TOP 12 Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023 sách Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, có đáp án, bản đặc tả cùng ma trận đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 theo chương trình mới.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 toán 6


Qua đó, góp thầy cô tìm hiểu thêm để thi công đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp các em luyện giải đề, cố gắng vững cấu tạo đề thi để đạt tác dụng cao vào kỳ thi thân học kì 1. Mời thầy cô và những em cùng cài đặt miễn phí:


Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống
Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Cánh diều
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6

TT Chương/Chủ đềNội dung/đơn vị loài kiến thứcMức độ tiến công giáTổng % điểm
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1

Chương I: SỐ TỰ NHIÊN

(25 tiết)

Số tự nhiên và tập hợp các số từ bỏ nhiên. Thiết bị tự vào tập hợp các số từ bỏ nhiên

2

(0,5đ)

2

(2,0đ)

4

25 %

Các phép tính với số trường đoản cú nhiên. Phép tính luỹ quá với số nón tự nhiên

3

(0,75đ)

2

(1,5đ)

5

22,5%

Tính phân chia hết trong tập hợp các số trường đoản cú nhiên.

2

(0,5đ)

1

(1,0đ)

3

15 %

Số nguyên tố. Ước chung và bội chung

3

(0,75đ)

1

(0,5đ)

1

(1đ)

5

22,5 %

2

Chương III: CÁC HÌNH PHẲNG trong THỰC TIỄN

(4 tiết)

Hình vuông – Tam giác phần nhiều – Lục giác đều

2

(0,5đ)

1

(1,0đ)

3

15%

Tổng121 3 3 120
Tỉ lệ %40%25%25%10%100%
Tỉ lệ chung65%35%100%

Bản quánh tả đề kiểm soát giữa kì 1 môn Toán 6

TT

Chương/

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị con kiến thức

Mức độ review

Số thắc mắc theo nút độ dấn thức

Nhận biêt

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Chương I: SỐ TỰ NHIÊN

Số thoải mái và tự nhiên và tập hợp những số từ bỏ nhiên. Sản phẩm công nghệ tự vào tập hợp các số từ bỏ nhiên

Nhận biết

- Nhận biết tập hợp với các bộ phận của nó

- nhận biết được tập hợp những số trường đoản cú nhiên.

Thông hiểu

- biểu diễn được số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân.

- trình diễn được những số tự nhiên và thoải mái từ 1 cho 30 bằng phương pháp sử dụng những chữ số La Mã.

2 (TN)

C1,2

2 (TL)

C2a, 2b

Các phép tính cùng với số trường đoản cú nhiên. Phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên

Nhận biết

- phân biệt được thứ tự thực hiện các phép tính.

Vận dụng:

- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập thích hợp số từ bỏ nhiên.

- vận dụng được các đặc điểm giao hoán, kết hợp, bày bán của phép nhân so với phép cộng trong tính toán.

- thực hiện được phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên;

- Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính cấp tốc một phương pháp hợp lí.

3 (TN)

C3,4,5

2 (TL)

C3a,b

Tính phân chia hết trong tập hợp những số từ nhiên.

Số nguyên tố. Ước chung và bội chung

Nhận biết

- phân biệt được quan liêu hệ phân tách hết, khái niệm mong và bội

- phân biệt được phép chia tất cả dư, định lí về phép chia có dư.

- nhận biết được tư tưởng số nguyên tố, vừa lòng số.

Vận dụng:

- tiến hành được việc phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 thành tích của những thừa số nguyên tố trong số những trường hợp solo giản.

- Xác định được cầu chung, ước chung to nhất; xác định được bội chung, bội chung bé dại nhất của hai hoặc bố số từ bỏ nhiên.

- Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những vụ việc thực tiễn (đơn giản, quen thuộc thuộc) (ví dụ: giám sát tiền tuyệt lượng mặt hàng hoá lúc mua sắm, xác minh số thứ vật quan trọng để sắp xếp chúng theo hồ hết quy tắc đến trước,...).

Vận dụng cao:

- Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).

5(TN)

C6,7,8,9,

10

1 (TL)

C4a

1 (TL)

C4b

1 (TL)

C5

2

Chương III: CÁC HÌNH PHẲNG trong THỰC TIỄN

Tam giác đều, hình vuông, Lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân

Nhận biết

- Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

- biểu hiện được một trong những yếu tố cơ bạn dạng về cạnh góc, đường chéo cánh của hình chữ nhật, hình bình hành , hình thoi

2 (TN)

C11,C12

1 (TL)

C1

Tổng

12 (TN)

1(TL)

3(TL)

3 (TL)

1 (TL)

Tỉ lệ %

40%

25%

25%

10%

Tỉ lệ chung

65%

35%


Đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

Trường THCS....................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - TOÁN 6 thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1. Mang lại tập đúng theo A = a; b; c; d, khẳng định nào sau đấy là đúng?

A. C ∈ AB. D ∈ AC. E ∈ AD. A ∉ A

Câu 2. Tập đúng theo nào dưới đây chỉ gồm các thành phần là số từ bỏ nhiên?

A.

*
B. 1; 2; 3C.
*
D. 0; 2; 4

Câu 3. Với a, m, n là những số tự nhiên, xác minh nào dưới đây đúng?

A. Am . An = am + n (a ≠ 0)B. Am . An = am.n (a ≠ 0)C. Am : an = am.n (a ≠ 0) D. Am : an = m – n (a ≠ 0)

Câu 4. thiết bị tự triển khai các phép tính vào biểu thức không đựng dấu ngoặc là:

A. Lũy quá → Nhân, phân chia → Cộng, trừ.B. Nhân phân tách → cộng trừ → Lũy thừa.C. Nhân phân tách → Lũy quá → Cộng, trừ.D. Cộng, trừ → Nhân, phân chia → Lũy thừa.

Câu 5. Kết trái của phép tính 23. 22 là:

A. 45B. 25C. 26D. 46

Câu 6. Số tự nhiên và thoải mái nào tiếp sau đây chia mang lại 5 dư 2?

A. 4B. 5C. 6D. 7

Câu 7. Số tự nhiên nào tiếp sau đây chia hết cho tất cả 2 và 5?

A. 126B. 259C. 430D. 305

Câu 8. Trong các số tự nhiên sau, số nào là số nguyên tố?

A. 4B. 7C. 18D. 25

Câu 9. Số tự nhiên và thoải mái nào sau đấy là ước của 10?

A. 0B. 3C. 2D. 11

Câu 10. Số tự nhiên nào sau đây là BCNN(4, 6)?

A. 15B. 12C. 10D. 9

Câu 11. lúc mô tả những yếu tố của hình vuông, xác minh nào sau đây sai:

A. Hình vuông có 4 cạnh bởi nhau;B. Hình vuông có 4 góc vuông;C. Hình vuông có các cạnh đối không bằng nhau;D. Hình vuông vắn có nhì đường chéo bằng nhau.


Câu 12. Hình nào sau đó là hình chữ nhật?

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Trong hình mẫu vẽ bên tất cả bao nhiêu tam giác đều? Hãy viết tên những tam giác hầu như đó.

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Viết tập hòa hợp A các số thoải mái và tự nhiên không vượt quá 7.

b) Viết các số 23 cùng 29 thông qua số La Mã.

Câu 3. (1,5 điểm)

a) tiến hành phép tính: ( tính hợp lí nếu tất cả thể) 12. 35 + 12. 65

b) tìm x, biết: (123 - 4x) - 67 = 23

Câu 4. (1,5 điểm)

a) tìm tập hòa hợp BC (30; 45)

b) một đội nhóm y tế gồm 24 bác bỏ sĩ cùng 108 y tá. Gồm thế phân chia đội y tế đó những nhất thành mấy tổ để số y tá được chia số đông vào các tổ ?

Câu 5. (1,0 điểm) tra cứu n ∈ N biết để 3 chia hết mang đến n + 2.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) từng câu trả lời đúng: 0,25 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

B

D

A

A

B

D

C

B

C

B

C

A

II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1

Có bố tam giác phần đa đó là: ABC; ACE; CED .

1,0

2

a) Tập vừa lòng A những số thoải mái và tự nhiên không vượt thừa 7 là:

A = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

0,5

b) XIII, XXIX

0,5

3

a) 12. 35 + 12. 65

= 12. (35 + 65)

= 12. 100

= 1200

0,25

0,25

b) (123 – 4x) – 67 = 23

(123 – 4x) – 67 = 8

123 – 4x = 8 + 67

123 – 4x = 75

4x = 123 – 75

4x = 48

x = 48: 4

x = 12

Vậy x = 12

0,25

0,25

0,25

0,25

4

a) 30 = 2.3.5

45 = 32.5

BCNN (30,45) = 2.32.5 = 90

BC(30,45) = 0; 90; 180;270;...

0,25

0,25

b) hotline số tổ là a (a ∈ N*)

Theo bài ra 24 bác sĩ cùng 108 y tá được chia phần đông vào các tổ nên ta có:

24

*
a

108

*
a

⇒ a ∈ ƯC (108; 24)

Mà số tổ được phân tách là những nhất cần a = ƯCLN(108; 24)

Ta có: 24 = 23.3

108 = 22.33

=> ƯCLN(24,108) = 22.3 = 12

=> a = 12

Vậy có thể chia team y tế đó các nhất thành 12 tổ.

0,25

0,25

0,25

0,25

5

Để 3 phân chia hết mang lại n + 1

⇒ (n + 1) ∈ Ư(3) = 1;3

⇒ n ∈ 0;2

Vậy n ∈ 0;2

0,25

0,5

0,25

0,25


Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

lever Chủ đề Mức 1 (Nhận biết) Mức 2 thông suốt Mức 3 áp dụng cộng
cấp độ thấp cấp độ cao
KQTLKQTLKQTLKQTL

1. Tập hợp các số từ bỏ nhiên.

C1,4: Biết có mang về tập hợp, thành phần của tập hợp.

C2,3: chỉ ra cặp số thoải mái và tự nhiên liền trước với liền sau, cực hiếm của chữ số trong một số trong những tự nhiên

C(9,10,11): Cộng, trừ, nhân, chia số từ nhiên.

C21a,b: thực hiện được cùng trừ nhân phân tách STN

C21c: vận dụng linh hoạt những phép tính trong N.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4 (C1, 2, 3, 4)

1

10%

3 (C9, 10, 11)

0,75

7,5%

2/3 C21

1

10%

1/3 C21

1

10%

8

3,75

37,5%

Thành tố NL

C1, 2, 3, 4 - TD

C9, 10, 11 - GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. Tính chất chia hết trong tập thích hợp số từ nhiên

C5,6: hiểu rằng t/c phân chia hết của 1 tổng

C7: Biết được thế nào là số nguyên tố.

C8: Biết khái niệm ƯCLN

C12. Hiểu giải pháp phân tích một trong những ra thừa số nguyên tố

C13. đọc t/c phân chia hết của 1 tổng

C14. đọc quy tắc kiếm tìm BCNN

C22: Áp dụng quy tắc tra cứu ƯCLN vào giải vấn đề thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(5, 6, 7, 8)

1

10%

3 (12, 13, 14)

0,75

7,5%

1 (C22)

1,5

15%

1(C24)

0,5

5%

9

3,75

37,5%

Thành tố NL

TD

C12,13:GQVĐ

C14 TD

TD-GQVĐ

TD-GQVĐ

3. Một số hình phẳng trong thực tiễn.

C15. Biết được số đo góc vào tam giác cân.

C16. Nhận biết được nhân tố trong hình vuông.

C17,18: Biết công thức tính chu vi hình chữ nhật. Diện tích s hình bình hành

C19,20: thay được bí quyết tính diện tích s hình thang với chu vi hình bình hành

C23: Áp dụng phương pháp tính diện tích s và chu vi hình chữ nhật để giải câu hỏi thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4 (15,16, 17, 18)

1

10%

2(C19, 20)

0,5

5%

1(C23)

1

10%

7

2,5

25%

Thành tố NL

C15, 16: TD

C17, 18: TD, MHH

C19: GQVĐ

C20: MHH-GQVĐ

MHH-GQVĐ

tổng số câu

tổng cộng điểm

tỉ lệ %

12

3

30%

9 + 2/3

4

40%

1+1/3

2,5

25%

1

0,5

5%

24

10

100%

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập vừa lòng nào dưới đây có 5 phần tử?

A = x > 3B = {x ∈ N ∈N | x C = x ∈ N ∈N D = {x ∈ N ∗ ∈N∗ | 4

A. 13B. 23C. 33D. 43

Câu 3: tiên phong hàng đầu 080 phân chia hết cho bao nhiêu số trong các số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số
B. 9 số
C. 8 số
D. 7 số

Câu 4: Hằng vội được 97 ngôi sao sáng và xếp vào những hộp, mỗi vỏ hộp 8 ngôi sao. Số ngôi sao sáng còn thừa không xếp vào hộp là:

A. 5 ngôi sao
B. 1 ngôi sao
C. 6 ngôi sao
D. 2 ngôi sao

Câu 5: đối chiếu số 154 ra thừa số thành phần được:

A. 154 = 2 . 7 . 11B. 54 = 1 . 5 . 4C. 154 = 22 . 3 . 5D. 154 = 2 . 7 . 13

Câu 6: Hình làm sao dưới đây là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A.B.

C.

D.

Câu 7: nhì đường chéo hình thoi tất cả độ lâu năm lần lượt bởi 16 cm và 12 cm. Diện tích s của hình thoi là:

A. 90 cm2B. 96 cm2C. 108 cm2D.120 cm2

Câu 8: chọn câu sai trong các câu dưới đây?

Cho hình vẽ

Lục giác phần đông ABCDEG là hình có:

A. Các góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G, O bằng nhau.B. Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.C. Cha đường chéo cánh chính cắt nhau trên điểm O.D. Tía đường chéo cánh chính bởi nhau: AD = BE = CG.

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm):

1) thực hiện các phép tính:

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150;b) 160 – (4 . 52– 3 . 23);c) <36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2> : 4 – 20220.

2) search BCNN của các số 28, 54.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích của hình H bao gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCNM tất cả chu vi bởi 180 centimet và chiều dài MN vội vàng 4 lần chiều rộng lớn CN.

Bài 3 (2 điểm): Một nhóm y tế gồm 48 chưng sĩ với 108 y tá. Hỏi hoàn toàn có thể chia đội y tế thành nhiều nhất từng nào tổ nhằm số bác sĩ cùng y tá được chia gần như vào các tổ?

Bài 4 (0,5 điểm): Chứng tỏ A phân chia hết cho 6 cùng với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

I. Phần trắc nghiệm

Bảng lời giải (0,5 × 8 = 4 điểm)

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: A

Hướng dẫn đưa ra tiết

Câu 1:

Viết những tập thích hợp đã đến dưới dạng liệt kê các bộ phận ta được

A = 4; 5; 6; … (tập hợp A các số từ nhiên lớn hơn 3)

B = 0; 1; 2; 3; 4; 5 (tập hợp B các số từ bỏ nhiên nhỏ dại hơn 6)

C = 0; 1; 2; 3; 4 (tập thích hợp C các số trường đoản cú nhiên nhỏ dại hơn hoặc bằng 4)

D = 5; 6; 7; 8 (tập thích hợp D những số tự nhiên to hơn 4 và bé dại hơn hoặc bằng 8)

Vậy ta thấy tập hợp C bao gồm 5 phần tử.

Chọn giải đáp C.

Câu 2:

Tập vừa lòng M gồm những số trường đoản cú nhiên lớn hơn 14, nhỏ dại hơn 45 và tất cả chứa chữ số 3.

Ta thấy các số 13, 23, 33, 43 đều phải sở hữu chứa chữ số 3, cơ mà 13 2).

Chọn lời giải B.

Câu 8:

Lục giác các ABCDEG có các tính chất:

+ các góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G bởi nhau.

+ Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

+ ba đường chéo cánh chính AD, BE, CG giảm nhau tại điểm O.

+ bố đường chéo cánh chính bởi nhau: AD = BE = CG.

Vậy câu trả lời A sai (vì góc làm việc đỉnh O ko bằng những góc sống đỉnh của lục giác).

Chọn đáp án A.

II. Phần từ bỏ luận

Bài 1:

1) a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150

= 30 . (75 + 25) – 150

= 30 . 100 – 150

= 3 000 – 150 = 2 850

b) 160 – (4 . 52– 3 . 23)

= 160 – (4 . 25 – 3 . 8)

= 160 – (100 – 24)

= 160 – 76 = 84

c) <36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2> : 4 – 20220

= <36 . 4 – 4 . (82 – 77)2> : 4 – 1

= <36 . 4 – 4 . 52> : 4 – 1

= <36 . 4 – 4 . 25> : 4 – 1

= <4 . (36 – 25)> : 4 – 1

= 4 . 11 : 4 – 1 = 11 – 1 = 10

2) Đề kiếm tìm BCNN của 28 với 54, ta phân tích những số kia ra thừa số nguyên tố.

Ta có: 28 = 4 . 7 = 22 . 7

54 = 6 . 9 = 2 . 3 . 32 = 2 . 33

Vậy BCNN(28, 54) = 22 . 33 . 7 = 4 . 27 . 7 = 756.

Bài 2:

Nửa chu vi hình chữ nhật DCNM là: 180 : 2 = 90 (cm)

Khi đó: MN + cn = 90 (cm)

Chiều dài MN gấp 4 lần chiều rộng CN

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 4 = 5 (phần)

Chiều lâu năm MN (hay CD) của hình chữ nhật DCNM là: 90 : 5 . 4 = 72 (cm)

Chiều rộng công nhân (hay DM) của hình chữ nhật DCNM là: 90 – 72 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật DCMN là: 18 . 72 = 1 296 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD là: 72 . đôi mươi = 1 440 (cm2)

Diện tích hình H là: 1 296 + 1 440 = 2 736 (cm2).

Bài 3:

Gọi x là số tổ nhiều nhất được phân tách (x là số tự nhiên khác 0).

Vì số chưng sĩ được chia đầy đủ vào từng tổ đề xuất 48 ⁝ x

Số y tá được chia đông đảo vào từng tổ đề nghị 108 ⁝ x

Do kia x là ước tầm thường của 48 cùng 108, mà x là các nhất đề xuất x là ƯCLN của 48 và 108.

Ta có: 48 = 24 . 3

108 = 22 . 33

Suy ra ƯCLN(48, 108) = 22 . 3 = 12 hay x = 12 (thỏa mãn).

Vậy rất có thể chia được không ít nhất 12 tổ.

Bài 4:

A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100

A = (2 + 22) + (23 + 24) + … + (299 + 2100)

A = 6 + 22 . (2 + 22) + … + 298 . (2 + 22)

A = 6 + 22 . 6 + … + 298 . 6

A = 6 . (1 + 22 + … + 298)

Vậy A chia hết đến 6 (theo đặc điểm chia hết của một tích).

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề bình chọn giữa kì 1 môn Toán 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị loài kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Số từ nhiên

(23 tiết)

Số tự nhiên. Những phép tính cùng với số từ nhiên. Phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên

2

(TN1,2)

0,5đ

3

(TL13BCD)

1.5đ

6,5

Tính phân chia hết vào tập hợp các số từ bỏ nhiên. Số nguyên tố. Ước phổ biến và bội chung

4

(TN3456)

1.0 đ

2

(TL13A

14B)

2

(TL14AC,D)

1,5 đ

1

(TL13E)

1 đ

2

Các hình phẳng vào thực tiễn

(11 tiết)

Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

3

(TN7,8,9)

0,75 đ

1

(TL15A)

1

(TL15B)

3,5

Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

3

(TN10,11,12)

0,75đ

Tổng: Số câu

Điểm

12

3

2

1,0

4

2,5

3

2.5

1

1,0

10,0

Tỉ lệ %

40%

25%

25%

10%

100%

Tỉ lệ chung

65%

35%

100%

Chú ý: Tổng huyết : 34 tiết

Bảng sệt tả ma trận đề bình chọn giữa học tập kì 1 Toán 6

TT

Chương/Chủ đề

Mức độ tấn công giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

SỐ - ĐẠI SỐ

1

Tập hợp các số từ nhiên

Số tự nhiên. Những phép tính cùng với số trường đoản cú nhiên.

Phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên

Nhận biết:

– phân biệt được tập hợp các số từ nhiên.

2TN (TN1,2)

– nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.

Thông hiểu:

– màn biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân.

– màn trình diễn được những số tự nhiên từ 1 mang lại 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã.

Vận dụng:

– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, phân tách trong tập đúng theo số tự nhiên.

– áp dụng được các đặc thù giao hoán, kết hợp, cung cấp của phép nhân đối với phép cùng trong tính toán.

– triển khai được phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên; tiến hành được các phép nhân và phép phân tách hai luỹ thừa cùng cơ số cùng với số nón tự nhiên.

– Vận dụng được các đặc điểm của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một phương pháp hợp lí.

3TL (TL13BCD)

– xử lý được những vụ việc thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) đính với triển khai các phép tính (ví dụ: tính tiền cài đặt sắm, tính lượng hàng cài đặt được từ số tiền vẫn có, ...).

Vận dụng cao:

– giải quyết được những vấn đề thực tiễn (phức hợp, xa lạ thuộc) gắn thêm với tiến hành các phép tính.

Tính phân chia hết trong tập hợp các số từ bỏ nhiên. Số nguyên tố. Ước thông thường và bội chung

Nhận biết:

– nhận ra được quan hệ chia hết, khái niệm cầu và bội.

3TN (TN3,4,5)

2TL

(TL13A,14B)

1TN

(TN6)

– nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số.

– phân biệt được phép chia gồm dư, định lí về phép chia có dư.

– nhận ra được phân số về tối giản.

Vận dụng:

– áp dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 để xác minh một số đã cho gồm chia hết mang đến 2, 5, 9, 3 hay không.

– thực hiện được việc phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 thành tích của các thừa số nguyên tố giữa những trường hợp 1-1 giản.

– Xác định được cầu chung, cầu chung béo nhất; xác định được bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc tía số trường đoản cú nhiên; thực hiện được phép cộng, phép trừ phân số bằng cách sử dụng mong chung to nhất, bội chung nhỏ nhất.

– Vận dụng được kiến thức số học vào xử lý những vụ việc thực tiễn (đơn giản, quen thuộc thuộc) (ví dụ: đo lường và tính toán tiền tuyệt lượng sản phẩm hoá lúc mua sắm, khẳng định số đồ dùng vật quan trọng để thu xếp chúng theo số đông quy tắc mang đến trước,...).

1TN

(TN3)

3TL

(TL13E,

14CD)

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức số học vào xử lý những sự việc thực tiễn (phức hợp, xa lạ thuộc).

1TL

(TL13E)

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

2

Các hình phẳng trong thực tiễn

Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều

Nhận biết:

– Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

3TN (TN7,8,9)

Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

Nhận biết

– miêu tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

3TN

(TN10,11,12)

Thông hiểu:

– trình bày được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

1TL

(TL15A)

Vận dụng:

– xử lý được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản) gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên.

1TL

(TL15B)

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023

Câu 1: Trong các số sau số như thế nào là số từ bỏ nhiên?

A.

*
B.
*
C. 2022D. 7,8

Câu 2: mang lại M là tập hợp những số tự nhiên và thoải mái chẵn nhỏ tuổi hơn 10. Xác định nào sau đó là đúng?

A. 5 ∈ MB. 10 ∈ MC. 8 ∉ MD. 6 ∈ M

Câu 3: Trong các số tự nhiên và thoải mái sau số làm sao là số nguyên tố

A.16 B. 17 C. 1D. 33

Câu 4: Số làm sao sau đó là ước của 10:

A. 0 B. 5C. Trăng tròn D. 40

Câu 5: trong số tổng sau, tổng nào chia hết cho 3:

A. 400 + 30B. 123 + 93C. 13 + 27D. 1.3.4 + 25

Câu 6: Tìm ý đúng:

A. 4 là mong 3B. 2 là bội của 5C. 8 là bội của 4 D. 9 là mong của 26

Câu 7: Trong những hình dưới đây hình vẽ tam giác mọi là:

A. Hình a.B. Hình b.C. Hình c.D. Hình d.

Câu 8: Hãy khoanh tròn vào cách thực hiện đúng nhất trong số phương án sau:

A. Hình vuông vắn là tứ giác bao gồm bốn góc vuông và tư cạnh bởi nhau.B. Hình vuông là tứ giác tất cả bốn góc bằng nhau.C. Hình vuông là tứ giác gồm bốn cạnh bằng nhau.D. Hình vuông vắn là tứ giác gồm hai cạnh kề bằng nhau.

Câu 9: Ba đường chéo chính của lục giác ABCDEF là:

A. AB, CD, ACB. AD, FC, EBC. AB, CD, EFD. FE, ED, DC

Câu 10: Yếu tố nào tiếp sau đây không đề xuất của hình bình hành?

A. Nhì cạnh đối bằng nhau
B. Nhì cạnh đối song song
C. Nhị góc đối bởi nhau
D. Hai đường chéo bằng nhau

Câu 11: Yếu tố nào dưới đây không cần của hình chữ nhật?

A. Hai đường chéo vuông góc với nhau
B. Nhì cạnh đối bởi nhau
C. Nhị cạnh đối song song
D. Tất cả bốn góc vuông

Câu 12: Chọn câu sai trong những câu bên dưới đây: cho hình thoi ABCD

A. AB tuy vậy song với CD với BC song song với AD.B. AB = BC = CD= ADC. AC và BD vuông góc cùng với nhau
D. Bốn góc đỉnh A, B, C, D bởi nhau.

II. Tự luận (7 điểm):

Câu 13 (3 đ):

A) trình diễn phép tính sau về dạng một lũy thừa:

B) Tính: 49. 55 + 45.49

C) đến số 234568, số trăm là?

D) màn trình diễn số 23 dưới dạng số La Mã.

E) Lớp 6A gồm số học sinh từ 30 mang đến 40 em lúc xếp mặt hàng 3, mặt hàng 4, sản phẩm 6 vừa đủ. Tính số học sinh của lớp 6A?

Câu 14 (2đ):

A) so với số 75 ra quá số nguyên tố?

B) trong các số sau: 14; 2022; 52; 234; 1002; 2005. Hồ hết số nào phân chia hết cho 3?

C) tìm kiếm BC (18; 30)

D) Rút gọn gàng phân số

*

Câu 15 (2 đ):

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023

I. Trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

D

B

B

B

C

C

A

B

D

A

D

II. Trường đoản cú luận:

Câu

Đáp án

Điểm

13A

5.5.5.5.5.5=56

0.5

13B

49. 55 + 45.49 = 49.(55+45)=49.100 = 4900

0.5

13C

Cho số 234568 số trăm là 2345

0.5

13 D

23 = XXIII

0.5

13E

Gọi số HS lớp 6A là x (x ∈ N, 30≤x≤40)

Ta có: x chia hết mang đến 3,4 và 6 đề nghị x ∈ BC (3;4;6)

BCNN ( 3;4;6) = 22. 3 = 12

BC(3;4;6) = B(12) = 0;12;24;36;48 …

Vì 30≤x≤40 phải x = 36

Vậy số HS lớp 6a là 36 (HS)

0.25

0.25

0.25

0.25

14A

75 = 3.52

0.5

14B

Trong những số sau: 14; 2022; 52; 234; 1002; 2005.

Những số phân chia hết mang đến 3 là: 2022; 234; 1002.

0.5

14C

Tìm BC (18; 30)

BCNN(18; 30) = 2.32.5 = 90

BC (18; 30) = B(90) = 0;90;180;270…

0.25

0.25

14D

Thu gọn

*

Ư CLN(48;60) = 22 . 3 = 12

0.25

0.25

15a

Tính được diện tích s ABCD là 525 m2

Tính diện tích DCFE là:200 m2

Tính diện tích s hình: 725 m2

0.5

0.5

15b

Giá tiền: 725 . 500 000 = 362 500 000 đ

1.0

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 6 sách mới
Bộ đề thi Toán lớp 6 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo
Bộ Đề thi Toán lớp 6 thân kì một năm 2022 - 2023 (15 đề)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Tải xuống

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Câu 1 : Tổng các bộ phận của tập thích hợp A = 2;4;6;8;...22 là?

A. 132 .

B. 120

C. 264

D. 156

Câu 2 : Tổng (hiệu) nào tiếp sau đây không phân tách hết mang đến 3?

A. 123 + 456 .

B. 156 + 235 .

C. 783 - 123 .

D. 789 - 234 .

Câu 3 : Kết quả của phép tính đôi mươi + 37 + 80 + 73 là?

A. 200 .

B. 210 .

C. 100 .

D. 102 .

Câu 4 : Trên con đường thẳng xy lấy bố điểm M,N,P sao cho: điểm M nằm trong lòng hai điểm N và p. . Tóm lại nào sau đấy là đúng?

A. Tia MN trùng với tia PN .

B. Tia MN trùng với PN .

C. Tia MN với tia NM là nhị tia đối nhau.

D. Tia MN với tia MP là nhị tia đối nhau.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (2 điểm) : Thực hiện phép tính (hợp lí nếu gồm thể) :

a) 675 + 125 + 723 - 23 .

b) 325.40 + 325.60 - 25.100 .

c) 80 + <37 - (32 + 23)> .

d) 22.85 + 15.22 - 20200 .

Câu 2 (3,0 điểm) : Tìm số thoải mái và tự nhiên x,y biết:

a) 3x - 2 = 19

b) (2x - 3)3 = 27

c) 3x + 42= (8 - 3)2

d)

*
chia hết mang lại 2, cho 5 và phân tách hết mang lại 9

Câu 3 (2,5 điểm) : Vẽ hai tuyến phố thẳng xy cùng x"y" giảm nhau trên O . đem điểm A nằm ở tia Ox làm sao để cho A không giống O , rước điểm B trên tia Oy thế nào cho B khác O . Lấy điểm C vị trí tia Ox" , bên trên tia đối của tia Ox" mang điểm D .

a) kể tên những cặp tia đối nhau gốc O (các tia trùng nhau chỉ nhắc một lần).

b) đề cập tên các cặp tia đối nhau cội A .

c) nói tên những tia trùng với tia Bx .

d) Điểm O có nằm giữa điểm C và D tuyệt không? vì sao?

Câu 4 (0,5 điểm) : Cho biểu thức: A = 1 + 32 + 34 .....348 + 350 chứng minh rằng 8.A chia hết chocả 2 và 5.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Khoanh tròn trước câu trả lời đúng:

Câu 1 : Cho tập hòa hợp N = 6;8;11 lúc ấy :

A. 11 ∉ N

B. 8;11 ⊂ N

C. N ⊂ 8;11

D. 9 ∈ N

Câu 2 : Kết trái của phép tính 34.37 bằng

A.311

B. 328

C. 911

D. 611

Câu 3 : Tổng 11.9.5.2 – 45 phân tách hết mang đến :

A.2 cùng 3

B. 2 cùng 9

C. 3 và 5

D. 5 và 9

Câu 4 : Điều kiện nhằm hai tia AB cùng AC đối nhau :

A.Điểm C nằm trong lòng A với B

C. Điểm B nằm trong lòng A và C

B.Điểm A nằm trong lòng C cùng B

D. A, B, C thẳng hàng

II. TỰ LUẬN

Bài 1 (2,5 điểm) : Thực hiện tại phép tính (tính cấp tốc nếu có thể):

a)445 – 52 + 155 + 452

b) 12.143 - 43.12

c)100 – <60 – ( 9-2)2> .32

c) 30 : 175 : <355-(135+37.5)>

Bài 2 (2,5 điểm) : )Tìm x biết:

a)12( x – 1 ) : 3 = 72

b) 4x-1 + 12019 = 257

c)

*
phân chia hết đến 2,5,9

d) x ⋮ 13 và 20 2 + 33 + …..+ 32018 + 32019. Chứng tỏ rằng A ⋮ 4

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Xem thêm: Top 15 bài phân tích 12 câu đầu bài trao duyên hay, just a moment

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Phần 1. Trắc nghiệm (2 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong những câu sau:

Câu 1 : Giá trị lũy thừa 43 là:

A.12

B. 64

C. 16

D. 48

Câu 2 : Kết quả của phép tính 138 : 134 là:

A.132

B. 134

C. 1312

D. 14

Câu 3 : Số 4 viết theo chữ số La Mã là:

A.VI

B. IV

C. IIII

D. Một tác dụng khác

Câu 4 : Cho tập vừa lòng A = {x ∈ N*/ x 3.3.5

B. 2.3.4.5

C. 15.23

D. 2.3.22.5

Câu 7 : Có bao nhiêu số nguyên tố gồm hai chữ số mà lại chữ số hàng đơn vị chức năng là 1?

A.4 số

B. 3 số

C. 5 số

D. 6 số

Câu 8 : Cho tập hòa hợp A = a;b;c;d;e. Số tập hợp con của A mà bao gồm 4 phần tử là:

A.5

B. 6

C. 3

D. 4

Phần 2. Từ luận (8 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm) : Thực hiện phép tính (tính hòa hợp lí)

a)3.52 – 15.22

b) 58.76 + 47.58 – 58.23

c) 125.5.17.8.2

d) 621 – <(117 + 3) : 5> – 32

Bài 2 (2,0 điểm) : Tìm x ∈ N, biết:

a)2.(x + 4) + 5 = 65

b) (x – 5)2 = 16

c) x ⋮ 12 và 24 x.3 – 75 = 0

Bài 3 (1,0 điểm) : Điền vào x, y các chữ số tương thích để:

a)Số

*
phân chia hết mang lại 9

b)Số

*
phân chia hết cho cả 2; 3 cùng 5

Bài 4 (2,0 điểm) : Cho Ox cùng Oy là hai tia đối nhau. Điểm phường và Q nằm trong tia Ox sao cho P nằm trong lòng O cùng Q. Điểm A ở trong tia Oy.

a)Tia nào trùng cùng với tia OP? Tia làm sao trùng với tia OA?

b)Tia làm sao là tia đối của tia PQ?

c)Có từng nào đoạn thẳng? kể tên những đoạn trực tiếp đó?

Bài 5 (1,0 điểm) :

Cho A = 119 + 118 + 117 +…+11 + 1. Chứng tỏ rằng A ⋮ 5

b) chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì n2 + n + 1 không chia hết đến 4.

Tải xuống


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH mang lại GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên cùng gia sư giành riêng cho phụ huynh trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official