chúng ta có thể tìm thêm các thắc mắc khác cùng giải mã và đáp án chi tiết của Trắc nghiệm lịch sử 6 bài 17: Đấu tranh bảo đảm và phát triển văn hóa dân tộc bản địa thời Bắc trực thuộc ở bên dưới đây:


Bạn đang xem: Các triều đại phong kiến phương bắc đã truyền bá tôn giáo nào vào nước ta

Câu 1: những triều đại phong con kiến phương Bắc sẽ bắt quần chúng. # ta phải biến đổi phong tục theo bạn Hán nhằm mục tiêu mục đích gì? A. Bảo tồn và trở nên tân tiến tinh hoa văn hóa phương Đông
B. Khai hóa lịch sự cho nhân dân ta
C. Nô dịch, đồng bộ nhân dân ta về văn hóa
D. Cải cách và phát triển văn hóa Hán trên nước nhà ta  >> Xem giải thuật
Câu 2: Ý làm sao được cho đang không phản ánh đúng những chế độ về văn hóa – xã hội của chính quyền đô hộ đối với nhân dân ta? A. Đạo Phật được xem như là quốc giáo
B. Lan truyền Nho giáo vào nước ta
C. Bắt nhân dân ta theo phong tục của người Hán
D. Đưa bạn Hán vào vn ở lẫn với người việt >> Xem giải thuật
Câu 3: Ý kiến ko lí giải chuẩn cho sự bảo tồn của bạn dạng sắc văn hóa truyền thống Việt trước chính sách “đồng hóa” của các triều đại phong con kiến phương Bắc? A. Người việt phát huy được bản lĩnh trí tuệ của mình.B. Sáng tạo được phương án đọc chữ Hán bằng Tiếng Việt.C. Ý thức bảo vệ bạn dạng sắc văn hóa dân tộc của nhân dân ta.D. Truyền thống phụ hệ của tín đồ Lạc Việt đã loại bỏ hoá cách tiến hành đồng hoá bằng hôn nhân gia đình của tín đồ Hán. >> Xem giải thuật
Câu 4: văn hóa truyền thống ở vn dưới thời gian Bắc trực thuộc có điểm lưu ý gì nổi bật? A. Văn hóa truyền thống Hán không tác động nhiều đến văn hóa nước ta
B. Dân chúng ta tiếp thu yếu tố lành mạnh và tích cực của văn hóa truyền thống Trung Quốc
C. Mừng đón tinh hoa văn hóa truyền thống Hán với “Việt hóa” cho nó phù hợp với thực tiễn
D. Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống lâu đời của dân tộc bản địa >> Xem giải mã
Câu 5: Để tiếp tục chế độ “đồng hóa” từ nửa thế kỉ I đến giữa nạm kỉ VI, những triều đại phong loài kiến phương Bắc sẽ A. Giảm bớt sự cách tân và phát triển đồ sắt.B. đưa fan Hán thanh lịch Giao Châu sinh sống.C. đưa tín đồ Hán sang làm huyện lệnh.D. Bắt quần chúng nộp những thứ thuế vô lí. >> Xem lời giải
Câu 7: Việc cơ quan ban ngành đô hộ thời Hán vắt độc quyền vật dụng sắt và đặt chức quan kiểm soát và điều hành việc khai quật và giao thương sắt thể hiện điều gì? A. Chế độ thâm độc nhằm mục tiêu hạn chế cải cách và phát triển sản xuất và quốc phòng sinh sống Giao Châu.B. Sự thâu tóm nguyên liệu sản xuất công nắm lao động.C. Sự vơ vét tàn bạo của chính quyền đô hộ.D. Tính sản phẩm hiếm của tổ chức chính quyền đô hộ. >> Xem giải thuật
Câu 8: yếu hèn tố tích cực nào của văn hoá trung hoa được truyền bá vào vn trong thời Bắc thuộc? A. Nhuộm răng đen.B. Có tác dụng bánh chưng.C. Chữ viết.D. Kính trọng phụ nữ. >> Xem lời giải
Câu 9: Hãy xác minh câu sai về văn bản lịch sử. A. Tục ăn uống trầu, nhuộm răng đen đã trở thành tập quán truyền thống cuội nguồn của fan Việt.B. Món bánh chưng, bánh giầy truyền thống lâu đời của người việt thường được thiết kế vào dịp lễ, tết để dàng thờ tổ tiên.C. đầu năm Hàn thực từ trung quốc được du nhập Việt Nam đang trở thành tết Bánh trôi, bánh chay với được tổ chức triển khai vào 5 - 5 âm định kỳ hàng năm.D. Tết Trung thu của cả trung quốc và nước ta đều là ngày Tết giành riêng cho thiếu nhi.  >> Xem giải mã
Câu 10: vị sao người việt vẫn giữ lại được phong tục, tập quán và tiếng nói của một dân tộc của tổ tiên? A. Do fan Hán sang đô hộ dẫu vậy không quan tâm đến văn hóa.B. Do văn hóa của người Việt trở nên tân tiến quá rực rỡ.C. Do truyền thống cuội nguồn yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.D. Cả tía đáp án trên phần lớn đúng. >> Xem lời giải
Câu 11: Những thể hiện nào cho thấy cơ chế đồng hoá của phong kiến phương Bắc so với nước ta sẽ thất bại? A. đông đảo cuộc đấu tranh chống lại phong kiến phương Bắc.B. Giờ đồng hồ Việt, tín ngưỡng thờ tự tổ tiên, phong tục tập tiệm vẫn được bảo tồn.C. Đứng đầu là xã là tù đọng trường, hào trường bạn Việt.D. Lễ hội ra mắt thường xuyên. >> Xem giải mã
Câu 12: Trung trung khu Phật giáo lớn nhất ở việt nam trong thời Bắc trực thuộc là A Tổng Bình.B. Mê Linh.C. Luy Lâu.D. Cổ Loa. >> Xem giải thuật
Câu 13: quần chúng. # ta sẽ tiếp thu từ trung hoa A. Liên hoan xuống đồng, liên hoan tiệc tùng cầu mưa.C. Tết Nguyên đán, liên hoan tiệc tùng cầu mưa.B. đầu năm Nguyên đán, tết Trung thu.D. Lễ hội tế nước, đầu năm mới Trung thu. >> Xem lời giải
Câu 14: văn hóa truyền thống ở vn dưới giai đoạn Bắc thuộc có điểm lưu ý gì nổi bật A. Văn hóa Hán không tác động nhiều đến văn hóa nước ta
B. Quần chúng ta tiếp thu yếu tố tích cực và lành mạnh của văn hóa truyền thống Trung Quốc
C. Mừng đón tinh hoa văn hóa Hán cùng “Việt hóa” mang đến nó cân xứng với thực tiễn
D. Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống cuội nguồn của dân tộc bản địa >> Xem giải thuật
Câu 15: yếu tố kỹ năng nào của trung hoa được truyền vào việt nam trong thời Bắc thuộc? A. Làm cho giấy.B. Đúc trống đồng.C. Làm gốm.D. Cấp dưỡng muối. >> Xem giải thuật
Câu 16: Ý không đúng khi nói về sự bảo tồn của bạn dạng sắc văn hóa truyền thống Việt trước chính sách “đồng hóa” của các triều đại phong kiến phương Bắc A. Người việt nam phát huy được khả năng trí tuệ của mình.B. Trí tuệ sáng tạo được phương án đọc chữ Hán bằng Tiếng Việt.C. Ý thức bảo vệ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc của nhân dân ta.D. Truyền thống phụ hệ của người Lạc Việt đã vô hiệu hoá thủ tục đồng hoá bằng hôn nhân của tín đồ Hán. >> Xem giải thuật
Câu 17: Ý nào tiếp sau đây không đề đạt đúng chính sách đóng hoá dân tộc của các triều đại phong loài kiến phương Bắc? A. Đưa fan Hán sang sống lẫn với người Việt, bắt người việt nam theo phong tục, tập cửa hàng của người Hán.B. Tìm cách xoá bỏ các tập tục nhiều năm của fan Việt.C. Gia nhập chữ Hán và tứ tưởng nho giáo vào nước ta.D. Mở các trường học đế dạy cho những người Việt. >> Xem giải thuật
Câu 18: cơ chế “đồng hóa” của các thế lực phong kiến phương Bắc từ chũm kỉ II TCN đến cố kỉ VI có triển khai thành công không? Nó bộc lộ điều gì? A.Không, mức độ sống mạnh mẽ của dân tộc bản địa ta.B.Không, cuộc chống chọi giành tự do diễn ra dạn dĩ mẽ.C.Có, thời gian càng dài văn hóa truyền thống càng bị mai một.D.Có, nhân dân sẽ ngả theo nền văn hóa tiên tiến hơn. >> Xem giải mã
Câu 19: Ngoài câu hỏi giữ gìn được nền văn hoá phiên bản địa của mình, quần chúng. # ta chi tiết thu china theo hướng nào? A. Hấp thụ nguyên bạn dạng những yếu tố văn hoá Trung Hoa.B. Thu nạp có chọn lọc những yếu tố văn hóa truyền thống Trung Hoa
C. Tiếp thu nguyên phiên bản một số lĩnh vực văn hoá Trung Hoa.D. Quăng quật văn hoá phiên bản địa để học theo văn hoá Trung Hoa. >> Xem giải mã
Câu 20: người việt nam giữ làm việc theo nếp sống riêng biệt với tục xăm mình, nhuộm răng, nạp năng lượng trầu, và học chữ Hán bổ sung làm nhiều mẫu mã thêm văn hóa Việt có ý nghĩa gì? A. Tập quán truyền thống của bạn Việt.B. Nguồn gốc ra đời từ Hán Việt.C. Dân ta không bị đồng hóa mà vẫn giữ lại gìn bạn dạng sắc.D. Nếp sinh hoạt văn hóa của người Việt. >> Xem lời giải

Một trong những chính sách về văn hóa đặc trưng của những triều đại phong con kiến phương Bắc đối với nước ta sẽ là truyền bá nho giáo vào nước ta, bắt dân chúng ta nên theo phong tục của người Hán.

Đáp án buộc phải chọn là:C


*


*


Toán 10

Toán 10 liên kết Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Toán 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Toán 10 CTST

Giải bài xích tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 kết nối Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 kết nối Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn chủng loại 10


Tiếng Anh 10

Giải giờ Anh 10 kết nối Tri Thức

Giải tiếng Anh 10 CTST

Giải tiếng Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm giờ Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 CTST

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 CD

Giải Sách bài tập giờ đồng hồ Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 kết nối Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Lý 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Lý 10 CTST

Giải bài tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm đồ dùng Lý 10


Hoá học tập 10

Hóa học tập 10 kết nối Tri Thức

Hóa học tập 10 Chân Trời sáng Tạo

Hóa học 10 Cánh Diều

Giải bài tập Hóa 10 kết nối Tri Thức

Giải bài xích tập Hóa 10 CTST

Giải bài xích tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10


Sinh học 10

Sinh học 10 kết nối Tri Thức

Sinh học tập 10 Chân Trời sáng Tạo

Sinh học tập 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Sinh 10 kết nối Tri Thức

Giải bài xích tập Sinh 10 CTST

Giải bài tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 liên kết Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài tập lịch sử dân tộc 10 KNTT

Giải bài tập lịch sử hào hùng 10 CTST

Giải bài tập lịch sử dân tộc 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 kết nối Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài xích tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài bác tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10


GDKT & PL 10

GDKT và PL 10 kết nối Tri Thức

GDKT & PL 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

GDKT và PL 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập GDKT và PL 10 KNTT

Giải bài bác tập GDKT & PL 10 CTST

Giải bài bác tập GDKT và PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT và PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 kết nối Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập công nghệ 10 KNTT

Giải bài bác tập technology 10 CTST

Giải bài tập technology 10 CD

Trắc nghiệm công nghệ 10


Tin học 10

Tin học 10 liên kết Tri Thức

Tin học tập 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Tin học 10 Cánh Diều

Giải bài tập Tin học tập 10 KNTT

Giải bài xích tập Tin học 10 CTST

Giải bài xích tập Tin học 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học tập 10


Xem các nhất tuần

Đề thi thân HK1 lớp 10

Đề thi thân HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Đề cưng cửng HK2 lớp 10

Video bồi dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối trí thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài xích tập cuối chương 1

Soạn bài bác Chữ người tử tù hãm - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài bác Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài Ra-ma buộc tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều

Văn chủng loại về Chữ tín đồ tử tù

Văn mẫu mã về xúc cảm mùa thu (Thu hứng)

Văn mẫu mã về Bình Ngô đại cáo

Văn mẫu về Tây Tiến


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

robinsonmaites.com.vn

Thỏa thuận sử dụng
Xem thêm: Nội Dung Nào Sau Đây Là Hiện Thực Lịch Sử 10 Kết Nối Tri Thức Bài 1 (Có Đáp Án)

Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247