Chất như thế nào là chất lỏng ở đk thường

Ở điều kiện thường hóa học nào sau đây là chất lỏng được Vn
Doc soạn hướng dẫn bạn đọc chỉ ra trạng thái của những hidrocacbon. Cũng tương tự đưa ra những nội dung câu hỏi lý thuyết bài bác tập liên quan đến hidrocacbon. Mời các bạn tham khảo cụ thể nội dung bên dưới đây.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường


Ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng?

A. C2H4.

B. C3H8.

C. CH4.

D. C5H12.

Đáp án trả lời giải chi tiết 

Ở điều kiện thường, những hidrocabon trường đoản cú C1 cho C4 sống trạng thái khí, trường đoản cú C5 đến khoảng chừng C18 nghỉ ngơi trạng thái lỏng, từ khoảng chừng C18 trở đi sinh hoạt trạng thái rắn.

⟹ C5H12 là chất lỏng ở điều kiện thường.

Đáp án D

Câu hỏi áp dụng liên quan 

Câu 1. Ở đk thường, hóa học nào sau đó là chất lỏng?


Đáp án D

Ở đk thường, các hidrocabon tự C1 mang đến C4 ở trạng thái khí, từ C5 đến khoảng tầm C18 ở trạng thái lỏng, từ khoảng C18 trở đi ngơi nghỉ trạng thái rắn.

Benzen (C6H6) là hiđrocacbon thơm (aren) là hóa học lỏng ở đk thường


Câu 2. Tính hóa học vật lí chung của những hiđrocacbon (metan, etilen, axetilen) là gì?

A. Số đông là hóa học khí ở điều kiện thường.

B. Phần lớn là hóa học lỏng ở điều kiện thường.

C. Tan các trong nước.

D. đều phải sở hữu mùi khai.


Câu 3. Trong các chất sau đây, hóa học nào là hóa học lỏng ở điều kiện thường?

A. Metylamin.

B. Phenol.

C. Benzen.

D. Glucozơ.


Câu 5. Nội dung đánh giá nào sau đây là sai?

A. Các hiđrocacbon (metan, etilen, axetilen) đa số là hóa học khí ở điều kiện thường.

B. Nguồn cung cấp benzen đa số từ nhựa than đá.


---------------------------------------------

Trên đây Vn
Doc đã ra mắt tới các bạn Ở điều kiện thường chất nào sau đó là chất lỏng. Để gồm thể nâng cao kết quả trong học tập tập, Vn
Doc xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tư liệu Giải bài bác tập Toán 11, chuyên đề hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhưng mà Vn
Doc tổng hợp với đăng tải.

Xem thêm: Lập Lá Số Tử Vi Thầy Cao Anh, Vòng Phong Thủy Được Thầy Cao Anh Trì Chú!


Hóa 11 - Giải Hoá 11


trình làng chế độ Theo dõi cửa hàng chúng tôi Tải vận dụng ghi nhận
*
Đối tác của Google
*

Ở nhiệt độ thường triolein ngơi nghỉ trạng thái lỏng, lúc hiđro hóa triolein sẽ thu được tripanmitin sinh sống trạng thái rắn.
đến 3 nghiên cứu sau:(1) mang lại từ từ hỗn hợp Ag
NO3 đến dư vào hỗn hợp Fe(NO3)2.(2) mang lại bột sắt từ từ đến dư vào dung dịch Fe
Cl3. (3) đến từ từ dung dịch Ag
NO3 mang đến dư vào dung dịch Fe
Cl3.Trong mỗi thí nghiệm, số mol ion Fe3+ biến hóa tương ứng với vật dụng thị làm sao sau đây?
*

cho sơ đồ vật phản ứng:
*
Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ thứ đã đến là
những hợp chất hữu cơ X, Y, Z, T bao gồm một số điểm sáng sau: -->