test mù màu
Sách kiểm tra thong manh color Ishihara gói gọn chắc chắn là, gọn gàng nhẹ nhõm thuận tiện khi vận gửi.

Sau đấy là một bài bác test giản dị và đơn giản đánh giá thong manh color Ishihara. Rất giản dị và đơn giản chúng ta chỉ việc nhìn thấy số mặt mày trong những hình tròn trụ. Mỗi hình chúng ta coi trong vòng 5s tiếp sau đó đối chiếu với thành phẩm nhằm đánh giá coi đôi mắt cảu bản thân đem chất lượng tốt hay là không.

Bạn đang xem: test mù màu

Tấm số 1:

 • Tất cả người xem tiếp tục trông thấy một vài 12, bao hàm cả những người dân bị thong manh color trọn vẹn - Nếu ai tê liệt bảo rằng bọn họ hoàn toàn có thể trông thấy một chiếc gì tê liệt, hoặc trông thấy một chiếc gì tê liệt không giống - bọn họ đang được xạo các bạn :)

Tấm số 2:

 • Nếu coi thấy số 8: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nếu coi thấy số 3: là kẻ bị thong manh red color.
 • Không thấy số gì: là kẻ bị thong manh color toàn cỗ.

Tấm số 3:

 • Nếu nhìn thấy số 29: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nếu trông thấy số 70: là kẻ bị thong manh red color và xanh rớt lục.
 • Không thấy số gì: là kẻ bị thong manh color toàn cỗ.

Tấm số 4:

 • Nếu trông thấy số 5: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nếu trông thấy số 2: là kẻ bị thong manh red color và xanh rớt lục.
 • Nếu ko thấy số gì: là kẻ bị thong manh color toàn cỗ.

Tấm số 5:

 • Nhìn thấy số 3: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nhìn thấy số 5: là kẻ bị thong manh red color và xanh rớt lục.
 • Không thấy số gì: số đông là kẻ bị thong manh màu

Tấm số 6:

 • Nhìn thấy số 15: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nhìn thấy số 17: là kẻ bị thong manh red color và xanh rớt lục.
 • Không thấy số gì: số đông là kẻ bị thong manh màu

Tấm số 7:

 • Nhìn thấy số 74: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nhìn thấy số 21: là kẻ bị thong manh red color và xanh rớt lục.
 • Không thấy số gì: số đông là kẻ bị thong manh màu

Tấm số 8:

 • Nhìn thấy số 6: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 9


 

 • Nhìn thấy số 45: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 10

 • Nhìn thấy số 5: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 11

 • Nhìn thấy số 7: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 12

Xem thêm: bán mô hình tĩnh

 • Nhìn thấy số 16: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 13

 • Nhìn thấy số 73: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 14

 • Không đem gì: Những người dân có thị giác thông thường hoặc thong manh color trọn vẹn ko thể trông thấy ngẫu nhiên số này.
 • Nhìn thấy số 5: là người bị thong manh red color và xanh rớt lục

Tấm số 15

 • Không đem gì: Những người dân có thị giác thông thường hoặc thong manh color trọn vẹn ko thể trông thấy ngẫu nhiên số này.
 • Nhìn thấy số 45: là người bị thong manh red color và xanh rớt lục

Tấm số 16

 • Nhìn thấy số 26: Những người dân có thị giác bình thường 
 • Nhìn thấy số 6, số 2 mờ: người bị thong manh red color ( protanopia ) tiếp tục trông thấy số 6 còn người bị thong manh red color nhẹ nhõm ( prontanomaly ) hoàn toàn có thể trông thấy số 2 lù mù lù mù.
 • Nhìn thấy số 2, số 6 mờ: người bị thong manh greed color lục ( deuteranopia ) tiếp tục trông thấy số 2 còn là một người bị thong manh greed color lục nhẹ nhõm ( deuteranopia ) hoàn toàn có thể trông thấy số 6 lù mù lù mù.

Tấm số 17

 • Nhìn thấy số 42: Những người dân có thị giác bình thường 
 • Nhìn thấy số 2, số 4 mờ: người bị thong manh red color ( protanopia ) tiếp tục trông thấy số 2 còn người bị thong manh red color nhẹ nhõm ( prontanomaly ) hoàn toàn có thể trông thấy số 4 lù mù lù mù.
 • Nhìn thấy số 4, số 2 mờ: người bị thong manh greed color lục ( deuteranopia ) tiếp tục trông thấy số 4 còn là một người bị thong manh greed color lục nhẹ nhõm ( deuteranopia ) hoàn toàn có thể trông thấy số 2 lù mù lù mù.

Tấm số 18


 

 • Những người dân có thị lực màu thông thường tiếp tục hoàn toàn có thể theo gót dõi cả hai tuyến phố color tím và đỏ ửng. 
 • Những người bị thong manh red color (Protanopia) hoàn toàn có thể dò đường color tím, những người dân đem protanomaly (tầm coi red color yếu) hoàn toàn có thể thậm chí tìm hiểu theo đường red color, với Mức độ cạnh tranh tăng dần dần.
 • Những người bị thong manh greed color lá cây  (Deuteranopia) hoàn toàn có thể theo gót dõi đàng red color, những người dân bị thị giác xanh rớt yếu  (Deuteranomaly ) hoàn toàn có thể tìm hiểu theo gót đàng color tím, với Mức độ cạnh tranh tăng dần dần.

Tấm số 19

 • Những người dân có thị giác color thông thường hoặc thong manh color trọn vẹn ko thể tìm hiểu theo gót đàng kẻ.
 • Hầu không còn những người dân bị thong manh greed color đỏ ửng hoàn toàn có thể theo gót dõi đàng cách điệu, tùy nằm trong nhập cường độ nguy hiểm của hiện tượng.

Tấm số 20

 • Những người dân có tầm coi color thông thường tiếp tục hoàn toàn có thể theo gót dõi một đàng cách điệu greed color lá cây.
 • Hầu không còn người xem với ngẫu nhiên kiểu dáng thong manh color này sẽ không còn thể theo gót dõi đích đàng.

Tấm số 21

 • Những người dân có tầm coi color thông thường tiếp tục hoàn toàn có thể theo gót dõi một đàng cách điệu color cam.
 • Hầu không còn người xem với ngẫu nhiên kiểu dáng thong manh color này sẽ không còn thể tìm hiểu theo như đúng đàng.


Tấm số 22

Xem thêm: tờ tiền 500k

 • Những người dân có tầm coi color thông thường sẽ có được tìm hiểu theo đường cách điệu greed color lam / vàng-xanh lục.
 • Người thong manh greed color đỏ ửng tiếp tục theo gót dõi đàng greed color lam và đỏ ửng.
 • Những người bị thong manh color trọn vẹn sẽ không còn thể theo gót dõi ngẫu nhiên đường nào.


Tâm số 23

 • Những người dân có tầm coi color thông thường tiếp tục hoàn toàn có thể dò theo đường cách điệu red color và color cam.
 • Người thong manh greed color đỏ ửng tiếp tục tìm hiểu theo đường cách điệu red color và xanh rớt lam.
 • Những người bị thong manh color trọn vẹn sẽ không còn thể tìm hiểu theo bất kỳ dòng sản phẩm này.

Tấm số 24


Xin chúc mừng, các bạn đã trải cho tới cùng! Mọi người tiếp tục hoàn toàn có thể theo gót dõi dòng sản phẩm quệch quạc này. Nếu các bạn thấy bài bác đánh giá này hữu ích hoặc thú vị, vui vẻ lòng gửi trang này mang lại đồng chí của người tiêu dùng.