ảnh rose blackpink

Rosé (Blackpink) được tán tụng ngợi với sắc đẹp nhập trẻo, lắng đọng tuy nhiên cũng ko xoàng xĩnh phần hấp dẫn.