kem vinamilk

Bạn đang xem: kem vinamilk

 • Dinh dưỡng
 • Thành phần
 • Giá trị đủ dinh dưỡng khoảng nhập 100g

  Năng lượng 169 kcal
  Hyđrat cacbon 21,9 g
  Chất đạm 2,3 g
  Chất béo 8,1 g
 • Nước, lối, hóa học rộng lớn sữa, xirô glucoza, sữa bột, bột cacao (1,1%), hóa học nhũ hóa (471, 412, 466, 407), màu sắc ngẫu nhiên (150a, 120), mùi hương sôcôla tương đương ngẫu nhiên sử dụng mang lại thức ăn.

  Có chứa chấp sữa.

Thể tích

 • 1000ml
 • 450ml
 • 100ml

 • Dinh dưỡng
 • Thành phần
 • Giá trị đủ dinh dưỡng khoảng nhập 100g

  Năng lượng 161 kcal
  Hyđrat cacbon 20,2 g
  Chất đạm 2,2 g
  Chất béo 8,0 g
 • Nước, cream dừa và cơm trắng dừa non (27,4%), lối, xirô glucoza, sữa bột, hóa học rộng lớn sữa, hóa học nhũ hóa (471, 412, 466, 407), mùi hương dừa tương đương ngẫu nhiên sử dụng mang lại thức ăn.

  Có chứa chấp dừa, sữa.

Thể tích

 • 1000ml
 • 450ml
 • 100ml

 • Dinh dưỡng
 • Thành phần
 • Giá trị đủ dinh dưỡng khoảng nhập 100g

  Năng lượng 163 kcal
  Hyđrat cacbon 21,2 g
  Chất đạm 2,0 g
  Chất béo 7,9 g
 • Nước, lối, hóa học rộng lớn sữa, xirô glucoza, sữa bột, mứt sầu riêng rẽ (1%), hóa học nhũ hóa (471, 412, 466, 407), mùi hương sầu riêng rẽ tổ hợp sử dụng mang lại thức ăn, màu sắc ngẫu nhiên (100(i)), 120).

  Có chứa chấp sữa.

 • Dinh dưỡng
 • Thành phần
 • Giá trị đủ dinh dưỡng khoảng nhập 100g

  Năng lượng 166 kcal
  Hyđrat cacbon 21,3 g
  Chất đạm 2,1 g
  Chất béo 8,1 g
 • Nước, cream dừa, lối, xirô glucoza, sữa bột, hóa học rộng lớn sữa, đỗ xanh (3,3%), hóa học nhũ hóa (471, 412, 466, 407), mùi hương đỗ xanh tổ hợp sử dụng mang lại thức ăn, màu sắc ngẫu nhiên (100(i)).

  Có chứa chấp dừa, sữa, đỗ xanh.

 • Dinh dưỡng
 • Thành phần
 • Giá trị đủ dinh dưỡng khoảng nhập 100g

  Năng lượng 165 kcal
  Hyđrat cacbon 21,2 g
  Chất đạm 2,1 g
  Chất béo 8 g
 • Nước, lối, hóa học rộng lớn thực vật, xirô glucoza, sữa bột, nước cốt dâu (1%), hóa học nhũ hóa (471, 412, 466, 407, 322(i)), hóa học kiểm soát và điều chỉnh chừng acid (330), màu sắc ngẫu nhiên (120), mùi hương dâu tổ hợp sử dụng mang lại thức ăn.

  Có chứa chấp sữa, lecithin kể từ đậu nành

  Không dùng hóa học bảo vệ.

Thể tích

 • 1000ml
 • 450ml
 • 100ml

Xem thêm: chuối ta

 • Dinh dưỡng
 • Thành phần
 • Giá trị đủ dinh dưỡng khoảng nhập 100g

  Năng lượng 170 kcal
  Hyđrat cacbon 22,3 g
  Chất đạm 2,2 g
  Chất béo 8,0 g
 • Nước, cream dừa, lối, xirô glucoza, sữa bột, khoai môn (3,2%), hóa học rộng lớn sữa, hóa học nhũ hóa (471, 412, 466, 407), mùi hương khoai môn tổ hợp sử dụng mang lại thức ăn, màu sắc ngẫu nhiên (120), triết xuất củ cà rốt tím cô đặc.

  Có chứa chấp dừa, sữa.

Thể tích

 • 1000ml
 • 450ml
 • 100ml

 • Dinh dưỡng
 • Thành phần
 • Giá trị đủ dinh dưỡng khoảng nhập 100g

  Năng lượng 165 kcal
  Hyđrat cacbon 21,2 g
  Chất đạm 2,1 g
  Chất béo 8,0 g
 • Nước, lối, xirô glucoza, sữa bột, hóa học rộng lớn thực vật, hóa học rộng lớn sữa, hóa học nhũ hóa (471, 412, 466, 407, 322(i)), phân tử vani xay (0,4 g/l), mùi hương vani tổ hợp sử dụng mang lại thức ăn, màu sắc ngẫu nhiên (120, 100(i)).

  Có chứa chấp sữa, lecithin kể từ đậu nành.

 • Dinh dưỡng
 • Thành phần
 • Giá trị đủ dinh dưỡng khoảng nhập 100g

  Năng lượng 151 kcal
  Hyđrat cacbon 19,6 g
  Chất đạm 1,9 g
  Chất béo 7,3 g
 • Nước, cream dừa và cơm trắng dừa non (21%), lối, xirô glucoza, mứt cốm (*) (7,2%), sữa bột, hóa học rộng lớn thực vật, hóa học nhũ hóa (471, 412, 466, 407, 322(i)), hóa học rộng lớn sữa, màu sắc ngẫu nhiên (141(ii)), nguyên liệu tổ hợp sử dụng mang lại thức ăn./

  (*) Mứt cốm ( nước, lối, cốm (9,2%), hóa học ổn định toan (1422), nguyên liệu ngẫu nhiên và tương đương ngẫu nhiên sử dụng mang lại thức ăn, hóa học kiểm soát và điều chỉnh chừng acid (330), màu sắc ngẫu nhiên (160a(ii), 141(ii)).

  Có chứa chấp dừa, sữa, lecithin kể từ đậu nành.

 • Dinh dưỡng
 • Thành phần
 • Giá trị đủ dinh dưỡng khoảng nhập 100g

  Năng lượng 165 kcal
  Hyđrat cacbon 21,1 g
  Chất đạm 2,2 g
  Chất béo 8,0 g
 • Nước, lối, cream dừa và cơm trắng dừa non (9,1%), xirô glucoza, sữa bột, hóa học rộng lớn sữa, hóa học rộng lớn thực vật, hóa học nhũ hóa (471, 412, 466, 407, 322(i)), bột cacao (0,36%), màu sắc ngẫu nhiên (150a, 120, 100(i)), nguyên liệu tổ hợp sử dụng mang lại thức ăn, phân tử vani xay (0,14 g/l).

  Có chứa chấp dừa, sữa, lecithin kể từ đậu nành.

 • Dinh dưỡng
 • Thành phần
 • Giá trị đủ dinh dưỡng khoảng nhập 100g

  Năng lượng 165 kcal
  Hyđrat cacbon 21,2 g
  Chất đạm 2,2 g
  Chất béo 8,0 g
 • Nước, cream dừa và cơm trắng dừa non (21,3%), lối, xirô glucoza, sữa bột, hóa học rộng lớn sữa, đỗ xanh (1,1%), khoai môn (1%), hóa học nhũ hóa (471, 412, 466, 407), nguyên liệu tổ hợp sử dụng mang lại thức ăn, màu sắc ngẫu nhiên (120, 100(i)), triết xuất củ cà rốt tím cô đặc,.

  Xem thêm: hồ nước bôi da

  Có chứa chấp dừa, sữa, đậu xanh

SẢN PHẨM LIÊN QUAN