*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện

A.

Bạn đang xem: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện

Cuộc gặp ko chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta

B. Định ước Henxinki năm 1975 (12/1989)

C. Cuộc chạm mặt giữa thủ tướng tá Anh cùng tổng thống Mĩ

D. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống thương hiệu lửa (ABM) năm 1972


*

*

Đáp án A

Tháng 12-1989, vào cuộc chạm mặt không thỏa thuận giữa G. Bu-sơ và M. Goóc-ba-chốp tại đảo Manta (Đia Trung Hải) đã chấp nhận cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!
Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện A. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta B. Định ước Henxinki năm 1975 (12/1989). C. Cuộc chạm mặt giữa thủ tướng mạo Anh với tổng thống Mĩ D. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm...

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện

A. Cuộc gặp ko chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta

B. Định ước Henxinki năm 1975 (12/1989).

C. Cuộc gặp gỡ giữa thủ tướng mạo Anh cùng tổng thống Mĩ

D. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972


Đáp án A

tháng 12-1989, vào cuộc gặp không đồng ý giữa G. Bu-sơ và M. Goóc-ba-chốp tại đảo Manta (Đia Trung Hải) đã ưng thuận cùng tuyên bố xong xuôi Chiến tranh lạnh.


Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện? A. Cuộc gặp ko chính thức giữa Bu-sơ và Gooc-ba-chốp tại đảo Manta (12/1989) B. Định ước Henxinki năm 1975. C. Hiệp định giảm bớt vũ khí tiến công chiến lược (SALT-1) D. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM ) năm...

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện?

A. Cuộc gặp không chính thức giữa Bu-sơ và Gooc-ba-chốp tại đảo Manta (12/1989)

B. Định ước Henxinki năm 1975.

C. Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công kế hoạch (SALT-1)

D. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống thương hiệu lửa (ABM ) năm 1972


A

Phương pháp: Sgk trang 63.

Cách giải:

Tháng 12-1989, trong cuộc gặp gỡ không chính thức tại đảo Manta (Địa Trung Hải), hai nhà chỉ đạo của Liên Xô với Mĩ đã thuộc tuyên bố ngừng Chiến tranh lạnh.

=>Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện Cuộc gặp không chính thức giữa Bu-sơ và Gooc-ba-chốp tại đảo Manta (12/1989)


Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện?

A. Cuộc gặp không chính thức giữa Bu-sơ và Gooc-ba-chốp tại đảo Manta (12/1989)

B. Định ước Henxinki năm 1975.

C. Hiệp định tinh giảm vũ khí tiến công chiến lược (SALT-1)

D. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống thương hiệu lửa (ABM ) năm 1972.


Đáp án A

Phương pháp: Sgk trang 63.

Cách giải:

Tháng 12-1989, trong cuộc chạm mặt gỡ không bao gồm thức tại quần đảo Manta (Địa Trung Hải), nhị nhà chỉ huy của Liên Xô và Mĩ đã thuộc tuyên bố hoàn thành Chiến tranh lạnh.

=>Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện Cuộc gặp ko chính thức giữa Bu-sơ và Gooc-ba-chốp tại đảo Manta (12/1989)


Trong cuộc gặp gỡ gỡ không xác nhận đó Tổng túng bấn thư Đảng cộng sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ G. Bush năm 1989 đã cùng tuyên bố vấn đề gì? A.Vấn đề ngừng chiến tranh lạnh. B.Vấn đề giữ lại gìn hòa bình, an ninh cho trái đất C. Vấn đề kết thúc việc chạy đua vũ trang. D. Vấn đề hạn chế vũ khí hạt nhân hủy...

Trong cuộc gặp gỡ gỡ không bằng lòng đó Tổng túng thiếu thư Đảng cộng sản Liên Xô cùng Tổng thống Mĩ G. Bush năm 1989 đã cùng tuyên bố vụ việc gì?

A.Vấn đề ngừng chiến tranh lạnh.

B.Vấn đề giữ gìn hòa bình, bình yên cho nhân loại

C. Vấn đề chấm dứt việc chạy đua vũ trang.

D. Vụ việc hạn chế vũ khí hạt nhân bỏ diệt.


Trong cuộc gặp mặt gỡ không đồng ý đó Tổng túng bấn thư Đảng cùng sản Liên Xô với Tổng thống Mĩ G. Bush năm 1989 đã thuộc tuyên bố vụ việc gì? A. Vấn đề xong xuôi chiến tranh giá B. Vấn đề kết thúc việc chạy đua trang bị C. Vấn đề hạn chế vũ khí phân tử nhân diệt trừ D. Vấn đề giữ gìn hòa bình, bình an cho nhân...

Trong cuộc gặp mặt gỡ không thỏa thuận đó Tổng túng thư Đảng cộng sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ G. Bush năm 1989 đã thuộc tuyên bố vụ việc gì?

A. Vấn đề kết thúc chiến tranh lạnh

B. Vấn đề ngừng việc chạy đua vũ trang

C. sự việc hạn chế vũ khí hạt nhân diệt diệt

D. vấn đề giữ gìn hòa bình, an ninh cho nhân loại


Trong cuộc chạm chán gõ không đồng ý giữa M. Góocbachốp và Tổng thống Mĩ G. Busơ tại quần đảo Man-ta (Liên Xô), đã thuộc tuyên bố vụ việc gì sau đây? A. Tinh giảm vũ khí phân tử nhân huy diệt. B. Xong xuôi việc chạy đua vũ trang. C. Kết thúc chiến tranh lạnh. D. Giữ gìn hòa bình, bình an cho nhân...

Trong cuộc chạm chán gõ không chấp nhận giữa M. Góocbachốp cùng Tổng thống Mĩ G. Busơ tại đảo Man-ta (Liên Xô), đã cùng tuyên bố sự việc gì sau đây?

A. giảm bớt vũ khí hạt nhân huy diệt.

B. xong xuôi việc chạy đua vũ trang.

C. dứt chiến tranh lạnh.

D. duy trì gìn hòa bình, an ninh cho nhân loại.


Đáp án C

Tháng 12-1989, vào cuộc chạm chán gõ không phê chuẩn giữa M. Góocbachốp với Tổng thống Mĩ G. Busơ tại đảo Man-ta (Liên Xô) đang tuyên bố xong Chiến tranh lạnh.


Trong cuộc chạm mặt gõ không bằng lòng giữa M. Góocbachốp và Tổng thống Mĩ G. Busơ tại đảo Man-ta (Liên Xô), đã thuộc tuyên bố vấn đề gì sau đây? A. Tiêu giảm vũ khí hạt nhân huy diệt B. Xong xuôi việc chạy đua tranh bị C. Xong xuôi chiến tranh giá buốt D. Duy trì gìn hòa bình, an toàn cho nhân...

Trong cuộc gặp mặt gõ không chính thức giữa M. Góocbachốp cùng Tổng thống Mĩ G. Busơ tại hòn đảo Man-ta (Liên Xô), đã thuộc tuyên bố vụ việc gì sau đây?

A. tiêu giảm vũ khí hạt nhân huy diệt

B. xong việc chạy đua vũ trang

C. chấm dứt chiến tranh lạnh

D. duy trì gìn hòa bình, bình yên cho nhân loại


Đáp án C

Tháng 12-1989, vào cuộc gặp mặt gõ không bằng lòng giữa M. Góocbachốp và Tổng thống Mĩ G. Busơ tại quần đảo Man-ta (Liên Xô) đã tuyên bố xong Chiến tranh lạnh


Trong cuộc chạm mặt gõ không đồng ý giữa M. Góocbachốp với Tổng thống Mĩ G. Busơ tại đảo Man-ta (Liên Xô), đã thuộc tuyên bố vấn đề gì sau đây?

A. Giảm bớt vũ khí hạt nhân huy diệt.

B. Dứt việc chạy đua vũ trang.

C. Ngừng chiến tranh lạnh.

D. Giữ gìn hòa bình, bình yên cho nhân loại.


Đáp án C

Tháng 12-1989, trong cuộc gặp gỡ gõ không bằng lòng giữa M. Góocbachốp và Tổng thống Mĩ G. Busơ tại hòn đảo Man-ta (Liên Xô) đã tuyên bố ngừng Chiến tranh lạnh.


Người có công sáng chế ra vũ khí chống Pháp trong cuộc khởi nghĩa hương Khê là

A. Phan Đình Phùng

B. Cao Thắng

C. Đốc Tít

D. Cầm Bá Thước


toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
A.Hiệp mong về hạn chế hệ thống phòng kháng tên lửa (ABM) năm 1972B.Định cầu Henxinki năm 1975C.Cuộc gặp gỡ không phê chuẩn giữa Busơ cùng Goócbachốp tại đảo Manta (12/1989)D.Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho sự việc Campuchia (10-1991)

Đáp án C

Phương pháp: Sgk trang 63.

Xem thêm: Top 12 bài văn phân tích mùa xuân nho nhỏ của thanh hải hay chọn lọc

Cách giải:

Tháng 12-1989, vào cuộc gặp gỡ không chủ yếu thức tại hòn đảo Manta (Địa Trung Hải), nhị nhà lãnh đạo của Liên Xô cùng Mĩ đã thuộc tuyên bố xong xuôi Chiến tranh lạnh.


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới nhận xét 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ gia dụng Lý 12

Giải bài xích tập SGK đồ vật Lý 12

Giải BT sách nâng cấp Vật Lý 12

Trắc nghiệm thiết bị Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cấp Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử 12

Giải bài bác tập SGK lịch sử 12

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử vẻ vang VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi minh họa trung học phổ thông QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn trang bị lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi thpt QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi thpt QG môn vật dụng lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đang đặt tên cho loại sông

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền kế bên xa

Khái quát lác văn học vn từ đầu CMT8 1945 đến nạm kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - vật dụng 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

robinsonmaites.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: công ty Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục và đào tạo Học 247