*

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 tiếng Anh 12 đồ vật lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ đồng hồ Anh 11 thiết bị lí 11

Câu hỏi mang đến hai hình bình hành (ABCD) với (AB"C"D") bình thường đỉnh (A). Chứng tỏ rằng hai tam giác (BC"D) và (B"CD") cùng trọng tâm.

Bạn đang xem: Cho hình bình hành abcd


Lời giải đưa ra tiết:

Gọi G là trung tâm tam giác BC’D suy ra (overrightarrow GB + overrightarrow GC" + overrightarrow GD = overrightarrow 0 ).

(eginarrayl Leftrightarrow overrightarrow GB" + overrightarrow B"B + overrightarrow GC + overrightarrow CC" + overrightarrow GD" + overrightarrow D"D = overrightarrow 0 \ Leftrightarrow left( overrightarrow GB" + overrightarrow GC + overrightarrow GD" ight) + left( overrightarrow B"B + overrightarrow CC" + overrightarrow D"D ight) = overrightarrow 0 ,,left( 1 ight)endarray)

Mặt không giống theo luật lệ phép trừ với hình bình hành ta có:

(eginarrayloverrightarrow B"B + overrightarrow CC" + overrightarrow D"D = left( overrightarrow AB - overrightarrow AB" ight) + left( overrightarrow AC" - overrightarrow AC ight) + left( overrightarrow AD - overrightarrow AD" ight)\ = left( overrightarrow AB + overrightarrow AD ight) - overrightarrow AC - left( overrightarrow AB" + overrightarrow AD" ight) + overrightarrow AC" \ = overrightarrow AC - overrightarrow AC - overrightarrow AC" + overrightarrow AC" = overrightarrow 0 ,,left( 2 ight)endarray)

Từ (1) với (2) ta có (overrightarrow GB" + overrightarrow GC + overrightarrow GD" = overrightarrow 0 ) tuyệt (G) cũng là trung tâm tam giác (B"CD").

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

cho hình bình hành ABCD tất cả góc ABC nhọn. Vẽ ra phía quanh đó hình bình hành các tam giác hầu hết BCE cùng DCF. Tính góc EAF


*

*

(widehatABE=widehatABC+widehatCBE=widehatABC+60^0) (do tam giác BCE đều)

(widehatFDA=widehatADC+widehatCDF=widehatADC+60^0)(do tam giác DFC đều)

ABCD là hình bình hành => (widehatABC=widehatADC)

suy ra: (widehatABE=widehatFDA)

Xét(Delta ABE)và (Delta FDA)có:

(AB=FD) (cùng bằng DC)

(widehatABE=widehatFDA)(cmt)

(BE=DA) (cùng bởi BC)

suy ra: (Delta ABE=Delta FDA) (c.g.c)

(Rightarrow)(AE=AF) (1)

Ta có: (widehatFCE=360^0-widehatDCF-widehatBCE-widehatBCD)

(=360^0-60^0-60^0-widehatBCD)

(=240^0-widehatBCD)

(=240^0-left(180^0-widehatABC ight)=60^0+widehatABC)

suy ra: (widehatFCE=widehatABE)

dễ dàng c/m:(Delta ABE=Delta FCE) (c.g.c)

(Rightarrow)(AE=FE) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: (AF=FE=EA)

hay (Delta AEF)đều

(Rightarrow)(widehatEAF=60^0)


Đúng(0)
bởi vì linh

mk lm dc rui nhug cho dù sao cux thanks bn


Đúng(0)
Ming

cho hình hbh ABCD có góc ABC nhọn.vẽ ra phía kế bên hbh có các tam giác đầy đủ BCE và DCF, minh chứng EAF là tam giác đều


#Toán lớp 9
0
+90o.+Ở+phía+ngoài+hình+bình+hành+vẽ+các+tam+giác+đều+ADF,+ABE. Tính+góc+(EAF)" class="robinsonmaites.com-text-link">

Cho hình bình hành ABCD bao gồm A = α > 90o. Ở phía quanh đó hình bình hành vẽ những tam giác phần đông ADF, ABE.Tính góc (EAF)


#Toán lớp 8
1
Cao Minh vai trung phong

*

Vì ∠ (BAD) + ∠ (BAE) + ∠ (EAF) + ∠ (FAD) = 360 0

⇒ ∠ (EAF) = 360 0 – ( ∠ (BAD) + ∠ (BAE) + ∠ (FAD) )

Mà ∠ (BAD) = α 2 (gt)

∠ (BAE) = 60 0 (ΔBAE đều)

∠ (FAD) = 60 0 (ΔFAD đều)

Nên ∠ (EAF) = 360 0 – ( α 2 + 60 0 + 60 0 ) = 240 0 – α


Đúng(0)

Cho hình bình hành ABCD bao gồm góc A = 110 độ. Ở phía quanh đó của hình bình hành vẽ các tam giác đa số ABE cùng ADF.

a) TÍnh số đo góc EAF

b) chứng minh tam giác EAF = tam giác CDF

c) minh chứng tam giác EFC là tam giác đều


#Toán lớp 8
1
Tran Le Khanh Linh

Bạn tự vẽ hình nhé!Giải

a) Ta có:

(widehatEAF+widehatEAB+widehatBAD+widehatDAF=360^0)

(RightarrowwidehatEAF+60^0+60^0+110^0=360^0)

(RightarrowwidehatEAF=130^o)

b) vì chưng ABCD là hình bình hành nên:

(widehatBAD+widehatADC=180^o)

(110^o+widehatADC=180^o)

(RightarrowwidehatADC=70^o)

(RightarrowwidehatCDF=widehatADC+widehatADF=70^o+60^o=130^o)

Xét(Delta)EAF và(Delta)CDF có:(heptegincasesAE=DCleft(=AB ight)\AF=DF\widehatEAF=widehatCDF=130^oendcasesRightarrowDelta EAF=Delta CDFleft(cgc ight))

c) Ta có:(Delta EAF=Delta CDFleft(cmt ight)Rightarrow EF=CF)

Tương trường đoản cú cũng có:(Delta CDF=Delta EBCleft(cgc ight)Rightarrow CF=EC)

(RightarrowDelta)EFC là tam giác phần lớn (đpcm)


Đúng(0)

Cho hình bình hành ABCD bao gồm góc A tù. Ở phía ko kể hình bình hành ta vẽ những tam giác số đông ADF, ABE.

a) Tính góc
EAF; góc AEF

b) chứng minh rằng: Tam giác CEF đều.

Giải mỗi bước giúp mình nhé ! Mơn nhìu!


#Toán lớp 8
0
90^o).+Ở+phía+ngoài+hình+bình+hành+vẽ+tam+giác+đều+ADF,+ABE.a,+Tính+góc+EAFb,+Chứng+minh+rằng+tam+giác+CEF+là+tam+giác+đều" class="robinsonmaites.com-text-link">

Cho hình bình hành ABCD gồm góc(A=alpha>90^o). Ở phía quanh đó hình bình hành vẽ tam giác những ADF, ABE.

a, Tính góc EAF

b, chứng tỏ rằng tam giác CEF là tam giác đều


#Toán lớp 8
2
đen Devil King

a) Tính góc EAFEAF^ = 360* - (DAF^ + BAD^ + BAE^) = 360* - (60* + a + 60*) = 240* - a (1)b) minh chứng rằng tam giác CEF là tam giác đều
ABC^ = ADC^ = 180* - a=> CDF^ = ADC^ + ADF^ = 180* - a + 60* = 240* - a (2)CBE^ = ABC^ + ABE^ = 180* - a + 60* = 240* - a (3)AF = DF = AD = BC (4)CD = AB = BE = AE (5)(1) (2) (3) (4) với (5) => Δ CDF = ΔEBC = Δ EAF ( c.g.c)=> CF = CE = EF => CEF là tam giác đều


Đúng(0)
thuý trần

a,tính góc EAF

EAF^=360* - ( DAF^+BAD^+BAE^)=360*-(60*+a+60*)=240*-a(1)

b,chứng minh rằng tam giác CÈ là tam giácđều

ABC^=ADC^+ADF^=180*-a+60*=240*-a(2)

CBE^=ABC^+ABE^=180*-a+60*=240*-a(3)

AF=DF=AD=BC(4)

CD=AB=BE=AE(5)

(1) (2) (3) (4) cùng (5) => tam giác CDF=tam giác EAF (c.g.c)

=> CF=CE=EF=>CÈ là tam giácđều


Đúng(0)

Cho hình bình hành ABCD tất cả góc A = 1100. Ở phía kế bên của hình bình hành vẽ những tam giác gần như ABE với ADF.

Xem thêm: User: bảng xếp hạng futsal thế giới 2021 wiki, bảng xếp hạng futsal thế giới 2021

a) Tính số đo góc EAF

b) hội chứng minh(Delta EAF=Delta CDF)

c) chứng minh(Delta EFC)là tam giác đều.


#Toán lớp 8
0

Cho hình bình hành ABCD , A=130 độ vẽ ở ko kể hình bình hành tam giác phần đông ABE với ADF

a, Tính góc EAF

b, chứng tỏ tam giác CEF đều


#Toán lớp 8
0

Cho hình bình hành ABCD , A=130 độ vẽ ở quanh đó hình bình hành tam giác đa số ABE với ADF

a, Tính góc EAF

b, chứng minh tam giác CEF đều


#Toán lớp 8
0
90+độ+.+Ở+phía+ngoài+hình+bình+hành+vẽ+các+tam+giác+đều+ADF+,+ABE a,+tính+EAFb,+Chứng+minh+rằng+tam+giác+CEF+là+tam+gics+đều" class="robinsonmaites.com-text-link">

cho hình bình hành ABCD có gốc A =a >90 độ . Ở phía ngoài hình bình hành vẽ các tam giác phần lớn ADF , ABE

a, tính EAF

b, chứng minh rằng tam giác CEF là tam gics đều


#Toán lớp 8
3
Songoku Sky Fc11

Hình bình hành lớp 8? | Yahoo Hỏi & Đáp


Đúng(0)
Oo
O_Nhok_Lạnh_Lùng_Oo
O

Tính góc EAF

EAF^ = 360* - (DAF^ + BAD^ + BAE^) = 360* - (60* + a + 60*) = 240* - a (1)

b) chứng tỏ rằng tam giác CEF là tam giác đều

ABC^ = ADC^ = 180* - a

=> CDF^ = ADC^ + ADF^ = 180* - a + 60* = 240* - a (2)

CBE^ = ABC^ + ABE^ = 180* - a + 60* = 240* - a (3)

AF = DF = AD = BC (4)

CD = AB = BE = AE (5)

(1) (2) (3) (4) cùng (5) => Δ CDF = ΔEBC = Δ EAF ( c.g.c)

=> CF = CE = EF => CEF là tam giác đều


Đúng(0)
xếp hạng
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần mon Năm

robinsonmaites.com


học liệu Hỏi đáp
các khóa học rất có thể bạn thân thiết ×
Mua khóa huấn luyện và đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ sản phẩm Đóng