Mời những em cùng theo dõi bài xích học lúc này với tiêu đề Thứ tự nào tiếp sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia

Với giải bài bác 19.3 trang 56 SBT Sinh học tập lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo cụ thể trong bài xích 19: quá trình phân bào giúp học sinh tiện lợi xem với so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài bác tập vào SBT Sinh học tập 10. Mời các em theo dõi bài học tiếp sau đây nhé:


Giải SBT Sinh học tập lớp 10 bài 19: quá trình phân bào

Bạn sẽ xem: Thứ tự nào dưới đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia


Bài 19.3 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia nhân vào nguyên phân?

A. Kì đầu, kì sau, kì cuối, kì giữa.

Bạn đang xem: Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân

B. Kì sau, kì giữa, kì đầu, kì cuối.

C. Kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

D. Kì giữa, kì sau, kì đầu, kì cuối.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Trong nguyên phân, sự phân loại nhân tế bào trải qua 4 kì theo thứ tự là: kì đầu, kì giữa, kì sau cùng kì cuối.

Xem thêm: Hình trái tim kí tự - kí tự đặc biệt trái tim đáng yêu❤️❤❤️ tên

Bài 19.1 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Nguyên phân ko xảy ra ở loại tế bào nào dưới đây?…

Bài 19.2 trang 56 sách bài bác tập Sinh học tập 10: trong nguyên phân, sự phân chia nhân tế bào trải qua mấy kì?…

Bài 19.4 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Quá trình nguyên phân ko bao gồm kì nào sau đây?…

Bài 19.5 trang 56 sách bài tập Sinh học tập 10: trong kì đầu của nguyên phân, nhiễm sắc thể có hoạt động nào?…

Bài 19.6 trang 56 sách bài xích tập Sinh học tập 10: vào quá trình nguyên phân, các nhiễm sắc thể co xoắn cực đại, có hình thái đặc trưng cho loài và dễ quan sát nhất ở kì nào sau đây?…

Bài 19.7 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Ở kì giữa của nguyên phân, các nhiễm sắc thể kép sắp xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào?…

Bài 19.8 trang 56 sách bài xích tập Sinh học 10: Sự phân chia vật chất di truyền vào quá trình nguyên phân thực sự xảy ra ở kì nào?…

Bài 19.9 trang 56 sách bài tập Sinh học tập 10: vào quá trình nguyên phân, sự phân loại vật chất di truyền được thực hiện nhờ…

Bài 19.10 trang 56 sách bài tập Sinh học tập 10: vào quá trình nguyên phân, các nhiễm sắc thể phân li về hai cực của tế bào nhờ hoạt động của yếu tố nào?…

Bài 19.11 trang 56 sách bài bác tập Sinh học tập 10:Trong quá trình nguyên phân, thoi phân bào dần xuất hiện ở kì nào?…

Bài 19.12 trang 57 sách bài xích tập Sinh học 10: trong quá trình nguyên phân, thoi phân bào đóng vai trò gì?…

Bài 19.13 trang 57 sách bài bác tập Sinh học 10: Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì nào của nguyên phân?…

Bài 19.14 trang 57 sách bài bác tập Sinh học 10: vào phân bào, tế bào động vật phân chia tế bào chất bằng cách nào?…

Bài 19.15 trang 57 sách bài bác tập Sinh học 10: vào phân bào, phân chia tế bào chất bằng cách thắt eo màng tế bào ở giữa tế bào chất có ở tế bào nào?…

Bài 19.16 trang 57 sách bài xích tập Sinh học 10: vào phân bào, tế bào thực vật phân loại tế bào chất bằng cách nào?…

Bài 19.17 trang 57 sách bài bác tập Sinh học 10: Vì sao trong nguyên phân, tế bào thực vật phân loại tế bào chất bằng vách ngăn?…

Bài 19.18 trang 57 sách bài xích tập Sinh học tập 10: Từ một tế bào mẹ (2n) ban đầu sau một lần nguyên phân sẽ tạo ra…

Bài 19.19 trang 57 sách bài bác tập Sinh học 10: Sự khác nhau vào nguyên phân ở tế bào thực vật và động vật là gì?…

Bài 19.20 trang 58 sách bài xích tập Sinh học tập 10: Có từng nào phát biểu đúng khi nói về điểm giống nhau giữa quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật và động vật?…

Bài 19.21 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Nêu ý nghĩa của quá trình nguyên phân…

Bài 19.22 trang 58 sách bài tập Sinh học tập 10: Nguyên phân là nền tảng, là cơ sở khoa học ứng dụng của kĩ thuật nào vào thực tiễn?…

Bài 19.23 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao các nhiễm sắc thể kép lại xoắn tới mức cực đại rồi mới phân chia nhiễm sắc tử nhưng…

Bài 19.24 trang 58 sách bài bác tập Sinh học tập 10: Tại sao nói giảm phân II và nguyên phân có bản chất giống nhau?…

Bài 19.25 trang 58 sách bài bác tập Sinh học 10: Trình bày ý nghĩa của việc các nhiễm sắc thể tương đồng bắt cặp với nhau?…

Bài 19.26 trang 58 sách bài bác tập Sinh học tập 10: Ở ruồi giấm, có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Một tế bào sinh dưỡng nguyên phân…

Bài 19.27 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Lấy 50 tế bào soma từ một cây mầm mang đến nguyên phân liên tiếp nhiều lần thì…

Bài 19.28 trang 58 sách bài bác tập Sinh học tập 10: Một tế bào trứng của một loài thụ tinh với sự gia nhập của 1048576 tinh trùng, số tế…

Bài 19.29 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Ở một loài cá, số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 28. Tổng số tế bào sinh tinh…

Bài 19.30 trang 59 sách bài bác tập Sinh học tập 10: vừa lòng tử của một chủng loại nguyên phân mang đến 2 tế bào A cùng B. Tế bào A nguyên phân…

Bài 19.31 trang 59 sách bài bác tập Sinh học tập 10: Một tế bào sinh dục sơ khai của thỏ 2n = 44, sau một số trong những đợt nguyên phân liên tiếp…

Bài 19.32 trang 59 sách bài tập Sinh học 10: Một đúng theo tử của một loài sinh đồ sau 7 lần nguyên phân liên tiếp, môi trường nội bào cung cấp…

Bài 19.33 trang 59 sách bài tập Sinh học 10: cỗ nhiễm nhan sắc thể của mèo 2n = 38, tổng số tế bào sinh tinh cùng tế bào sinh trứng là 320, tổng số…

Bài 19.34 trang 59 sách bài xích tập Sinh học tập 10: tất cả 10 tế bào sinh dục nguyên sơ đực của ruồi giấm nguyên phân với số đợt bằng nhau…

Bài 19.35 trang 59 sách bài tập Sinh học 10: Ở mỗi cặp nhiễm dung nhan thể tương đương của cá thể cái xét một cặp gene dị hợp…

Trên trên đây là toàn cục nội dung về bài học kinh nghiệm Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia . Hi vọng sẽ là tài liệu có ích giúp các em chấm dứt tốt bài xích tập của mình.

A.Kỳ đầu, kỳ sau, kỳ cuối, kỳ giữa
B.Kỳ sau,kỳ giữa,Kỳ đầu, kỳ cuối
C.Kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối
D.Kỳ giữa, kỳ sau, kỳ đầu, kỳ cuối
*


PHÂN LOẠI CÂU HỎI

Mã câu hỏi:45944

Loại bài:Lý thuyết

Mức độ:Nhận biết

Dạng bài:Nguyên phân

Chủ đề:Di truyền lever tế bào

Môn học:Sinh học


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm tiếng Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới reviews 4


Vật lý 12

Lý thuyết vật Lý 12

Giải bài tập SGK thứ Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm vật dụng Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách cải thiện Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12

Giải bài bác tập SGK lịch sử 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử hào hùng VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài xích tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài bác tập SGK technology 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem những nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn đồ dùng lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi thpt QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG tiếng Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn đồ dùng lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai vẫn đặt tên cho mẫu sông

Vợ ck A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền không tính xa

Khái quát văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến gắng kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - đồ vật 7: từ 08h30 - 21h00

robinsonmaites.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247