1001 chuyện kể cho be trước giờ đi ngủ

Khỉ con cái biết vâng lời

Nuôi dậy con

Xem thêm: xin lỗi em chỉ là một con đ*

Một buổi sáng sớm, Khỉ u nhắn Khỉ con cái xuống núi chuồn hái ngược cây. Khỉ con cái đem giỏ bên trên sống lưng, rong đùa bên trên lối đi và quên tổn thất điều u nhắn.