cái xô

Bản dịch của "cái xô" nhập Anh là gì?

vi cái xô = en

Bạn đang xem: cái xô

volume_up

bucket

chevron_left

chevron_right

VI

cái xô {danh}

EN

Bản dịch

VI

cái xô {danh từ}

cái xô (từ khác: xô, thùng)

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "cái xô" nhập giờ Anh

danh từ

English

 • bucket

cái danh từ

English

 • thing
 • dealer
 • dealer
 • female

cái tính từ

English

 • female

cái kết danh từ

English

 • end

cái chụp ống sương danh từ

English

 • pot

cái loại danh từ

English

 • manner

cái khi danh từ

English

 • time

cái cặp danh từ

Xem thêm: sim reddi

English

 • claw

cái rét danh từ

English

 • pot

cái ly danh từ

English

 • glass

cái cần thiết danh từ

English

 • rod

cái rèm danh từ

English

 • shade

cái hèo danh từ

English

 • rod

cái ôm ghì động từ

English

 • embrace

cái sườn lưng danh từ

English

 • back

cái bạt tai danh từ

English

 • box

cái nợ danh từ

English

 • debt

Hơn

Duyệt qua loa những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • cái ví
 • cái vòng
 • cái võng
 • cái vại
 • cái vỏ xe
 • cái vỗ
 • cái vỗ nhẹ
 • cái xiên nướng thịt
 • cái xà beng
 • cái xà rầm
 • cái xô
 • cái xúc
 • cái xấu
 • cái xẻng
 • cái xỏ ngón vì như thế đồng
 • cái xới
 • cái ôm
 • cái ôm chặt
 • cái ôm ghì
 • cái ôm hôn
 • cái úp đĩa