Nội dung của Bài 17: Chương trình nhỏ và phân loạidưới đây, các em đang được khám phá về khái niệm chương trình con, ý nghĩa của lịch trình con; cấu trúc của chương trình bé và phương pháp phân biệt hai một số loại chương trình conhàm với thủ tục. Mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể của bài xích học.

Bạn đang xem: Chương trình con là gì


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm chương trình con

1.2. Phân một số loại và kết cấu chương trình con

2. Bài xích tập minh họa

3. Rèn luyện Bài 17 Tin học tập 11

3.1. Trắc nghiệm

4. Hỏi đáp
Bài 17 Tin học tập 11


a. Khái niệm:

Để viết công tác giải những bài toánlớn, phức hợp người lập trình có thể tạo thành nhiều vấn đề nhỏ, mỗi bài bác toánlà một dãy lệnh trình bày một số thao tác nhất định (gọi là chương trình con). Tiếp đến ghép nối những chương trình con thành công tác chính.

Chương trình con là dãy các lệnh biểu thị một số làm việc nhất định và rất có thể được thực hiện từ nhiều vị trí trong chương trình.

b. ích lợi của việc sử dụng chương trình con
Tránh được vấn đề phải lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh.Hỗ trợ việc tiến hành các công tác lớn.Phục vụ cho quá trình trừu tựng hĩa.Mở rộng năng lực ngơn ngữ.Thuận nhân tiện cho vấn đề phát triển nâng cấp chương trình.

1.2. Phân nhiều loại và cấu trúc chương trình con


a. Phân loại

Trong nhiều ngônngữ lập trình, chương trình con thường bao gồm hai loại:

Hàm (Function): Là công tác con triển khai một số thao tác làm việc nào đó, và trả về một cực hiếm qua tên của nó.Ví dụ 1:

sin(x) dìm vào cực hiếm thực x cùng trả về quý hiếm sinx,

sqrt(x) dấn vào cực hiếm x trả về quý giá căn bậc nhị của x,

length(x) dìm vào xâu x và trả về độ dài của xâu x,...

Thủ tục (Procedure): Là lịch trình con tiến hành một số làm việc nào đó, và không trả về cực hiếm nào qua thương hiệu của nó.Ví dụ 2: những thủ tục vào/ra chuẩn chỉnh hay thủ tục xử lí xâu: writeln, readln, delete,…b. Cấu trúc chương trình con

<>

Phần đầu: cấu trúc chương trình con tựa như chương trình chính, nhưng mà nhất thiết phải có phần đầu nhằm khai báo tên, nếu là Hàm thì phải gồm khai báo kiểu tài liệu trả về.Phần khai báo: rất có thể khai báo cho tài liệu vào và ra, các hằng được thực hiện trong chương trình con.Phần thân: Là các dãy lệnh được thưc hiện trong chương trình con từ dữ liệu vào với được công dụng như hy vọng muốn.Phần này luôn luôn nằm thân 2 keyword là BeginEnd. Ở thân là các thao tác cần thực hiện. Sau tự khóa End là vết chấm phẩy (;).

Một số lưu giữ ý:

Một chương trình con hoàn toàn có thể hoặc không cótham số hình thức, cóthể hoặc không cóbiến viên bộ.Tham số hình thức:Là tham số được chuyển vào lúc định nghĩa công tác con.Tham số thực sự:Là thông số được viết trong lời hotline chương trình con. Gồm các hằng với biến phía bên trong dấu ngoặc ( ) có tên chương trình con.Biến cục bộ:Là những biến được khai báo trong lịch trình con.Biến toàn phần:Là các biến được khai báo trong lịch trình chính.Trong thân hàm nên cólệnh: := ;Kết thúc chương trình nhỏ là dấu chấm phẩy (;)c.Thực hiện chương trình con
Để thực hiện (gọi) một chương trình con, ta cần được có lệnh hotline nó tương tự như lệnh hotline hàm hay thủ tục chuẩn, bao hàm tên lịch trình con với tham số (nếu có) là các hằng và biến chuyển chứa tài liệu vào với ra khớp ứng với các tham số hình thức để trong cặp ngoặc ( cùng ). Các hằng và phát triển thành này được gọi là những tham số thực sự.Ví dụ 3:
*
Lệnh gọi chương trình con sẽ tiến hành từ bên trên xuống dưới trong chương trình chính.Khi triển khai gọi chương trình con, các tham số hình thức dùng để làm nhập tài liệu vào của tham số thực sự tương ứng. Lúc xuất dữ liệu thì tham số hình thức lưu trữ dữ liệu ra đã trả giá chỉ trị cho tham số thực sự tương ứng.

Câu 2

Chương trình tính tích của nhị số nguyên a cùng b

Hàm:

Function Tich(a, b: integer): integer;

Var Kq: Integer;

Begin

Kq := a*b;

Tich := Kq;

End;

Thủ tục:

Procedure tt_Tich(a, b: integer);

Var Kq: Integer;

Begin

Kq := a*b;

Write("Tích của" , a, "và", b, "là", Kq);

End;

Hãy dấn xét kết cấu hàm và giấy tờ thủ tục của chương trình tính tích làm việc trên.

Gợi ý trả lời:

Hàm trả về giá chỉ trị sau khi thực hiện nay nên gồm lệnh gán hiệu quả cho tên hàmTích := Kq;và cũng bởi vì vậy yêu cầu sau khai báo thương hiệu hàm gồm khai báo tên kiểu tài liệu trả vềTich(a, b: integer): integer;Thủ tục không trả về kết quả nên gồm câu lệnh xuất kết quả ngay trong thủ tụcWrite("Tích của , a, " cùng ", b, " là ", Kq);

Một chương trình bé thường được áp dụng để thực hiện một tác vụ nhất quyết và giúp tách bóc chương trình thành những phần nhỏ tuổi hơn, dễ cai quản hơn.

Và còn những công dụng khác nưa, theo những em một trong các những ích lợi còn lại khi áp dụng chương trình nhỏ là gì?


Lợi ích của việc sử dụng chương trình con:

A. Để lịch trình gọn hơn.

B. Cung ứng viết lịch trình có cấu tạo như cấu tạo lặp, kết cấu rẽ nhánh.

C. Không hữu dụng ích.

D. Tránh việc phải viết lặp đi lặp lại một lệnh nào đó.

Đáp án đúng: D

Một trọng những công dụng của việc áp dụng chương trình nhỏ đó là tránh câu hỏi phải viết lặp đi lặp lại một lệnh làm sao đó. Giải thuật thích cụ thể sẽ có tại phần dưới đây.

Giải ham mê đáp án

Khái niệm công tác con

Chương trình con trong Pascal là 1 trong những đoạn mã độc lập có thể được sử dụng lại vào chương trình bao gồm hoặc trong các chương trình khác. Chương trình nhỏ được định nghĩa bởi từ khóa “procedure” hoặc “function” và hoàn toàn có thể có những tham số đầu vào và quý hiếm trả về.

*

Những công dụng của việc sử dụng chương trình con

Tái thực hiện mã: chương trình con chất nhận được lập trình viên tạo ra các đoạn mã độc lập, hoàn toàn có thể được áp dụng lại trong tương đối nhiều vị trí khác nhau trong công tác hoặc trong các chương trình khác. Điều này giúp giảm thiểu sự lặp lại của mã và làm cho chương trình dễ gia hạn hơn.Dễ quản lý: Chương trình bé giúp tách chương trình thành các phần bé dại hơn, dễ cai quản hơn. Nó giúp lập trình viên triệu tập vào 1 phần của chương trình mà người ta đang thao tác làm việc và tránh gây nhầm lẫn với các phần khác của chương trình.Tăng tính tổ chức: Việc thực hiện chương trình bé giúp tăng tính tổ chức triển khai của chương trình bằng cách phân phân tách chương trình thành những phần nhỏ tuổi hơn. Điều này giúp sút thiểu sự rắc rối và làm cho chương trình dễ đọc với hiểu hơn.Dễ dàng kiểm tra: Khi sử dụng chương trình con, lập trình viên có thể kiểm tra từng phần của công tác một cách độc lập. Nó giúp tìm thấy lỗi và sửa chữa thay thế chúng một cách dễ ợt hơn.Tăng khả năng mở rộng: Việc sử dụng chương trình nhỏ giúp tăng kỹ năng mở rộng của chương trình. Khi yêu cầu thay đổi một trong những phần của chương trình, lập trình sẵn viên chỉ việc tập trung vào chương trình bé chứ không cần thiết phải sửa đổi cục bộ chương trình.

Tóm lại, việc sử dụng chương trình bé giúp tăng tính linh hoạt, dễ gia hạn và dễ mở rộng của chương trình. Nó là 1 trong công cụ đặc biệt quan trọng trong lập trình và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngữ điệu lập trình không giống nhau.

Ví dụ chương trình con

Chương trình nhỏ để tính tổng các bộ phận trong mảng

program Tinh
Tong
Mang;const
MAX = 100;type
Mang = array<1..MAX> of Integer;vara: Mang;n: Integer;procedure Nhap
Mang(var a: Mang; n: Integer);vari: Integer;beginfor i := 1 to lớn n dobeginwriteln("Nhap phan tu thu ", i, ": ");readln(a);end;end;function Tinh
Tong(a: Mang; n: Integer): Integer;vari, tong: Integer;begintong := 0;for i := 1 khổng lồ n dotong := tong + a;Tinh
Tong := tong;end;beginwriteln("Nhap so phan tu trong mang: ");readln(n);Nhap
Mang(a, n);writeln("Tong cac phan tu trong sở hữu la: ", Tinh
Tong(a, n));readln;end.Chương trình trên tất cả một chương trình bé để tính tổng các phần tử trong mảng. Chương trình nhỏ này rất có thể được áp dụng lại trong số chương trình khác nhằm tính tổng các bộ phận trong mảng.

Các lợi ích của việc áp dụng chương trình con này bao gồm:

Tăng tính linh hoạt: Chương trình nhỏ này rất có thể được thực hiện lại trong vô số chương trình không giống nhau để tính tổng các phần tử trong mảng.

Giảm sự tái diễn của mã: Chương trình con này giúp sút sự tái diễn của mã bằng phương pháp tách giám sát và đo lường tổng các bộ phận trong mảng thành một chương trình nhỏ độc lập.

Dễ bảo trì: Chương trình bé này giúp bóc tính toán tổng các bộ phận trong mảng thành một phần riêng biệt, dễ bảo trì.

Chương trình nhỏ để tính giai vượt của một số nguyên dương

program Tinh
Giai
Thua;function Giai
Thua(n: Integer): Integer;beginif n = 0 then
Giai
Thua := 1else
Giai
Thua := n * Giai
Thua(n-1);end;varn: Integer;beginwriteln("Nhap so nguyen duong n: ");readln(n);writeln("Giai chiến bại cua n la: ", Giai
Thua(n));readln;end.Chương trình trên có một chương trình con để tính giai thừa của một số trong những nguyên dương. Chương trình bé này có thể được áp dụng lại trong những chương trình khác nhằm tính giai quá của một số nguyên dương.

Các công dụng của việc thực hiện chương trình bé này bao gồm:

Tái thực hiện mã: Chương trình con này hoàn toàn có thể được áp dụng lại trong nhiều chương trình khác nhau để tính giai vượt của một vài nguyên dương.

Dễ bảo trì: Chương trình nhỏ này giúp bóc tính toán giai vượt thành một phần riêng biệt, dễ dàng bảo trì.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nâng Cấp Ios 9.3 5 Lên Ios 10 Cho Ipad, Nâng Cấp Ios 9

Tăng tính tổ chức: Việc sử dụng chương trình con giúp bóc tính toán giai quá thành một trong những phần riêng biệt, khiến cho chương trình dễ dàng đọc và hiểu hơn.