100 họ của người việt nam

Chúng tao cảm biến khá rõ ràng một vài bọn họ phổ cập hơn nhiều những bọn họ không giống, ví như Nguyễn, Trần, Lê, và đem những bọn họ khan hiếm bắt gặp rất nhiều, ví như Doãn, Tào, Cù.

Bạn đang xem: 100 họ của người việt nam

Trong nội dung bài viết này tôi tiếp tục tổng hợp tỷ trọng của 100 bọn họ phổ cập ở nước ta. Thống kê dựa vào kiểu mẫu đem mã hiệu SG01 – bao hàm 241012 bọn họ thương hiệu người hầu hết ở chống TP Sài Gòn và một vài vùng phụ cận.

Tuy TP Sài Gòn ko thể đại diện thay mặt đúng chuẩn mang lại tỷ trọng toàn nước, tuy nhiên chống này vốn liếng là điểm triệu tập di dân kể từ từng toàn bộ miền về phía trên, và nếu như chỉ tính riêng biệt chống, TP Sài Gòn đem kỹ năng tối đa là điểm đem tỷ trọng tổng hợp sát ngay gần với tỷ trọng công cộng của toàn nước.

Thống kê bên dưới hoàn toàn có thể update, đúng chuẩn rộng lớn thống kê lại đem quy tế bào nhỏ và cũ rộng lớn giống như các tài liệu vô tư liệu phổ biến về Nhân danh học tập nước ta của PGS. TS. Lê Trung Hoa.

PS: tôi dự loài kiến fake thống kê lại này vô trang khêu gợi ý thương hiệu hoặc mang lại con- bầu.com.


Trước tiên là biểu loại của 10 bọn họ phổ cập nhất:

Các bọn họ phổ cập nhất

Họ Nguyễn chiếm tới rộng lớn 31% dân sinh. Họ đứng ở địa điểm loại chục là Đặng cướp 1,93% dân sinh.

Tuy nhiên vì thế bọn họ Huỳnh và Hoàng (1,4%) được xem như là nằm trong gốc, tương tự động như thế bọn họ Võ và bọn họ Vũ (1,66%) cũng khá được coi là nằm trong gốc, nên tôi tiếp tục kiểm soát và điều chỉnh tổng hợp bên trên với nhị group bọn họ này. Kết quả:

Các bọn họ phổ cập nhất tính tăng Hoàng và Vũ

  • Chức năng chủ yếu của mình là nhằm phân biệt những người dân đem nằm trong xuất xứ, loại tộc với những người dân đem xuất xứ, loại tộc không giống.
  • Họ luôn luôn kèm theo với thương hiệu chủ yếu, và thông thường đem cả đệm, tuy nhiên ko cần phải đem đệm. Vị trí của mình hàng đầu vô bọn họ thương hiệu (xem tăng quy mô bọn họ thương hiệu người Việt).
  • Trong tiếp xúc, rất khác những nước phương Tây và một vài nước châu Á gọi nhau vì chưng bọn họ, người Việt xưng hô vì chưng thương hiệu chủ yếu, và thông thường là tên gọi đơn (ví dụ Tuấn, Thủy, Quân, Nga, vân vân).
  • Phụ phái đẹp Việt Khi lấy ông chồng vẫn không thay đổi bọn họ của tôi chứ không hề thay đổi lịch sự bọn họ ông chồng. Tuy nhiên vô tiếp xúc ở một vài điểm người tao hoàn toàn có thể lấy thương hiệu riêng biệt của ông chồng nhằm gọi người bà xã.
  • Nhiều người Việt gốc Hoa dẫn đến một vài lượng đáng chú ý những bọn họ mới nhất ở nước ta [1];
  • Họ của những người Kinh thông thường có duy nhất một giờ (ngoại trừ bọn họ Hoàng Phủ, Tôn Thất, Tôn Nữ) [2]. Các bọn họ của những người dân tộc bản địa ko khan hiếm tình huống đem kể từ 2 giờ ụp lên;
  • Một số bọn họ tự người Việt tự động đề ra mới đây, ví như bọn họ Khiếu [3];

Thống kê không hề thiếu tỷ trọng họ

Còn bên dưới đấy là tỷ trọng ví dụ của 100 bọn họ phổ cập nhất, thực hiện tròn xoe cho tới vết thập phân loại nhất với độ quý hiếm to hơn 1%, vết thập phân loại nhị với độ quý hiếm nhỏ rộng lớn 1%, vết thập phân loại tía với độ quý hiếm nhỏ rộng lớn 0,1%:

Xem thêm: quần lửng

Thứ tự Họ Tỷ lệ (%)
1 Nguyễn 31.5%
2 Trần 10.9%
3 8.9%
4 Phạm 5.9%
5 Huỳnh / Hoàng 5.1%
6 Võ / Vũ 4.9%
7 Phan 2.8%
8 Trương 2.2%
9 Bùi 2.1%
10 Đặng 1.9%
11 Đỗ 1.9%
12 Ngô 1.7%
13 Hồ 1.5%
14 Dương 1.4%
15 Đinh 1%
16 Đoàn 0.94%
17 Lâm 0.92%
18 Mai 0.86%
19 Trịnh 0.82%
20 Đào 0.76%
21 Cao 0.75%
22 0.74%
23 0.66%
24 Lưu 0.65%
25 Lương 0.65%
26 Thái 0.45%
27 Châu 0.45%
28 Tạ 0.38%
29 Phùng 0.36%
30 0.36%
31 Vương 0.28%
32 Văn 0.25%
33 Tăng 0.24%
34 Quách 0.23%
35 Lại 0.19%
36 Hứa 0.18%
37 Thạch 0.16%
38 Diệp 0.16%
39 Từ 0.16%
40 Chu 0.13%
41 La 0.13%
42 Đàm 0.13%
43 Tống 0.13%
44 Giang 0.11%
45 Chung 0.11%
46 Triệu 0.1%
47 Kiều 0.098%
48 Hồng 0.097%
49 Trang 0.097%
50 Đồng 0.093%
51 Danh 0.089%
52 0.087%
53 Lữ 0.076%
54 Thân 0.075%
55 Kim 0.067%
56 0.063%
57 Bạch 0.062%
58 Liêu 0.059%
59 Tiêu 0.056%
60 0.054%
61 Bành 0.054%
62 Âu 0.054%
63 Tôn 0.053%
64 Khưu 0.052%
65 Sơn 0.047%
66 Tất 0.044%
67 Nghiêm 0.044%
68 Lục 0.043%
69 Quan 0.041%
70 Phương 0.04%
71 Mạc 0.039%
72 Lai 0.038%
73 Vòng 0.038%
74 Mạch 0.036%
75 Thiều 0.035%
76 Trà 0.035%
77 Đậu 0.035%
78 Nhan 0.034%
79 0.033%
80 Trình 0.031%
81 Ninh 0.031%
82 Trầm 0.029%
83 Vi 0.029%
84 Biện 0.029%
85 Hàng 0.027%
86 Ôn 0.027%
87 Chế 0.027%
88 Nhâm 0.025%
89 Tôn Nữ 0.025%
90 Thi 0.025%
91 Doãn 0.024%
92 Khổng 0.024%
93 Phù 0.022%
94 Đường 0.022%
95 Ông 0.022%
96 Tôn Thất 0.022%
97 Ngụy 0.022%
98 Viên 0.022%
99 Tào 0.021%
100 0.021%

Dựa bên trên kiểu mẫu, 10 bọn họ phổ cập nhất đang được chiếm tới 76.12% dân sinh, với 100 bọn họ phổ cập nhất cướp gần như là đầy đủ vẹn, với 98.5% dân sinh.

Tùy vô mục tiêu của công ty, tổng hợp bên trên đem những quyền lợi không giống nhau, tuy nhiên rõ nét nhất tương quan đến:

(1) Các hướng nhìn văn hóa truyền thống tương quan cho tới bọn họ đứa ở nước ta. Họ người thì ổn định ấn định rộng lớn thương hiệu thật nhiều, tự đặc điểm thắt chặt và cố định gần như là vô cùng của chính nó.

(2) Lý giải cho những vướng mắc của công ty, rằng tại vì sao một vài bọn họ các bạn hoặc bắt gặp thế, còn một vài không giống thì khan hiếm rất nhiều.

Xem thêm:

  • 100 thương hiệu phái đẹp phổ cập ở Việt Nam
  • 100 thương hiệu phái nam phổ cập ở Việt Nam

Chú mến tư liệu tham lam khảo:

[1], [2], [3]: Nhân danh học tập nước ta – PGS. TS Lê Trung Hoa, trang 28 – 31, căn nhà xuất bạn dạng Trẻ.

Xem thêm: chicano