Fe
O + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O là phản bội ứng lão hóa khử. Nội dung bài viết này hỗ trợ đầy đủ tin tức về phương trình hóa học đang được cân bằng, điều kiện những chất gia nhập phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


Phản ứng Fe
O + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O

*
​ sắt + H2O

Fe
O + CO

*
Fe + CO2

3Fe
O + 2Al

*
Al2O3+ 3Fe

Fe
O là chất khử khi công dụng với các chất bao gồm tính oxi hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2…4Fe
O + O2

*
​ 2Fe2O3

3Fe
O + 10HNO3 loãng→ 3Fe(NO3)3+ NO + 5H2O

Fe
O + 4HNO3 đặc,nóng→ Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O

2Fe
O + 4H2SO4 đặc, nóng→ Fe2(SO4)3+ SO2+ 4H2O

6. đặc điểm hóa học của HNO3

- Axit nitric là 1 dung dịch nitrat hydro bao gồm công thức hóa học HNO3. Đây là 1 trong axit khan, là 1 monoaxit mạnh, có tính lão hóa mạnh rất có thể nitrat hóa các hợp chất vô cơ, bao gồm hằng số cân đối axit (p
Ka) = −2.

Bạn đang xem: Feo + hno3 đặc nóng

- Axit nitric là 1 trong monoproton chỉ gồm một sự phân ly đề nghị trong dung dịch, nó bị năng lượng điện ly trọn vẹn thành những ion nitrat NO3− và một proton hydrat, hay còn gọi là ion hiđroni.

H3O+ HNO3+ H2O → H3O+ + NO3-

- Axit nitric có đặc thù của một axit bình thường nên nó có tác dụng quỳ tím đưa sang màu đỏ.

- công dụng với bazo, oxit bazo, muối bột cacbonat tạo nên thành các muối nitrat

2HNO3+ Cu
O → Cu(NO3)2+ H2O

2HNO3+ Mg(OH)2→ Mg(NO3)2+ 2H2O

2HNO3+ Ca
CO3→ Ca(NO3)2+ H2O + CO2

- Axit nitric chức năng với kim loại: công dụng với phần đông các kim loại trừ Au và Pt chế tạo thành muối bột nitrat với nước .

sắt kẽm kim loại + HNO3 đặc→ muối hạt nitrat + NO + H2O ( to)

kim loại + HNO3 loãng→ muối bột nitrat + NO + H2O

kim loại + HNO3 loãng lạnh→ muối hạt nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh→ Mg(NO3)2+ H2(khí)

- Nhôm, sắt, crom thụ động với axit nitric sệt nguội bởi vì lớp oxit sắt kẽm kim loại được sản xuất ra đảm bảo an toàn chúng không bị oxy hóa tiếp.

- tính năng với phi kim (các thành phần á kim, quanh đó silic và halogen) tạo thành nito dioxit nếu như là axit nitric đặc và oxit nito với axit loãng cùng nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 đặc→ 4NO2+ 2H2O + CO2

phường + 5HNO3 đặc→ 5NO2+ H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng→ 3CO2+ 4NO + 2H2O

- chức năng với oxit bazo, bazo, muối bột mà kim loại trong hợp chất này không lên hóa trị cao nhất:

Fe
O + 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O

Fe
CO3+ 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O + CO2

- chức năng với phù hợp chất:

3H2S + 2HNO3(>5%) → 3Skết tủa+ 2NO + 4H2O

Pb
S + 8HNO3 đặc→ Pb
SO4 kết tủa+ 8NO2+ 4H2O

Ag3PO4tan vào HNO3, Hg
S không tác dụng với HNO3.

- chức năng với các hợp chất hữu cơ: Axit nitric có khả năng phá hủy các hợp chất hữu cơ, buộc phải sẽ rất nguy khốn nếu nhằm axit này xúc tiếp với khung người người.

7. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1.Sắt tính năng với H2O nghỉ ngơi nhiệt độ cao hơn 570o
C thì tạo nên H2và thành phầm rắn là

A. Fe
O.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Lời giải:


Câu 2.Dãy những chất và dung dịch nào sau đây khi đem dư hoàn toàn có thể oxi hoá fe thành sắt (III)?

Fe
O + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được thpt Lê Hồng Phong soạn gửi tới độc giả phương trình bội nghịch ứng Fe
O chức năng HNO3 đặc nóng bằng cách thức thăng bằng electron. Hy vọng giúp các bạn học sinh tất cả thêm tài liệu học tập tập. Mời các bạn tham khảo.


2. Hướng dẫn cân đối phản ứng Fe
O + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe+2O + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Dùng thăng bằng electron

Bạn sẽ xem: Fe
O + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

1 x


1 x

Fe+2 → Fe3++ 1e

N+5 + 1e → N+4

Vậy phương trình ta có: 

Fe
O + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe
O HNO3 đặc nóng 

HNO3 đặc nóng

4. Tính chất của fe (II) oxit Fe
O

Tính hóa học vật lí

Fe
O là chất rắn màu sắc đen, không có trong tự nhiên.

Không rã trong nước.

Tính hóa học hóa học

Các hợp hóa học sắt (II) tất cả cả tính khử với tính oxi hóa cơ mà tính khử đặc thù hơn, do trong số phản ứng chất hóa học ion Fe2+ dễ nhường 1e thành ion Fe3+

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính chất đặc thù của hợp hóa học sắt (II) là tính khử.

Các hợp chất sắt (II) thường xuyên kém bền dễ bị oxi biến thành hợp chất sắt (III).

Fe
O là 1 trong những oxit bazơ, không tính ra, do bao gồm số oxi hóa +2 – số thoái hóa trung gian => Fe
O gồm tính khử với tính oxi hóa.

Fe
O là một trong những oxit bazơ:

+ chức năng với dung dịch axit: HCl; H2SO4 loãng…

Fe
O + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

Fe
O + H2SO4 loãng → Fe
SO4 + H2O

Fe
O là hóa học oxi hóa khi chức năng với các chất khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:Fe
O + H2

*
​ sắt + H2O

Fe
O + teo

*
Fe + CO2

3Fe
O + 2Al

*
Al2O3 + 3Fe

Fe
O là chất khử khi chức năng với các chất có tính thoái hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2…4Fe
O + O2

*
​ 2Fe2O3

3Fe
O + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Fe
O + 4HNO3 đặc,nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2Fe
O + 4H2SO4 đặc, lạnh → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

5. Bài xích tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch Fe
SO4 không làm mất đi màu dung dịch nào sau đây ?

A. Hỗn hợp KMn
O4 trong môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch Cu
Cl2


Đáp án D

A. Hỗn hợp màu tím hồng bị nhạt dần rồi đưa sang màu sắc vàng

10Fe
SO4 + 2KMn
O4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2Mn
SO4+ 8H2O

B. Dung dịch chuyến từ màu trắng xanh lịch sự màu da cam.

6Fe
SO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Mất màu hỗn hợp nước brom

2Fe
SO4 + Br2 + 3H2O → Fe2O3 + 2HBr + 2H2SO4

D. Fe
SO4 ko phản ứng dung dịch Cu
Cl2


Câu 2. Cho 5,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 kim loại Fe và Zn chức năng hoàn toàn cùng với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Cân nặng muối thu được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam


Đáp án D

n
HCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

Từ (1) cùng (2) n
H2 = 1/2n
HCl = 0,09 (mol)

Theo ĐLBTKL:

mhỗn phù hợp + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = 5,4 + 0,18.36,5 – 0,09.2 = 11,79 gam


Câu 3. dung dịch loãng chứa các thành phần hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa lượng fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,20 gam

D. 3,64 gam


Đáp án D 

Theo đề bài lượng sắt phản ứng là về tối đa đề nghị sau phản bội ứng chỉ thu được muối hạt sắt (II)

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03 mol

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 ← 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 – 4.0,03)

n
Fe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol

m
Fe = 3,64 gam


Câu 4. hỗn hợp muối nào tiếp sau đây sẽ gồm phản ứng với dung dịch HCl lúc đun nóng?

A. Fe
Br2

B. Fe
SO4

C. Fe(NO3)2

D. Fe(NO3)3


Đáp án C

Câu 5. Hòa tan hỗn hợp ba kim loại gồm Zn, Fe, Cu bởi dung dịch HNO3 loãng. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hóa học rắn không tan là Cu. Hỗn hợp sau phản nghịch ứng chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 với Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 cùng Cu(NO3)2.


Đáp án D

Sau phản ứng còn Cu dư, minh chứng HNO3 làm phản ứng hết.

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> dung dịch sau phản nghịch ứng chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.


Câu 6. giải pháp nào sau đây hoàn toàn có thể dùng để điều chế Fe
O?

A. Sử dụng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Sức nóng phân Fe(OH)2 trong không khí.

C. Nhiệt độ phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy Fe
S vào oxi.


Đáp án A

Phương trình bội phản ứng

Fe2O3 + co → 2Fe
O + CO2 (500o
C)


Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam hỗn hợp Fe
O, Fe2O3 cùng Fe3O4 yêu cầu vừa đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , thu được dung dịch X. Cho từ từ hỗn hợp Na
OH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không gian đến khối lượng không thay đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml


Đáp án A

Quy đổi thành 2,8 gam ( Fe: x mol với O: y mol )

Sơ trang bị hợp thức:

2Fe → Fe2O3

Ta có:

n
Fe = 2n
Fe2O3 = 2.3/160 = 0,0375 mol

=> n
O (oxit) = ( 2,8 – 0,0375.56 )/ 16 = 0,04375 mol

=> n
HCl pứ = 2n
O (oxit) = 0,0875 mol

=>V = 87,5 ml


Câu 8. Phản ứng nào tiếp sau đây không tạo ra muối fe (III)?

A. Fe2O3 chức năng với hỗn hợp HCl đặc

B. Fe(OH)3 công dụng với hỗn hợp H2SO4

C. Sắt dư chức năng với hỗn hợp HNO3 đặc nguội

D. Fe
O tác dụng với hỗn hợp HNO3 loãng (dư).


Đáp án C

Fe2O3 + 6HCl → 2Fe
Cl3 + 3H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

Fe bị tiêu cực trong HNO3 sệt nguội

Fe
O + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Câu 9. Thổi hỗn hợp khí co và H2 đi qua x gam láo hợp có Cu
O với Fe3O4 bao gồm tỉ lệ mol 1:2, sau phản bội ứng nhận được y gam chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn b gam X bằng dung dịch HNO3 loãng dư, thu được hỗn hợp Y (không cất ion Fe2+). Cô cạn hỗn hợp Y thu được 41 gam muối hạt khan. Cực hiếm của a là

A .13,6

B. 10,6.

C. 12,8.

D. 9,8.


Đáp án A

n
Cu = a mol;

n
Fe3O4 = 2a mol;

→ n
Cu(NO3)2 = a; n
Fe(NO3)3 = 6a mol

mmuối = m
Cu(NO3)2 + m
Fe(NO3)3

→ 188a + 242.6a = 41 → a = 0,025 mol

→ x = 0,025.80 + 0,025.2.232 = 13,6 gam.


——————————

Mời chúng ta tham khảo tài liệu liên quan

Gửi tới chúng ta phương trình Fe
O + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được trung học phổ thông Lê Hồng Phong biên soạn xong xuôi gửi tới các bạn. Hi vọng tài liệu giúp chúng ta biết bí quyết viết và cân bằng phương trình phản ứng, hiện tượng kỳ lạ sau bội nghịch ứng khi đến Fe tính năng với HNO3 loãng dư.

Xem thêm: Bật mí 5 cách tải video trên youtube về máy tính, cách tải video, download youtube về máy tính

Các chúng ta có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập thứ Lí 12 ,….