Bộ 40 thắc mắc trắc nghiệm công nghệ lớp 11 bài bác 5: Hình chiếu trục đo tất cả đáp án rất đầy đủ các cường độ giúp các em ôn trắc nghiệm technology 11 bài bác 5.

Bạn đang xem: Thông số nào sau đây không phải là thông số của hình chiếu trục đo


Đáp án: A

Giải thích:

Hệ số biến dị trên trục O’X’ là p, thông số biến dạng bên trên trục O’Y’ là q, thông số biến dạng trên trục O’Z’ là r.


Câu 2. Hình chiếu trục đo là hình màn biểu diễn ba chiều của đồ gia dụng thể, được thiết kế bằng:

A. Phép chiếu vuông góc

B. Phép chiếu xuyên tâm

C. Phép chiếu song song

D. Phép chiếu vuông góc, song song cùng xuyên tâm

Hiển thị lời giải

Hình chiếu trục đo xây dựng bằng phép chiếu tuy vậy song, hình chiếu phối cảnh xây dựng bởi phép chiếu xuyên tâm, hình chiếu vuông góc được xây dựng bằng phép chiếu vuông góc.


Câu 4. Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng có thông số kỹ thuật nào sau đây không đúng?

A. P. = r = 1, q = 0,5

B. P. = q = r = 1

C. Phường = r = 1

D. Q = 0,5

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Hệ số biến tấu trên trục O’X’ là p, thông số biến dạng bên trên trục O’Y’ là q, hệ số biến dạng bên trên trục O’Z’ là r.


Câu 6. Thông số của hình chiếu trục đo là:

A. Góc trục đo

B. Hệ số biến dạng

C. Cả A và B đầy đủ đúng

D. Đáp án khác

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Các góc trục đo là: góc X’O’Y’, Y’O’Z’, X’O’Z’


Đáp án: B

Giải thích:

Hệ số biến tấu trên trục O’X’ là p, thông số biến dạng bên trên trục O’Y’ là q, hệ số biến dạng trên trục O’Z’ là r.


Câu 10. Hình chiếu trục đo vuông góc đều phải sở hữu thông số hệ số biến dạng như thế nào?

A. P. = r = 1, q = 0,5

B. P = q = r = 1

C. P. = r = 1

D. Q = 0,5

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Hình chiếu trục đo là hình màn trình diễn ba chiều của đồ gia dụng thể, được xây dựng bởi phép chiếu tuy vậy song.


Đáp án: C

Giải thích:

Các bước vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng là:

+ B1: Vẽ hình chiếu trục đo của hình vỏ hộp ngoại tiếp

+ B2: Vẽ phần khoét

+ B3: Tẩy xóa nét thừa với tô đậm.


Câu 13. Hình chiếu trục đo của hình trụ là:

A. Hình tròn

B. Hình elip

C. Hình trụ hoặc elip

D. Hình tròn và elip

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Hình chiếu trục đo của hình vuông là hình thoi,mà hình trụ nội tiếp hình vuông vắn nên khi hình vuông vắn suy trở thành hình thoi thì hình tròn trụ cũng suy trở thành elip.


Đáp án: C

Giải thích:

Các cách vẽ hình chiếu trục đo vuông góc mọi là:

+ B1: Vẽ hình chiếu trục đo của hình hộp ngoại tiếp

+ B2: Vẽ phần khoét

+ B3: Tẩy xóa đường nét thừa cùng tô đậm.


Câu 15. Chương trình technology 11 trình làng mấy loại hình chiếu trục đo?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

Có 2 loại hình chiếu trục đo được trình làng trong chương trình technology 11 là: hình chiếu trục đo vuông góc hồ hết và hình chiếu trục đo xiên góc cân.


Câu 16. Hình chiếu trục đo vuông góc đầy đủ có:

A.p = q = r = 0,5

B.Ba thông số biến dạng khác nhau

C.Phương chiếu vuông góc với khía cạnh phẳng hình chiếu

D.Phương chiếu không vuông góc với khía cạnh phẳng hình chiếu

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Hình chiếu trục đo vuông góc rất nhiều có:

+ p = q = r = 1 nên A với B sai

+ l⊥P"nên D sai.


Câu 17. Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân là:

A.p = q = 0,5; r = 1

B.p = r = 1; q = 0,5

C.p = q = 1; r = 0,5

D.q = r = 1; p = 0,5

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Hình chiếu trục đo xiên góc cân có thông số biến dạng bên trên trục O’Y’ suy biến chuyển một nửa nên p. = r = 1, q = 0,5.


Câu 18. Trong cách thức hình chiếu trục đo vuông góc đều, mặt đường tròn có đường kính là d được biểu diễn khớp ứng bằng elip tất cả kích thước:

A.Trục dài bằng 1,22d với trục ngắn dài bởi 0,91d

B.Trục dài bằng 1,20d và trục ngắn dài bởi 0,71d

C.Trục dài bởi 1,20d và trục ngắn dài bởi 0,91d

D.Trục dài bằng 1,22d và trục ngắn dài bằng 0,71d

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Vì ở hình chiếu trục đo vuông góc đều, thông số biến dạng là phường = q = r = 1 thì những elip sẽ có được trục dài bằng 1,22d với trục ngắn bằng 0,71d.


Câu 19. Sự khác nhau giữa hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân là:

A.Phương chiếu, thông số biến dạng, hệ trục tọa độ

B.Hướng chiếu

C.Hệ trục tọa độ, hệ số biến dạng

D.Hệ số phát triển thành dạng

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

1. Về phương chiếu:

+ Hình chiếu trục đo vuông góc đều có phương chiếu vuông góc với khía cạnh phẳng hình chiếu

+ Hình chiếu trục đo xiên góc cân có phương chiếu ko vuông góc với khía cạnh phẳng hình chiếu

2. Về thông số biến dạng:

+ Hình chiếu trục đo vuông góc đều: phường = q = r = 1

+ Hình chiếu trục đo xiên góc cân: phường = r = 1; q = 0,5

3. Về hệ trục tọa độ:

+ Hình chiếu trục đo vuông góc đều: tía góc tọa độ bằng nhau

+ Hình chiếu trục đo xiên góc cân: tía góc tọa độ không bằng nhau.


Câu 20. Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo vuông góc phần lớn là:

A.p = q = 0,5; r = 1

B.p = r = q = 1

C.p = q = 1; r = 0,5

D.q = r = 1; p = 0,5

Hiển thị đáp án

Câu 21. Thông số làm sao sau đâykhông phảilà thông số của hình chiếu trục đo?

A.Góc trục đo

B.Mặt phẳng hình chiếu

C.Hệ số biến dạng

D.Cả ba thông số

Hiển thị lời giải

Câu 22. Hình chiếu trục đo là hình trình diễn ba chiều của đồ dùng thể được kiến tạo bằng:

A.Phép chiếu không tuy vậy song

B.Phép chiếu xuyên tâm

C.Phép chiếu vuông góc

D.Phép chiếu song song

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Hình chiếu trục đo xây dựng bằng phép chiếu song song, hình chiếu phối cảnh xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm, hình chiếu vuông góc xây dựng bằng phép chiếu vuông góc.


Câu 23. Nếu hotline OXYZ là hệ trục tọa độ, A là điểm trên trục OX của vật thể, O"X"Y"Z" là hình chiếu hệ trục tọa độ OXYZ xung quanh phẳng (P’), A" là hình chiếu của A bên trên trục O"X" thì:

A.O"A"/OA = phường là hệ số biến dạng theo trục O"X"

B.O"A"/OA = p là thông số biến dạng theo trục OX

C.O"A"/OA = p. Là hệ số biến dạng theo trục O"Y"

D.O"A"/OA = p. Là thông số biến dạng theo trục O"Z"

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

+ hệ số biến dạng trên trục O’X’ là O’A’/OA

+ thông số biến dạng bên trên trục O’Y’ là O’B’/OB

+ thông số biến dạng bên trên trục O’Z’ là O’C’/OC


Câu 24. Tỉ số độ lâu năm hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục tọa độ cùng với độ dài thực của đoạn trực tiếp đó, điện thoại tư vấn là:

A.Tỉ số trục đo

B.Hệ số trục đo

C.Tỉ lệ biến đổi dạng

D.Hệ số biến đổi dạng

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Hệ số biến dạng là tỉ số độ dài hình chiếu của một quãng thẳng nằm trên trục tọa độ cùng với độ dài thực của đoạn trực tiếp đó.


Câu 25. Hình chiếu trục đo xiên góc cân gồm các thông số góc trục đo là:

A.Y"O"Z" = X"O"Z" = 1350; X"O"Y" = 900

B.X"O"Y" = X"O"Z" = 1350; Y"O"Z" = 900

C.X"O"Z" = Y"O"Z" = 1350; X"O"Y" = 900

D.X"O"Y" = Y"O"Z" = 1350; X"O"Z" = 900

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Hình chiếu trục đo xiên góc cân có thông số góc trục đo là: X’O’Z’ = 900; X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1350.


Câu 26:Hình chiếu trục đo vuông góc phần đông có:

A. L ┴(P)

B. P. = q = r

C. L//(P’)

D. A với B đúng

Hiển thị lời giải

Câu 27:Chọn lời giải sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. P = r = 1, q = 0,5

B.X"O"Z"^=X"O"Y"^=Y"O"Z"^= 120ᵒ

C.X"O"Z"^= 90ᵒ

D.X"O"Y"^=Y"O"Z"^= 135ᵒ

Hiển thị câu trả lời

Câu 29:Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn:

A. 2 chiều vật thể

B. 3d vật thể

C. 4d vật thể

D. Một chiều vật thể

Hiển thị giải đáp

Câu 30:Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu?

A. Tuy nhiên song

B. Vuông góc

C. Xuyên tâm

D. Bất kì

Hiển thị giải đáp

Câu 31:Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng có:

A. P. = r = q = 1

B. Phường = r = 0,5, q = 1

C. P = r ≠ q

D. P = r = 1, q = 0,5

Hiển thị câu trả lời

Câu 33:Thông số cơ phiên bản của hình chiếu trục đo là:

A. Góc trục đo

B. Thông số biến dạng

C. Tỉ lệ

D. A với B đúng

Hiển thị câu trả lời

Câu 34:Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Phường là hệ số biến dạng theo trục O’X’

B. Q là hệ số biến dạng theo trục O’Y’

C. R là hệ số biến dạng theo trục O’Z’

D. Cả 3 đáp án các đúng

Hiển thị lời giải

Câu 35:Hình chiếu trục đo vuông góc các có:

A. Phương chiếu vuông góc với phương diện phẳng hình chiếu

B. Phường = q ≠ r

C. P ≠ q = r

D. P. = r ≠ q

Hiển thị đáp án

Các thắc mắc trắc nghiệm công nghệ lớp 11 có đáp án, tinh lọc khác:

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. Góc X’O’Z’ = 90ᵒ

B. Góc X’O’Y’ = góc Y’O’Z’ = 135ᵒ

C. Cả A cùng B mọi đúng

D. Đáp án khác


*

*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!
Chọn đáp án sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng có: A. P. = r = 1, q = 0,5 B. X " O " Z " ^ = X " O " Y " ^ = Y " O " Z " ^ = 120 ° C. X " O " Z " ^ = 90 ° D. X " O " Y " ^ = Y " O " Z " ^ ...

Chọn giải đáp sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. P. = r = 1, q = 0,5

B. X " O " Z " ^ = X " O " Y " ^ = Y " O " Z " ^ = 120 °

C. X " O " Z " ^ = 90 °

D. X " O " Y " ^ = Y " O " Z " ^ = 135 °


Chọn đáp án sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng có: A. Phường = r = 1, q = 0,5 B. X " O " Z " ^ = X " O " Y " ^ = Y " O " Z " ^ = 120 ° C. X " O " Y " ^ = 90 ° D. X " O " Y " ^ = ...

Chọn câu trả lời sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng có:

A. P = r = 1, q = 0,5

B. X " O " Z " ^ = X " O " Y " ^ = Y " O " Z " ^ = 120 °

C. X " O " Y " ^ = 90 °

D. X " O " Y " ^ = Y " O " Z " ^ = 135 °


Chọn câu trả lời sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng có:

A. Phương chiếu không vuông góc với phương diện phẳng hình chiếu

B. Phường = q = r

C. P. = q ≠ r

D. R = q ≠ p


*

- Hình chiếu trục đo vuông gócđều:

+ Góc trục đo X’O’Y’=Y’O’Z’=X’O’Z’=120 độ.

+ hệ số biến dạng: p=q=r (thường đem p=q=r=1).

*

- Hình chiếu trục đo xiên góc cân:

+ hệ số biến dạnh phường = r = 1, q = 0.5

+ Góc trục đo X’O’Y’=Y’O’Z’=135độ X’O’Z’=90 độ


Trong hình chiếu trục đo vuông góc các và hình chiếu trục đo xiên góc cân, các thông số kỹ thuật cơ phiên bản bằng bao nhiêu?


- Hình chiếu trục đo vuông góc đều phải có các thông số kỹ thuật cơ bạn dạng như sau:

+ Góc trục đo X’O’Y’=Y’O’Z’=X’O’Z’=120 độ.

+ thông số biến dạng: p=q=r (thường rước p=q=r=1).

Xem thêm: Điểm chuẩn học viện tư pháp điểm chuẩn, học phí 2022, thời gian, địa điểm đào tạo luật sư như thế nào

*

- Hình chiếu trục đo xiên góc cân:

+ thông số biến dạnh p = r = 1, q = 0.5

+ Góc trục đo X’O’Y’=Y’O’Z’=135độ X’O’Z’=90 độ.

*


Hãy vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đa số và xiên góc cân nặng của vật dụng thể cho vày 2 hình chiếu vuông góc xau

*
: - hình chiếu đứng: 40 - hình tròn: 30 - hình chiếu bằng: dài 40 rộng lớn 20


Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. P. = r = q = 1

B. P. = r = 0,5, q = 1

C. P = r ≠ q

D. P = r = 1, q = 0,5


Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. (XOZ) // (P’)

B. (XOZ) ⊥ (P’)

C. (XOZ) cắt (P’)

D. Đáp án khác


tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên