M&#x
F4;̣t người nói với Khai T&#x
E2;m.

Bạn đang xem: Có một thằng khờ tên là khai tâm

Đừng khai t&#x
E2;m nữa!

Ngươi khai t&#x
E2;m, sẽ chỉ khi&#x
EA;́n t&#x
E2;m của ngươi bị t&#x
F4;̉n thương. N&#x
EA;n ngươi hãy đem t&#x
E2;m đóng lại, vì n&#x
EA;́u tái mở ra, sẽ kh&#x
F4;ng m&#x
F4;̣t l&#x
E2;̀n nữa phục h&#x
F4;̀i.


Ngày đ&#x
E2;̀u ti&#x
EA;n tỉnh lại, người phụ nữ nói với Khai T&#x
E2;m.

Khai T&#x
E2;m, chúng ta xin l&#x
F4;̃i con.

Khu&#x
F4;n mặt của người phụ nữ chỉ toàn là nước mắt, cùng người đàn &#x
F4;ng với khu&#x
F4;n mặt đau lòng đứng ở kia.

Khai T&#x
E2;m &#x
F4;m chặt mu&#x
F4;́n đ&#x
EA;̉ họ đừng đau lòng.

Con kh&#x
F4;ng trách nhị người. Vì nhị người là phụ vương mẹ của con, vì nhì người cho con cái t&#x
EA;n Khai T&#x
E2;m.

Khai T&#x
E2;m vào năm nhị mươi nhì tu&#x
F4;̉i, phát hi&#x
EA;̣n mình thì ra kh&#x
F4;ng phải con của L&#x
E2;m phụ. Khai T&#x
E2;m có cha mẹ khác, cha mẹ của Khai T&#x
E2;m giàu có. Cha mẹ của Khai T&#x
E2;m đem Khai T&#x
E2;m từ b&#x
EA;̣nh vi&#x
EA;̣n lịch sự Mĩ. Sau m&#x
F4;̣t l&#x
E2;̀n "ch&#x
EA;́t", phát hi&#x
EA;̣n mình thì ra kh&#x
F4;ng phải L&#x
E2;m Khai T&#x
E2;m. Thân phụ của y họ Lục.

Khai T&#x
E2;m đi dạo m&#x
F4;̣t vòng địa ngục, cu&#x
F4;́i cùng cũng kh&#x
F4;ng ch&#x
EA;́t được. Đ&#x
F4;́i mặt với c&#x
E2;n phán quy&#x
EA;́t, c&#x
E2;n b&#x
EA;n trái của Khai T&#x
E2;m chỉ chứa đúng m&#x
F4;̣t trái tim.

T&#x
F4;̣i l&#x
F4;̃i của Khai T&#x
E2;m, cũng vì quá mức khai t&#x
E2;m, không đúng trái của Khai T&#x
E2;m, cũng vì quá mức y&#x
EA;u m&#x
F4;̣t người.

Khai T&#x
E2;m kh&#x
F4;ng ch&#x
EA;́t, nhưng tim Khai T&#x
E2;m ch&#x
EA;́t. Bởi vì y&#x
EA;u Hoàng Dục Nghi&#x
EA;m, n&#x
EA;n Khai T&#x
E2;m phải trả giá, mà cái giá... Lại quá mức đắt.

Khai T&#x
E2;m kh&#x
F4;ng nhìn th&#x
E2;́y đường, bởi vì ph&#x
E2;̃u thu&#x
E2;̣t ghép tim, cho n&#x
EA;n Khai T&#x
E2;m kh&#x
F4;ng nhìn th&#x
E2;́y nữa. Mà nguy&#x
EA;n do, thì Khai T&#x
E2;m kh&#x
F4;ng lí giải được những dãy từ ngữ khó hi&#x
EA;̉u cơ của vị bác sĩ đó. Chỉ nghe được Lục m&#x
E2;̃u an ủi, y kh&#x
F4;ng nhìn th&#x
E2;́y, cũng chỉ là nh&#x
E2;́t thời.

Sau nhị năm đi&#x
EA;̀u trị, tim của Khai T&#x
E2;m đã khỏe nhi&#x
EA;̀u. Cái nh&#x
E2;́t thời của Lục m&#x
E2;̃u, cũng đã hai năm. Cũng may, trước đó y đã kịp nhìn được phụ thân mẹ ru&#x
F4;̣t của mình

H&#x
F4;m ni Khai T&#x
E2;m ở tr&#x
EA;n s&#x
E2;n thượng đón gió. Lục Phụ hỏi Khai T&#x
E2;m

Con có còn y&#x
EA;u Hoàng Dục Nghi&#x
EA;m kh&#x
F4;ng?

Khai T&#x
E2;m nói, dạ có.

Lục Phụ lại hỏi, con mu&#x
F4;́n lại theo đu&#x
F4;̉i Hoàng Dục Nghi&#x
EA;m kh&#x
F4;ng? Vì b&#x
E2;y giờ, ta có th&#x
EA;̉ cho bé những gì Hoàng Dục Nghi&#x
EA;m mu&#x
F4;́n.

Khai T&#x
E2;m nói, dạ kh&#x
F4;ng.&#x
A0;

Đ&#x
F4;́i với Hoàng Dục Nghi&#x
EA;m, khai t&#x
E2;m của Khai T&#x
E2;m v&#x
F4;́n dùng h&#x
EA;́t. Nhưng mà Khai T&#x
E2;m y&#x
EA;u Hoàng Dục Nghi&#x
EA;m, từ đ&#x
E2;̀u tới cu&#x
F4;́i đ&#x
EA;̀u y&#x
EA;u, chưa từng h&#x
E2;̣n, cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n đủ sức để hận.

Lục Phụ nhìn Khai T&#x
E2;m. H&#x
F4;m đó &#x
F4;ng th&#x
E2;́y Khai T&#x
E2;m cười th&#x
E2;̣t tươi.

____

Năm thứ tía Khai T&#x
E2;m rời khỏi, Hoàng Dục Nghi&#x
EA;m trở lại với cu&#x
F4;̣c s&#x
F4;́ng bình thường.

Xem thêm: Đi Một Ngày Đàng Học Một Sàng Khôn, Just A Moment

Căn phòng kh&#x
F4;ng sửa sang, vì hơi &#x
E2;́m Khai T&#x
E2;m còn lưu lại. Chi&#x
EA;́c h&#x
F4;̣p Khai T&#x
E2;m lưu đ&#x
F4;̀ v&#x
E2;̣t của hắn y&#x
EA;n lặng nằm một g&#x
F3;c ở thư phòng. Hoàng Dục Nghi&#x
EA;m bi&#x
EA;́t Khai T&#x
E2;m lu&#x
F4;n đặt lén đ&#x
F4;̀ ở đó, những món đ&#x
F4;̀ mà hắn vứt bỏ, đ&#x
EA;̀u được y từng chút c&#x
E2;́t giữ.

Aveland - Truyện ngôn tình, đam mỹ, chuyện tranh full nhanh, cập nhật liên tục
View&noscript=1" alt="*">