua địa thế căn cứ theo phía dẫn bên trên Chương III Điều 5.

– Chọn sỹ tử Thi Hội: BTC phối phù hợp với Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra những Tỉnh/Thành phố thể hiện tiêu chuẩn cộng đồng nhằm lựa chọn sỹ tử tham dự cuộc thi vòng Thi Hội phù phù hợp với ĐK thực tiễn từng Tỉnh/Thành phố.

2.2.3. Vòng Thi Hội (cấp Tỉnh/Thành phố trực nằm trong Trung ương)

– BTC phối phù hợp với căn nhà ngôi trường xây dựng Hội đồng thi đua.

– Hội đồng thi đua tổ chức triển khai thi đua theo phía dẫn Thi Hội của BTC.

– Thời gian giảo tổ chức triển khai thi đua (dự kiến):

+ Vòng thi đua số 18: Từ ngày 13/03/2023 cho tới ngày 16/03/2023.

+ Ngày thi đua, ca thi đua từng khối tự từng địa hạt bố trí và đăng kí với BTC.

– Địa điểm thi: Các địa hạt dữ thế chủ động lựa chọn. Thí sinh triệu tập nhằm thi đua bên dưới sự giám sát của những Hội đồng thi đua và BTC.

– Yêu cầu chống thi: Phòng PC đem liên kết Internet.

– Thí sinh được tạo bài bác 01 đợt độc nhất (trường phù hợp bắt gặp trường hợp hi hữu khách hàng quan lại, Hội đồng thi đua lập biên phiên bản và cho tới sỹ tử thi đua lại).

– Kết trái ngược thi: Kết trái ngược thi đua địa thế căn cứ theo phía dẫn bên trên Chương III Điều 5.

– Chọn sỹ tử dự Thi Đình: BTC phối phù hợp với Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra những tỉnh, TP.HCM trực nằm trong Trung ương thể hiện tiêu chuẩn cộng đồng nhằm lựa chọn sỹ tử khối 4 và khối 5 tham dự cuộc thi vòng Thi Đình.

3. Vòng Thi Đình (cấp Quốc gia)

– Các sỹ tử thi đua triệu tập bên trên vị trí thi đua theo dõi thông tin tập trung của BTC.

– BTC tổ chức triển khai thi đua triệu tập bên trên một chống PC đem liên kết Internet, người sử dụng đề thi đua cộng đồng, bên dưới sự giám sát của BTC.

– Thời gian giảo tổ chức triển khai thi đua (dự kiến): Vòng thi đua số 19: Từ ngày 27/04/2023 cho tới ngày 28/04/2023.

– Địa điểm tổ chức: Theo thông tin tập trung của BTC.

Chương V
KHEN THƯỞNG

Danh sách sỹ tử giành giải những vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được thông tin bên trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

BTC phối phù hợp với những phòng ban công ty cai quản địa hạt cung cấp giấy tờ khen/giấy ghi nhận cho tới sỹ tử giành giải bên trên vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình.

1. Vòng Thi Hương và Vòng Thi Hội

– Đối với những Tỉnh/Thành phố tổ chức triển khai thi đua triệu tập, BTC cung cấp Trường, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố ra quyết định khen ngợi thưởng cho tới sỹ tử theo dõi quy toan cộng đồng của từng Tỉnh/Thành phố.

– Đối với những Tỉnh/Thành phố ko tổ chức triển khai thi đua triệu tập, BTC khen ngợi thưởng theo dõi quy toan cộng đồng của từng vòng thi đua.

2. Vòng Thi Đình (cấp Quốc gia)

Số lượng phần thưởng khối lớp 4 và khối lớp 5 như sau:

 • 01 giải Trạng nguyên vẹn (Quà tặng trị giá bán 10 triệu đồng)
 • 01 giải Bảng nhãn (Quà tặng trị giá bán 4 triệu đồng)
 • 01 giải Thám hoa (Quà tặng trị giá bán 3 triệu đồng)
 • 01 giải Hoàng giáp (Quà tặng trị giá bán 2 triệu đồng)
 • 01 giải Tiến sĩ (Quà tặng trị giá bán 1 triệu đồng)
 • Giải Nhất (Quà tặng trị giá bán 500.000đ)
 • Giải Nhì (Quà tặng trị giá bán 400.000đ)
 • Giải Ba (Quà tặng trị giá bán 300.000đ)
 • Giải Khuyến Khích (Quà tặng trị giá bán 200.000đ)
 • (Giải thưởng vày đồ vật và giấy tờ ghi nhận của BTC)

Các cá thể và luyện thể nhập diện được trao phần thưởng đem trách cứ nhiệm chấp hành những quy toan về giấy tờ thủ tục nhận phần thưởng qua chuyện những văn phiên bản chỉ dẫn của BTC.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Vụ GDTH – Sở GD&ĐT (để b/c);

– Sở GD&ĐT những tỉnh/thành phố (để t/h);

– Phòng GD&ĐT những quận/huyện/thị xã (để t/h);

– NXBGDVN;

– Viện NCS&HLGD;

– Lưu: VPBTC.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

Đã kí

Trịnh Thị Hương

Cảm ơn chúng ta đang được theo dõi dõi nội dung bài viết Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học tập 2022 – 2023 Cuộc thi đua Trạng Nguyên Tiếng Việt cho tới học viên Tiểu học của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhớ là nhằm lại phản hồi và Review ra mắt trang web với người xem nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: vẽ công chúa đơn giản