lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

*
D. Vào tế bào củacơ thể sinh vật


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu trả lời mà các bạn cần!
Trong trường phù hợp mỗi gen nguyên tắc một tính trạng gồm quan hệ trội lặn hoàn toàn, không phát sinh bỗng biến trong sút phân, những tổ thích hợp gen có sức sinh sống như nhau. Nếu thực hiện các phép lai giữa thành viên dị hòa hợp 2 cặp gen với nhau đến ra núm hệ lai có tỷ lệ kiểu hình là 3 : 1 và phần trăm kiểu gen là 1 trong những : 2 : 1, điều đó minh chứng các gen links với nhau và kiểu gen phụ huynh là A. AB/ab X AB/ab B....

Bạn đang xem: Kiểu gen là tổ hợp gồm toàn bộ các gen


Trong trường phù hợp mỗi gen chính sách một tính trạng bao gồm quan hệ trội lặn hoàn toàn, ko phát sinh hốt nhiên biến trong sút phân, những tổ phù hợp gen có sức sống như nhau. Nếu tiến hành các phép lai giữa cá thể dị hòa hợp 2 cặp gen với nhau cho ra gắng hệ lai có phần trăm kiểu hình là 3 : 1 và tỷ lệ kiểu gen là 1 : 2 : 1, điều đó chứng minh các gen liên kết với nhau và kiểu gen cha mẹ là

A. AB/ab X AB/ab

B. Ab/a
B X Ab/a
B

C. AB/ab X Ab/a
B

D. các phép lai trên đông đảo đúng


Đáp án A

Theo giả thuyết: từng gen phương tiện một tính trạng bao gồm quan hệ trội lặn trả toàn

A. AB/ab x AB/ab (liên kết trả toàn) à F1: tỉ lệ phong cách gen là một trong : 2 : 1; tỉ lệ vẻ bên ngoài hình là 3 : 1

B. Ab/a
B x Ab/a
B (liên kết trả toàn) à F1: tỉ lệ mẫu mã gen là một trong những : 2 : 1; tỉ lệ kiểu dáng hình là một :2 :1

c. AB/ab X Ab/a
B (liên kết trả toàn) à F1 tỉ lệ hình dạng gen là 1 trong những : 1 : 1 : 1; tỉ lệ hình trạng hình là 1:2:1


Trong trường hợp một gen cơ chế một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, những gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai Aa
Bb × aabb mang lại đời con có sự phân li đẳng cấp hình theo tỉ lệ

A.1:1:1:1

B.3 : 1

C.9 : 3 : 3 : 1

D.1:1


Trong trường phù hợp một gen hiệ tượng một tính trạng, ren trội là trội hoàn toàn, những gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai Aa
Bb × aabb đến đời con gồm sự phân li giao diện hình theo tỉ lệ

A.1:1:1:1

B. 3:1

C. 9:3:3:1

D. 1:1


Biết một gen nguyên lý 1 tính trạng, ren trội là trội trả toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do. Theo lí thuyết, phép lai Aa
Bb
Dd × Aabb
Dd cho tỉ lệ kiểu dáng hình lặn về cả 3 cặp tính trạng là:

A. 1/16.

B. 1/32.

C. 9/64.

D. 1/64.


Trong trường đúng theo mỗi gen phương pháp một tính trạng; alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn tương ứng, không phát sinh đột nhiên biến mới, sự biểu hiện của gen không chịu ràng buộc môi trường và những tổ thích hợp gen bao gồm sức sinh sống như nhau. Cơ thể mang kiểu gen A B a b D d gồm hoán vị ren với tần số 20% lai so với thì tỉ lệ kiểu hình ở con lai là: A.2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 :...

Trong trường phù hợp mỗi gen quy định một tính trạng; alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn tương ứng, không phát sinh bỗng biến mới, sự biểu hiện của ren không chịu ràng buộc môi ngôi trường và những tổ vừa lòng gen có sức sinh sống như nhau. Cơ thể mang mẫu mã gen A B a b D d gồm hoán vị gene với tần số 20% lai phân tích thì tỉ lệ phong cách hình ở nhỏ lai là:

A.2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1

B.3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1

C.1 : l : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1

D.4 : 4 :4 : 4 : 1 : 1 : 1 : 1


Biết một gen nguyên tắc 1 tính trạng, gen trội là trội trả toàn, những gen phân li hòa bình và tổng hợp tự do. Theo lí thuyết, phép lai Aa
Bb
Dd x Aabb
Dd đến tỉ lệ loại hình lặn về cả 3 cặp tính trạng là

A. 1/16

B. 1/32

C. 9/64

D. 1/64


Biết 1 gen phương pháp 1 tính trạng, ren trội là trội hoàn toàn, các gen phân li hòa bình và tổ hợp tự do. Theo lí thuyết, phép lai Aa
Bb
Dd x Aabb
Dd đến tỉ lệ hình dáng hình lặn về cả 3 cặp tính trạng là


Tách riêng biệt từng cặp gen

Aa x Aa --> 1/4AA : 1/2Aa : 1/4aa

Bb x bb --> 1/2Bb : 1/2bb

Dd x Dd --> 1/4DD : 1/2Dd : 1/4dd

Tỉ lệ hình dáng hình lặn về cả 3 cặp tính trạng là : 1/4 x 1/2 x 1/4 = 1/32


Trong trường đúng theo mỗi gen phương tiện một tính trạng, tính trạng trội là trội trả toàn. Cho p. Thuần chủng, khác nhau hai tính trạng. Số đánh giá và nhận định đúng về điểm khác biệt giữa quy cách thức phân li tự do với hoán vị gene là (1) Tỉ lệ phong cách hình của F2. (2) Tỉ lệ hình dáng gen của F2.(3) Tỉ lệ đẳng cấp hình đối với mỗi tính trạng nghỉ ngơi đời F2. (4) Số những biến dị tổ hợp.(5) Số các loại kiểu gene ở F2...

Trong trường hòa hợp mỗi gen luật pháp một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho p. Thuần chủng, không giống nhau hai tính trạng. Số đánh giá đúng về điểm khác biệt giữa quy luật phân li tự do với hoán vị ren là

(1) Tỉ lệ vẻ bên ngoài hình của F2.

(2) Tỉ lệ kiểu dáng gen của F2.(3) Tỉ lệ hình trạng hình đối với mỗi tính trạng nghỉ ngơi đời F2.

(4) Số những biến dị tổ hợp.(5) Số các loại kiểu ren ở F2

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3


Ở đậu thơm, sự có mặt của 2 gene trội A, B trong cùng kiểu gen hiệ tượng màu hoa đỏ, những tổ đúng theo gen không giống chỉ có 1 trong 2 nhiều loại gen trội trên, cũng như kiểu gene đồng vừa lòng lặn sẽ cho kiểu hoa lá màu trắng. Cho thấy các gen phân li tự do trong quy trình di truyền. Lai 2 như thể đậu hoa white thuần chủng, F1 thu được toàn hoa màu đỏ. Mang đến F1 giao phấn cùng với hoa trắng thu được F2 phân tính theo tỉ...

Ở đậu thơm, sự xuất hiện của 2 gene trội A, B trong thuộc kiểu gen nguyên tắc màu hoa đỏ, những tổ đúng theo gen khác chỉ có 1 trong 2 nhiều loại gen trội trên, cũng như kiểu gen đồng hợp lặn sẽ mang đến kiểu hoa lá màu trắng. Cho thấy các gene phân li tự do trong quá trình di truyền. Lai 2 tương đương đậu hoa trắng thuần chủng, F1 thu được toàn hoa màu đỏ. Mang đến F1 giao phấn cùng với hoa trắng thu được F2 phân tính theo tỉ trọng 37.5% đỏ: 62,5% trắng. Kiểu dáng gen hoa trắng đem lai cùng với F1 là:

A.Aabb hoặc aa
Bb

B.Aabb hoặc Aa
BB

C.Aabb hoặc Aa
BB

D.Aa
BB hoặc AABb


#Sinh học tập lớp 12
1
Đỗ Khánh đưa ra

F2 phân tính tất cả tỉ lệ: 37.5% đỏ: 62,5% trắng = 3 đỏ : 5 trắng = 8 tổng hợp = 4 giao tử x 2 giao tử.

Theo mang thuyết thì các cây hoa trắng rất có thể có là 1 trong những trong các kiểu gen sau:

AAbb Aabb aa
BB aa
Bb aabb

Trong đó, loại gen AAbb, aa
BB, aabb sẽ sút phân cho một loại giao tử

Kiểu ren Aabb, aa
Bb bớt phân mang đến 2 các loại giao tử

Vậy chỉ tất cả KG Aabb, aa
Bb là thỏa mãn, để khi lai cùng với cây F1 cho ra 8 tổ hợp.

Do kia cây đem lai sẽ mang đến 2 loại giao tử. Nên cây đem lai cùng với F1 sẽ có kiểu gene là: Aabb hoặc aa
Bb.

Đáp án nên chọn là:A


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần tháng Năm

olm.vn


học liệu Hỏi đáp
các khóa học rất có thể bạn niềm nở ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ sản phẩm Đóng

Kiểu ren là tổ hợp gồm toàn thể các gen trong tế bào của khung người sinh vật. Kiểu gen còn được có mang là tập thích hợp tất cả alen, hồ hết dạng biến hóa dị khác nhau của cùng một gen ở một cá thể.


Câu hỏi: hình trạng gen là tổng hợp gồm cục bộ các gen:

A. Trên 1 nhiễm nhan sắc thể của tế bào sinh dưỡng.

B. Trên nhiễm sắc đẹp thể giới tính trong tế bào.

C. Trong tế bào của khung hình sinh vật.

D. Trên nhiễm dung nhan thể thường của tế bào.

Đáp án đúng: C. Trong tế bào của cơ thể sinh vật.

Kiểu gen là tổng hợp gồm tổng thể các ren trong tế bào của cơ thể sinh vật.

Giải thích của thầy giáo Top lời giải lí bởi chọn câu trả lời C


- Mỗi họ đều có khoảng 20.000-25.000 gen trong cơ thể, điều tạo ra nên khác biệt giữa thành viên này và cá thể khác là đẳng cấp gen (genotype). Hình trạng gen khác nhau quy định loại hình không giống nhau như chiều cao, màu sắc tóc, màu sắc da, giới tính...vv. Mỗi cá thể mang những biến tấu (variant) giống như nhau và khác nhau từ đó khí cụ thành giao diện hình.

*

- Theo nghĩa rộng, thuật ngữ kiểu gen được đọc là tổ hợp toàn bộ các gene trong tế bào của khung người thuộc 1 chủng loại sinh vật. Theo nghĩa hẹp, tập thích hợp tất cả alen - mọi dạng biến dị không giống nhau của cùng một gene- tại 1 cá thể được hotline là vẻ bên ngoài gen của cá thể đó.

- Ngoài chức năng quyết định đặc tính khung hình con người, ren còn có công dụng đột thay đổi gây bệnh. Một khi ren bị bỗng dưng biến hoàn toàn có thể gây ra bị bệnh hoặc những nguy cơ về mức độ khoẻ. Vấn đề đưa ra cho y học thế kỷ 21 là làm sao để xác định được những thay đổi gen có ảnh hưởng đến sức mạnh và bệnh tật.

- không tính ra, gen còn được sử dụng để xác định khả năng đáp ứng nhu cầu của thuốc. Nhiều bằng chứng nghiên cứu và phân tích cho thấy, sự khác hoàn toàn về đáp ứng thuốc sống mỗi cá nhân có thể là do có nguyên tố gen. Vì vậy một trong những thử thách lớn số 1 của y học về sau là khẳng định gen làm sao có ảnh hưởng đến thỏa mãn nhu cầu của dung dịch nào.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về gene di truyền

Câu 1: Gen là một trong những đoạn của phân tử ADN

A. Mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit tốt phân tử ARN.

B. Mang tin tức di truyền của những loài.

C. Mang thông tin cấu tạo của phân tử prôtêin.

D. Chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin.

Đáp án: A

Câu 2: phạt biểu không nên về vai trò của những vùng trong 1 gen cấu trúc:

A. Vùng ổn định của ren mang tín hiệu khởi đụng và điều hành và kiểm soát quá trình phiên mã

B. Vùng mã hóa của gen mang bộc lộ mã hóa những axit amin

C. Vùng dứt của gen mang tín hiệu chấm dứt quá trình dịch mã

D. Các tín hiệu trên các vùng điều hòa, vùng mã hóa cùng vùng chấm dứt của gen đều là trình tự nuclêôtit

Đáp án: C

Câu 3: Vùng mã hoá của ren là vùng

A. Mang biểu thị khởi cồn và kiểm soát và điều hành phiên mã

B. Sở hữu tín hiệu xong phiên mã

C. Mang tín hiệu mã hoá những axit amin

D. Mang cỗ ba bắt đầu và bộ ba kết thúc

Đáp án: C

Câu 4: Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình nổi bật gồm các vùng theo trình trường đoản cú là:

A. Vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng mã hoá.

B. Vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc.

C. Vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng kết thúc.

D. Vùng vận hành, vùng mã hoá, vùng kết thúc.

Đáp án: B

Câu 5: Một đoạn của phân tử ADN mang tin tức mã hoá cho 1 chuỗi pôlipeptit hay là một phân tử ARN được hotline là

A. Codon.

B. Gen.

C. Anticodon.

Xem thêm: Truyện one punch man bản phác thảo, truyện tranh

D. Mã di truyền.

Đáp án: B

Qua bài viết trên, ta sẽ biết kiểu gene là tổ hợp gồm toàn thể các gen vào tế bào của khung hình sinh vật. Shop chúng tôi hi vọng, những bài bác tập trắc nghiệm về Gen với phần giải thích đầy đủ, cụ thể do Top lời giải tổng thích hợp và soạn sẽ là tài liệu xem thêm hữu ích phục vụ cho vấn đề học tập của bạn. Chúc chúng ta học giỏi !