*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Cơ cấu ngành tài chính của nước ta hiện nay đang vận động và di chuyển theo hướng

A.

Bạn đang xem: Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng

Đa dạng hóa những thành phần khiếp tế.

B. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C. Hội nhập vào nền kinh tế khoanh vùng và cố giới.

D. kinh tế tài chính thị trường triết lý xã hội công ty nghĩa.


*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà chúng ta cần!
Biểu hiện nay của vận động và di chuyển cơ cấu tài chính theo phía công nghiệp hóa, hiện đại hóa là A. Những vùng tài chính trọng điểm được hình thành. B. Các trung trọng điểm công nghiệp và thương mại dịch vụ lớn được trở nên tân tiến C. Vùng sâu, vùng xa,... Được ưu tiên phạt triển. D. Tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp...

Biểu hiện nay của di chuyển cơ cấu kinh tế tài chính theo hướng công nghiệp hóa, tiến bộ hóa là

A. Những vùng tài chính trọng điểm được hình thành.

B. Các trung chổ chính giữa công nghiệp và thương mại & dịch vụ lớn được phát triển

C. Vùng sâu, vùng xa,... Được ưu tiên phân phát triển.

D. Tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm.


Biểu hiện nay của chuyển dời cơ cấu tài chính theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm, tỉ trọng khu vực công nghiệp - thành lập tăng (biểu hiện tại của chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa mô tả rõ rệt tuyệt nhất qua đưa dịch cơ cấu ngành ghê tế)

=> Chọn lời giải D


Biểu hiện của chuyển dời cơ cấu kinh tế tài chính theo phía công nghiệp hóa, hiện đại hóa là

A. Những vùng kinh tế tài chính trọng điểm được hình thành.

B. Những trung chổ chính giữa công nghiệp và dịch vụ lớn được vạc triển

C. Vùng sâu, vùng xa,... Được ưu tiên phân phát triển.

D. Tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm.


Biểu hiện của vận động và di chuyển cơ cấu tài chính theo phía công nghiệp hóa, hiện đại hóa là tỉ trọng quanh vùng nông, lâm, ngư nghiệp giảm, tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây cất tăng (biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa biểu lộ rõ rệt độc nhất vô nhị qua gửi dịch cơ cấu ngành ghê tế)

=> Chọn giải đáp D


Việc chuyển dời cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa tiến bộ hóa ở việt nam không chịu ảnh hưởng bởi yếu hèn tố như thế nào sau đây? A.Xu hướng thế giới hóa nền kinh tế tài chính thế giới. B.Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại. C.Chính sách mở của nền tởm tế. D.Tài nguyên vạn vật thiên nhiên suy giảm nghiêm...

Việc di chuyển cơ cấu kinh tế tài chính theo phía công nghiệp hóa tiến bộ hóa ở nước ta không chịu tác động bởi yếu đuối tố nào sau đây?

A.Xu hướng thế giới hóa nền tài chính thế giới.

B.Cuộc biện pháp mạng kỹ thuật - kĩ thuật hiện tại đại.

C.Chính sách mở của nền khiếp tế.

D.Tài nguyên thiên nhiên suy giảm nghiêm trọng.


Đáp án D

Việc chuyển dời cơ cấu tài chính theo hướng công nghiệp hóa tiến bộ hóa ở nước ta không chịu ảnh hưởng bởi nhân tố tài nguyên thiên nhiên suy sút nghiêm trọng.


Việc di chuyển cơ cấu kinh tế tài chính theo hướng công nghiệp hóa tiến bộ hóa ở việt nam không chịu tác động bởi yếu tố như thế nào sau đây? A. Xu hướng trái đất hóa nền kinh tế thế giới B. Cuộc giải pháp mạng kỹ thuật - kĩ thuật hiện đại C. Chế độ mở của nền kinh tế D. Tài nguyên vạn vật thiên nhiên suy bớt nghiêm...

Việc di chuyển cơ cấu tài chính theo phía công nghiệp hóa hiện đại hóa ở việt nam không chịu ảnh hưởng bởi yếu tố nào sau đây?

A. Xu hướng toàn cầu hóa nền tài chính thế giới

B. Cuộc bí quyết mạng kỹ thuật - kĩ thuật hiện nay đại

C. Chính sách mở của nền kinh tế

D. Tài nguyên thiên nhiên suy giảm nghiêm trọng


Đáp án D

Việc vận động và di chuyển cơ cấu tài chính theo hướng công nghiệp hóa tiến bộ hóa ở nước ta không chịu ảnh hưởng bởi nhân tố tài nguyên vạn vật thiên nhiên suy giảm nghiêm trọng.


Xu hướng đưa dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta bây chừ phù phù hợp với yêu cầu chuyển dời cơ cấu tài chính theo hướng A. Hội nhập vào nền tài chính thế giới B. Mở rộng chi tiêu ra quốc tế C. Phân phát triển kinh tế tài chính thị trường kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa D. Công nghiệp hóa, văn minh hóa đất...

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của nước ta hiện thời phù phù hợp với yêu cầu vận động và di chuyển cơ cấu tài chính theo hướng

A. Hội nhập vào nền kinh tế tài chính thế giới

B. Mở rộng đầu tư chi tiêu ra nước ngoài

C. vạc triển tài chính thị trường kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa

D. Công nghiệp hóa, tiến bộ hóa đất nước


Đáp án D

Xu hướng gửi dịch cơ cấu ngành kinh tế tài chính của nước ta hiện thời phù hợp với yêu cầu chuyển dời cơ cấu tài chính theo hướng: Công nghiệp hóa. Tân tiến hóa khu đất nước.(SGK/82 Địa lí 12)


Trong tổ chức cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta hiện nay, khu vực kinh tế công ty nước có xu hướng A.tăng mạnh. B.giảm mạnh. C.tăng. ...

Trong cơ cấu thành phần kinh tế của việt nam hiện nay, khoanh vùng kinh tế đơn vị nước có xu hướng

A.tăng mạnh.

B.giảm mạnh.

C.tăng.

D.giảm.


Chọn đáp án B

Theo SGK Địa lí lớp 12 (trang 84): “Kinh tế bên nước tuy tất cả giảm mạnh về tỉ trọng, tuy vậy vẫn giữ vai trò chủ yếu trong nền ghê tế. Những ngành với lĩnh vực kinh tế then chốt vẫn bởi Nhà nước quản lí”.


Cơ cấu ngành tài chính của nước ta hiện nay đang chuyển dời theo hướng A. Đa dạng hóa những thành phần kinh tế tài chính B. Công nghiệp hóa, văn minh hóa C. Hội nhập vào nền ghê tế khu vực và thế giới D. Kinh tế tài chính thị trường lý thuyết xã hội chủ...

Cơ cấu ngành kinh tế tài chính của nước ta hiện nay đang di chuyển theo hướng

A. Đa dạng hóa những thành phần ghê tế

B. Công nghiệp hóa, văn minh hóa

C. Hội nhập vào nền khiếp tế quanh vùng và nạm giới

D. kinh tế thị trường kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa


Cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở vn đang vận động và di chuyển theo phía A. Mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế B.tập trung mang đến thành phần kinh tế tài chính Nhà nước C.giảm tỉ trọng của khu vực ngoài công ty nước D.hạn chế thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước...

Cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở nước ta đang chuyển dời theo hướng

A. không ngừng mở rộng sự tham gia của các thành phần khiếp tế

B.tập trung đến thành phần kinh tế tài chính Nhà nước

C.giảm tỉ trọng của khoanh vùng ngoài đơn vị nước

D.hạn chế thành phần tài chính có vốn chi tiêu nước ngoài


Đáp án A

Cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần tài chính ở việt nam đang chuyển dời theo hướng không ngừng mở rộng sự tham gia của những thành phần gớm tế


Cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính ở việt nam đang chuyển dịch theo phía A. Không ngừng mở rộng sự tham gia của các thành phần tài chính B. Tập trung cho thành phần tài chính Nhà nước C. Sút tỉ trọng của khoanh vùng ngoài công ty nước D. Tinh giảm thành phần kinh tế tài chính có vốn đầu tư chi tiêu nước...

Cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng

A. không ngừng mở rộng sự tham gia của những thành phần ghê tế

B. triệu tập cho thành phần kinh tế tài chính Nhà nước

C. giảm tỉ trọng của khu vực ngoài bên nước

D.

Xem thêm: Link mèo 2k4 lộ clip ăn kem với bé chanh không che, clip meo 2k4 movies

hạn chế thành phần kinh tế tài chính có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài


tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
A.Tăng tỉ trọng khoanh vùng kinh tế công ty nước
B.Giảm tỉ trọng khoanh vùng kinh tế không tính quốc doanh
C.Giảm dần tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài
D.Khu vực gồm vốn chi tiêu nước ngoài tăng nhanh tỉ trọng

Cơ cấu thành phần tài chính của việt nam đang chuyển dời theo phía tăng cấp tốc tỉ trọng các khu vực có vốn chi tiêu nước ngoài.

→ Đáp án: D


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới review 4


Vật lý 12

Lý thuyết vật Lý 12

Giải bài bác tập SGK vật Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm trang bị Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách cải thiện Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử 12

Giải bài tập SGK lịch sử hào hùng 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài xích tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem những nhất tuần

Đề thi minh họa trung học phổ thông QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn vật dụng lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn giờ đồng hồ Anh

Đề thi thpt QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương cứng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG tiếng Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn đồ dùng lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đã đặt thương hiệu cho cái sông

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền quanh đó xa

Khái quát văn học vn từ đầu CMT8 1945 đến ráng kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

robinsonmaites.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247