Tổng số phân tử cơ bạn dạng của nguyên tử yếu tố X là 48. Vào đó, số hạt với điện nhiều hơn thế số phân tử không sở hữu điện là 16. Số phân tử proton với notoron vào X lần lượt là


Bạn đang xem: Nguyên tử x có tổng số hạt là 52 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16

Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 34. Biết số nơtron nhiều hơn nữa số proton là 1. Tổng số phân tử proton cùng notoron vào X là
Nguyên tử của yếu tố X có tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 155. Số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không sở hữu điện là 33. Tổng số hạt proton cùng notoron vào X là
Nguyên tử của yếu tố B tất cả tổng số phân tử cơ phiên bản là 34. Số hạt có điện vội 1,8333 lần số phân tử không sở hữu điện. Số proton trong nguyên tử B là:
Nguyên tử của yếu tắc X có tổng số phân tử (p, n, e) bằng 180. Trong các số ấy các hạt có điện chỉ chiếm 58,89% tổng cộng hạt. Số proton vào nguyên tử X là
Tổng số p, e, n trong nhị nguyên tử A và B là 142, trong các số ấy số hạt có điện nhiều hơn số phân tử không với điện là 42. Số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 12. Số proton vào nguyên tử của A với B theo thứ tự là:
Nguyên tử của một nhân tố X gồm tổng số các loại hạt bằng 115. Trong các số ấy số hạt mang điện nhiều hơn thế số hạt không với điện là 25 hạt.Số proton trong nguyên tử của X là
Tổng số phân tử proton, nơtron, electron trong nhị nguyên tử của yếu tắc X và Y là 96 trong các số đó tổng số hạt có điện nhiều hơn thế tổng số hạt không mang điện là 32. Số hạt có điện của nguyên tử Y nhiều hơn nữa của X là 16. Số proton trong nguyên tử của X cùng Y thứu tự là:
Oxit B tất cả công thức là X2O. Tổng số phân tử cơ phiên bản (p, n, e) trong B là 92, trong đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế số phân tử không mang điện là 28. B là chất nào bên dưới đây:
*Tổng số hạt trong phân tử M2X là 140 hạt, trong các số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số phân tử không sở hữu điện là 44. Số khối của M to hơn số khối của X là 23 đối kháng vị. Số phân tử trong M lớn hơn số phân tử trong X là 34 hạt. M2X là hợp chất nào bên dưới đây:
*Hợp chất vô cơ X có công thức phân tử là AB2. Tổng số phân tử trong phân tử X là 66, trong đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn số phân tử không có điện là 22 hạt. Số khối của B nhiều hơn nữa của A là 4. Số hạt trong B nhiều hơn thế số hạt trong A là 6 hạt, bí quyết phân tử của X là:
*Một hợp chất MX tất cả tổng số hạt (p, n, e) là 86 hạt. Trong những số đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 26 hạt. Số khối của X to hơn của M là 12. Tổng số những hạt vào X nhiều hơn thế trong M là 18. Công thức phân tử của MX là:
*Tổng số hạt proton, nơtron và electron vào 2 nguyên tử kim loại A với B là 142, trong những số ấy tổng số hạt sở hữu điện nhiều hơn số phân tử không với điện là 42. Số hạt có điện của nguyên tử B nhiều hơn thế của A là 12. Hai kim loại A với B theo thứ tự là:
*Hỗn hợp chất X có công thức Ax
B2 (A là kim loại, B là phi kim). Biết vào nguyên tử B tất cả số nơtron nhiều hơn proton là 10, trong nguyên tử A số electron bằng số nơtron, trong 1 phân tử Ax
B2 gồm tổng số proton bằng 82, phần trăm cân nặng của B vào X bởi 86,957%. A và B thứu tự là:
Cho nguyên tử X có tổng số phân tử là 36, trong những số ấy số hạt sở hữu điện gấp 2 lần số hạt không có điện. Tìm điện tích hạt nhân cùng số khối của nguyên tử X.
Cho nguyên tử X gồm tổng số hạt là 18, trong các số đó số hạt có điện gấp gấp đôi số phân tử không với điện. X teo nguyên tử khối là:
Cho nguyên tử X bao gồm tổng số phân tử là 60, trong những số ấy số hạt với điện gấp gấp đôi số phân tử không có điện. X là nguyên tố như thế nào sau đây:
Cho nguyên tử X bao gồm tổng số hạt là 34, trong số ấy số hạt có điện gấp 1,8333 lần số phân tử không có điện. Tìm điện tích hạt nhân cùng số khối của nguyên tử X.
Tổng số phân tử proton, nơtron cùng electron trong một nguyên tử thành phần X là 155, trong những số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế số hạt không với điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào sau đây ?
Bạn đã chiếm hữu đến giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng cam kết tài khoản, bạn có thể xem toàn cục nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng phương pháp đăng ký thông tin tài khoản robinsonmaites.com.Xem toàn thể các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ gia sư robinsonmaites.com bằng phương pháp Đăng ký thông tin tài khoản ngay bây giờ
*
Đăng ký kết với Google
*
Đăng cam kết với Facebook
*

*

*
Lê Jelar

Gọi p, n, e lần lươtj là số phân tử proton, notron, electron

Theo đề ta có: p + e + n = 52

Và: p. + e - n = 16

=> 2p + 2e = 68

=> 2. (p + e) = 68

=> phường + e = 68 : 2 = 34

Mà: p. = e

=> p. = e = 34 : 2 = 17

p + n + e = 52

=> n = 52 - phường - e = 52 - 17 - 17 = 18

c, Có p. = 17

=> X là nguyên tử của yếu tắc Clo, KHHH Cl

=> X = 35,5 đv
C


*
Nguyên tử X có tổng số những hạt là 52Trong kia số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 16Hóa học - Lớp 8Hóa học
Lớp 8
Hòa tan hoàn toàn 10,24 gam Cu vào 63 gam dung dịch HNO3 60%, thu được hỗn hợp X chỉ gồm muối nitrat kim loại và axit dư(Hóa học - Lớp 11)
cho m gam Cu vào 100 ml dung dịch Ag
NO3 1M, sau một thời gian phản ứng thì lọc được 10,08 gam các thành phần hỗn hợp 2 kim loại và hỗn hợp Y. Cho 2,4 gam Mg vào Y, phản bội ứng kết thúc thì thanh lọc được 5,92 gam hỗn hợp kim loại(Hóa học tập - Lớp 9)
tất cả hổn hợp X tất cả Na, Ba, Na2O với Ba
O. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, nhận được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong số đó có 20,52 gam Ba(OH)2(Hóa học - Lớp 9)
mang lại 16,8g Fe tác dụng với 200g dung dịch HCl 7,3%. Tính C% của hỗn hợp sau phản bội ứng(Hóa học - Lớp 8)
Để hiện ra phân tử phosphorus trichloride (PCl3) thì mỗi nguyên tử chloride và phosphorus vẫn góp chung từng nào electron hóa trị? Viết công thức Lewis của phân tử(Hóa học - Lớp 10)
Calcium và fluorine kết hợp thành phân tử calcium fluoride, Ca
F2. Trong đó, nguyên tử nào sẽ nhường cùng nhường bao nhiêu electron? Nguyên tử nào đã nhận được và nhận bao nhiêu electron?(Hóa học tập - Lớp 10)
Mn phân tích và lý giải hiện tượng và bao gồm 2 ống gồm sự phân lớp ko và lý giải vì sao? Của bài thí nghiệm 3 giúp e với ạ(Hóa học tập - Đại học)


Xem thêm: Apple iphone 7 plus 128gb chính hãng, trả góp cực đẹp, giá, cập nhật ngày (21/06/2022)

Hỏi 15 triệu học viên cả nước bất kỳ câu hỏi như thế nào về bài bác tập nhận câu vấn đáp nhanh chóng, chính xác và miễn tầm giá kết nối với các bạn học sinh tốt và anh em cả nước