ảnh vương nhất bác

Hai tạo ra hình của Vương Nhất Bác bên trên Đêm hội Điện hình ảnh Weibo 2023 thực hiện bão social.