cái quần

Bản dịch của "cái quần" vô Anh là gì?

vi cái quần = en

Bạn đang xem: cái quần

volume_up

pants

chevron_left

chevron_right

VI

cái quần {nhiều}

EN

 • volume_up pants

cái quần xì líp {nhiều}

EN

Bản dịch

VI

cái quần {số nhiều}

cái quần

volume_up

pants {nhiều}

VI

cái quần xì líp {số nhiều}

cái quần xì líp

volume_up

panties {nhiều}

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "cái quần" vô giờ Anh

cái danh từ

English

 • thing
 • dealer
 • dealer
 • female

cái tính từ

English

 • female

cái kết danh từ

English

 • end

cái chụp ống sương danh từ

English

 • pot

cái loại danh từ

English

 • manner

cái khi danh từ

English

Xem thêm: so sánh megaduo và megaduo plus

 • time

cái cặp danh từ

English

 • claw

cái rét mướt danh từ

English

 • pot

cái ly danh từ

English

 • glass

cái cần thiết danh từ

English

 • rod

cái tấm che danh từ

English

 • shade

cái côn danh từ

English

 • rod

cái ôm ghì động từ

English

 • embrace

cái sườn lưng danh từ

English

 • back

cái bạt tai danh từ

English

 • box

cái nợ danh từ

English

 • debt

cái đầu danh từ

English

 • head

Hơn

Duyệt qua loa những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • cái nỏ
 • cái nối tiếp
 • cái nồi
 • cái nợ
 • cái phá
 • cái phách
 • cái phân cực
 • cái phễu
 • cái que
 • cái cai quản bút
 • cái quần
 • cái quần xì líp
 • cái rây
 • cái rìu
 • cái rốn
 • cái soong
 • cái sàng
 • cái sào
 • cái mức độ mạnh
 • cái thang
 • cái then

Động từ Chuyên mục phân chia động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu giúp với phân mục của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân chia động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ quý khách hàng ham muốn nghỉ ngơi giải lao vì như thế một trò chơi? Hay mình thích học tập thêm thắt kể từ mới? Sao ko gộp công cộng cả nhì nhỉ! Chơi

Xem thêm: kingdom manga